Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?

Kaip greičiau įvesti pardavimo dokumentą ?

Kai klientui periodiškai išrašomos sąskaitos-faktūros už paslaugas arba klientas perka tas pačias prekes, anksčiau išrašytus pardavimo dokumentus galima kopijuoti.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Vieno dokumento kopijavimas

Pardavimo operacijų lange atsistojus ant reikiamo dokumento, spaudžiamas mygtukas kopijuotiKopijuoti.

Galimas Režimas - "Kopijuoti" (susikuria naujas dokumentas) ir "Pakeisti" (esamas dokumentas pakeičiamas į kitokio tipo dokumentą).

Tipas - parenkamas naujo dokumento tipas.

Dokumento Nr. - Jeigu aprašytas dokumentų skaitliukas, tai naujo dokumento numeris susiformuoja pagal skaitliuką. Dukart paspaudus pele patį pavadinimą "Dokumento Nr.", jo reikšmė pasikeičia į senojo dokumento reikšmę, dar kartą dukart paspaudus - atsistato nauja.

Pirminis Dok. Nr. - pagal nutylėjimą, siūloma senajame dokumente buvusi reikšmė.

Dukart paspaudus pele patį pavadinimą "Pirminis Dok. Nr.", jo reikšmė pasikeičia į naujo dokumento numerį, dar kartą dukart paspaudus - į senojo dokumento numerį.
Jeigu senajame dokumente buvo užpildytas laukas "Pirminis Dok.Nr.", tai dar kartą dukart paspaudus pelę, pasikeičia į šio lauko reikšmę.

Pirminio dokumento numeris labai svarbu, jeigu naudojamas automatinis sudengimas pagal parinktus dokumentus.
Jeigu buvo apmokėtas pardavimo užsakymas, tai keičiant arba kopijuojant užsakymą į važtaraštį, lauke "Pirminis Dok.Nr." reikia nurodyti senojo dokumento (užsakymo) numerį. Tada automatiškai pardavimo važtaraštis susidengs su užsakymo apmokėjimu.

Jeigu sudengimas nereikalingas (pavyzdžiui vienas pardavimo važtaraštis kopijuojamas į kitą važtaraštį), tai laukas "Pirminis Dok.Nr." paliekamas tuščias.

Detaliau apie tai aprašyta Mokėjimai pagal užsakymus ir sudengimai

Operacijos data, Dokumento data - pagal nutylėjimą, siūloma šios dienos data. Dukart paspaudus pele patį datos pavadinimą, jos reikšmė pasikeičia į senojo dokumento datos reikšmę, dar kartą dukart paspaudus - atsistato šios dienos data. Pakeičiamos arba paliekamos operacijos ir dokumento datos.

Kopijuojant galima keisti dokumento tipą, padalinį, pakeisti arba priskirti naują objektą, centrą, seriją.

Po išsaugojimo gaunamas naujas pardavimo dokumentas, kuris pagal poreikį gali būti koreguojamas.

Uždėjus "v" - "Formuoti vidinį", automatiškai sukuriamas vidinis dokumentas (važtaraštis, užsakymas arba pasiūlymas) iš senajame dokumente nurodyto padalinio, objekto, serijos į kopijavimo lange nurodytą padalinį, objektą, seriją.

Paketinis kopijavimas

Norint kopijuoti daugiau nei vieną dokumentą, pardavimo operacijų sąraše pažymimi visi kopijuojami dokumentai, dešiniu pelės klavišų spaudžiamas mygtukas kopijuotiKopijuoti ir pasirenkama "Kopijuoti paketą".

Pasirenkams reikalingas Režimas : "Kopijuoti“ (senieji dokumentai išlieka, ir susikuria nauji dokumentai) arba "Pakeisti" (esami dokumentai pakeičiami į kitokio tipo dokumentus).

Pasirenkamas naujų dokumentų tipas.

Dokumento numerio ir datų laukus iš "Palikti seną" keičiam į "Suformuoti naują".

Laukas "Pirminis Dok. Nr." labai svarbus, jeigu naudojamas automatinis sudengimas pagal parinktus dokumentus.
Pasirenkamas variantas, kuris atitinka darbo modelį.

Paprastai, jeigu praeito mėnesio važtaraščiai kopijuojami į šio mėnesio važtaraščius, pirminis dokumento numeris paliekamas tuščias.

Jeigu užsakymai, kurie buvo apmokėti, keičiami į važtaraščius ir norima, kad važtaraščiai susidengtų su užsakymų apmokėjimais, pasirenkama "Priskirti seną Dokumento Nr."

Jeigu užsakymai, kurie buvo apmokėti, buvo kopijuoti į rezervavimus, o pastarieji dabar verčiami į važtaraščius ir norima, kad važtaraščiai susidengtų su užsakymų apmokėjimais, pasirenkama "Palikti seną."

Spaudžiamas mygtukas SAVE Išsaugoti.

Naujai suformuotus dokumentus galima koreguoti.

Naudojant paketinį kopijavimą galima visą iš anksto paruoštų užsakymų ar pasiūlymų paketą pakeisti važtaraščiais. Tada nurodomas režimas "Pakeisti". Norint, kad užsakymai išliktų - nurodomas režimas "Kopijuoti".