Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?

Kaip taisyti klaidas pardavimo dokumentuose?

Pastebėjus pardavimo dokumente klaidą, siūlomi šie koregavimo būdai :

  • Kol dar dokumentas neperkeltas, galima tiesiog pakoreguoti konkrečią detalią eilutę.
  • Jei pardavimo dokumentas perkeltas, klaidingą eilutę reikia padaryti koreguota ir ištaisyti klaidą. Pakoreguotą pardavimo dokumentą vėl perkelti.
  • Jeigu perkeltų dokumentų koreguoti negalima, tai vedamas koreguojantis įrašas.

Koreguoti perkeltus įrašus galima tik tada, kai tai leidžia sistemos parametras „Perkeltų dokumentų koregavimas“.