Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Kaip įvesti pardavimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Pardavimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neįtraukiama PVM suma. Lange "Pardavimo koregavimas" nuimamas požymis "Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą" .

4_atv_PVM

Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detalias eilutes.

Jeigu dokumentas yra mišrus, t.y. nuo kai kurių pozicijų PVM traukiamas į skolą, o nuo kai kurių - ne, tada korekcijas reikia atlikti vedant detalias eilutes.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Po perkėlimo, PVM suma nueis į mokesčio aprašyme nurodytą pardavimo PVM sąskaitą (kreditas) ir kliento sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Eksporto PVM" nurodytą sąskaitą (debetas). Todėl labai svarbu, kad šios sąskaitos būtų teisingai parinktos.

i.SAF ataskaitoje pardavimui su atvirkštiniu PVM turi būti priskirtas specialus PVM klasifikatoriaus kodas. Vedant tokį dokumentą arba parenkama speciali mokesčių lentelė, kurioje priskirtas tas klasifikatoriaus kodas, arba klasifikatoriaus kodas įvedamas dokumento detaliose eilutėse.

Jeigu visam dokumentui taikomas atvirkštinis PVM, reikėtų naudoti specialiai susikurtą mokesčių lentelę, o jei taikomas tik kai kurioms pozicijoms - paprasčiau PVM klasifikatoriaus kodą įrašyti pačiose detaliose eilutėse.