Kokios dimensijos naudojamos programoje?

Kokios dimensijos naudojamos programoje?

Dimensija - tai analizavimo pjūvis sistemoje, kuriuo galima atvaizduoti finansinę (arba analitinę) informaciją. Pvz.: įmonėje svarbu vesti finansinius rezultatus pagal padalinius. Šiuo atveju padalinys bus apskaitos dimensija, pagal kurią bus vedama ne tik analitinė, bet ir finansinė apskaita, t.y. duomenys Didžiosios knygos operacijose bus atvaizduojami padalinio pjūvyje.

Sistemoje galimos penkios statinės ir penkiolika dinaminių dimensijų.

Statinės dimensijos: Padalinys, Objektas, Centras, Serija ir Asmuo. Jos yra beveik visuose sistemos moduliuose. Vedant operacijas tuose moduliuose, jos patenka į Didžiąją knygą, ko pasekoje galima spausdinti įvairias finansines ataskaitas pagal įvairius tų dimensijų pjūvius.

Kiekinė prekių apskaita vedama pagal padalinius, objektus ir serijas.

Statinės dimensijos sistemoje yra fiksuotos - jų pakeisti negalima.

117.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje padaryta galimybė išplėsti prekių likučius, skolas, DK sąskaitas laukų rinkiniais.
Tai reiškia, kad vietoje objekto atsiranda rinkinys, kuris gali apimti iki 15-kos laisvai aprašytų laukų. Objektas pasidaro tik vienas iš tų laukų.
Atsiranda galimybė prekių likučius, klientų skolas, Didžiosios knygos operacijas detalizuoti pagal visus 15 rinkinio laukų.

Detaliai apie rinkinių naudojimą aprašyta Rinkiniai.

Dinaminės (papildomos) dimensijos - tai analizės pjūviai, kuriuos vartotojas pagal poreikį gali susikurti pats. Pavyzdžiui: Klientų grupės, Menedžeriai, Pardavimų temos, Prekių grupės, Prekių temos ir t.t. Sukūrus reikalingas dimensijas ir įvedus atitinkamą informaciją, galima analizuoti finansinę informaciją tų dimensijų pjūviais.

Kad Dinaminės dimensijos veiktų, jas reikia aprašyti sistemos INIT-e. Tai atliekama tokiu būdu. Bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q, pasirodžius "Vartotojo funkcijų sąrašui", spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as" ir aprašomos naudojamos dimensijos. Pavyzdžiui,:

titi_pagr.dim_01_pav="Menedžeris"
titi_pagr.dim_01_sar="MS"

titi_pagr.dim_02_pav="Grupė"
titi_pagr.dim_02_sar="GS"

titi_pagr.dim_03_pav="Klientas"
titi_pagr.dim_03_sar="KS"

titi_pagr.dim_05_pav="Serija"

titi_pagr.dim_06_pav="Trans.svoris"

titi_pagr.dim_10_pav="Data nuo"

Kiekviena dimensija aprašoma dviem savybėmis: "pav" ir "sar". Savybėje "pav" nurodomas dimensijos pavadinimas, o savybėje "sar" nurodomas sąrašo kodas. Paprastai sąrašo kodas atitinka paskutines dvi naudojamo normatyvo kodo lauko raides. Pvz. Sąskaitų plano lentelėje N01_ACCT raktinis laukas yra N01_KODAS_SS. Sąrašo kodo reikšmė bus 'SS'. Grupių sąrašo raktinis laukas N19_KODAS_GS, vadinasi reikšmė 'GS' ir t.t.. Jei dimensijos nebus galima pasirinkti iš sąrašo, savybės "sar" jai nurodyti nereikia.

120.0100 Rivile GAMA+DI programos versijoje padaryta galimybė dimensijos laukui nurodyti duomenų tipą.

Tam reikia užprogramuoti Sistemos INIT-e:

titi_pagr.dim_xx_typas="C"   && lauko tipas: "C"-simbolinis(pagal nutylėjimą); "N"-skaitmeninis; "D"-data.
titi_pagr.dim_xx_sv=12       && laukas ilgis (pagal nutylėjimą 12). Maksimali reikšmė 12.
titi_pagr.dim_xx_po=4        && lauko ilgis po kablelio (pagal nutylėjimą 4), jei titi_pagr.dim_xx_typas="N"

** kur: xx - Dimensijos lauko numeris nuo 01 iki 15

Formose, kuriose bus vedami Dinaminių dimensijų duomenys, formos 'INIT-e' reikia įrašyti frazę :

thisform.dimensija

Tai daroma tokiu būdu. Atidarius formos koregavimo langą, spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q. Atsidaro programuojamų klavišų langas. Jei nėra įvestos formos INIT-o komandos, spaudžiamas mygtukas "Naujas", ir komandos lauke įvedamos norimos komandos. Uždedama "v" ant "Formos INIT-as", ir viskas išsaugoma. Jeigu formos INIT-as jau buvo sukurtas, tai jis papildomas šia komanda.

Taip formose įvedus reikiamas komandas, jos bus paruoštos informacijos vedimui. Formoje matysis visos aprašytos dimensijos.

Jeigu formoje nenorima rodyti vienos kurios nors dimensijos, užprogramuojamas formos INIT-as, kur įrašoma:

**nerodyti antros dimensijos
titi_pagr.adf.DIM.dim_02.visible=.f.
thisform.DIM.l_d02.CAPTION=''

Atliekant operacijų perkėlimą į DK, visos sumos atvaizduojamos tiek Statinių, tiek ir Dinaminių dimensijų pjūviais. Dinaminės dimensijos gali būti įvedamos tiek operacijų "Hederyje", tiek ir operacijų detaliose eilutėse.

Aukštesnis yra detalios eilutės prioritetas.

Bet jei detalioje eilutėje dimensijos reikšmė nenurodyta, o "Hederyje" tos dimensijos reikšmė priskirta, perkeliant detalią eilutę, dimensijos reikšmė bus paimta iš "Hederio". Taigi, kartą operacijos "Hederyje" nurodžius reikiamą dimensijos reikšmę, detaliose eilutėse lieka nurodyti tos dimensijos reikšmes tik tose eilutėse, kur ji bus kitokia.

Įsivedus norimas dimensijas jų keisti nepatariame, nes rezultatai bus nelogiški ir sunkiai paaiškinami.

Jei pradžioje pirmą dimensiją naudojame prekės grupei, o vėliau - klientų grupei pažymėti, tai pakeitus dimensijų paskelbime aprašymą, visi sukaupti duomenys bus su senomis pirmosios dimensijos reikšmėmis.