Kainynai pardavimo sutarčių prieduose

Kainynai pardavimo sutarčių prieduose.

Pardavimo sutarčių prieduose, be visų kitų laukų, yra nuoroda į kainynus.

Kainynas - šioje eilutėje galima nurodyti kainynus, kurie bus parinkinėjami priklausomai nuo užduotų apmokėjimo terminų. Pvz. jei dokumente nurodyta, kad klientas atsiskaitys per 30 dienų, o sutarties priede nurodyta, kad tokiam terminui reikia parinkinėti B kainyną, sistema bandys prekei priskirti pardavimo kainą iš B kainyno.

Pirmas sutarties priede prie kainyno pasirenkamas elementas nurodo kainyno parinkimo algoritmą. Galimi variantai:

Kiekinis - parenkamas kainynas, kuris yra arčiausiai nurodyto termino. Kainos parenkamos priklausomai nuo parduodamo kiekio.

Prioritetinis -parenkamas kainynas, einant nuo pirmos pozicijos iki penktos. Kainos parenkamos priklausomai nuo parduodamo kiekio.

Vienetinis - parenkamas kainynas, kuris yra arčiausiai nurodyto termino. Kaina parenkama iš kainyno neatsižvelgiant į parduodamą kiekį, imama pirmoji nenulinė kaina.

Jei pirmas "Max. atidėjimų terminas" lygus 0 arba jei atidėjimo dienos nedidesnės už čia įvestą reikšmę, tai kaina paimama iš sutarties pagal matavimo vienetą, nepriklausomai nuo užduoto aukščiau kainyno parinkimo algoritmo. Kainos parenkamos iš šiame lange įvestos kainų lentelės.

Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos atidėjimo terminus. Jei dokumente bus nurodytas didesnis atidėjimo terminas nei priede, prekė (paslauga) nebus parduota.

Turi būti tiekėjo sutartis - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos ar nurodytai prekei (paslaugai) aprašyta tiekėjo sutartis. Jei nėra, tai norima pozicija nebus parduota. Prekei (paslaugai) tikrinamas pirmasis kortelėje nurodytas tiekėjas.

Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje - pažymėjus šį lauką, sistema kontroliuos pagal šį priedą atidėjimo terminus tiekėjo sutartyje (koks maksimalus leistinas atidėjimo terminas pirkėjui). Jei dokumente bus nurodytas didesnis atidėjimo terminas nei prekės (paslaugos) tiekėjo sutartyje, prekė (paslauga) nebus parduota.