Kaip veikia "greita" paieška?

Kaip veikia "greita" paieška?

Visuose languose, kur iš sąrašo pasirenkamos prekės, klientai ir kita normatyvinė informacija, galima užsiprogramuoti "greitą" paiešką.

Tai reiškia, kad pradėjus rinkti atitinkamo elemento kodą ar pavadinimą, programa pradeda rodyti visus elementus, kurių kode ar pavadinime yra renkamas fragmentas.

Kiekvienoje formoje, kur bus naudojama greita paieška, reikia užprogramuoti Formos INIT-ą . Tai daroma toliau aprašytu būdu.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Uždedamas požymis "v" ant "Formos INIT-as". (Jeigu vartotojo funkcijų sąraše INIT-o funkcija jau buvo, tai nauja nekuriama, o tik papildoma esanti. )

Komandos lauke įrašoma:

_thisform=thisform
grpaj("_thisform")

Viskas išsaugoma.

kot_duk15

Pavyzdžiui, tai galima užsiprogramuoti pirkimo operacijoje. Tada kliento kodo lauke pradėjus rinkti pavadinimą, iškart rodo klientus, kurių pavadinime ar kode yra renkama išraiška:

kot_duk16

Dirbantiems su žemesne nei 113.0101 Rivile GAMA versija, tam, kad veiktų "greita" paieška, reikia atsisiųsti failą:

GRPAJ.zip

jį išsaugoti RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuoti.

Dirbantiems su 113.0101 ar aukštesne Rivile GAMA versija, greitos paieškos aprašymui nieko papildomai atsisiųsti nebereikia.

Daugiau apie greitos paieškos galimybes aprašyta GRPAJ.

Iškilus klausimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.