Objekto priskyrimas prekei

Pajamavimo dokumentas įvestas naudojant Rivile GAMA sistemą. Sandėlininkas priimdamas prekes kiekvienai turi priskirti objektą - ar tai galima atlikti per MSCAN?

Jeigu dokumentas iš anksto suvestas Rivile GAMA sistemoje, pajamuojant sandėlininkas turi skenuoti prekes su tokiu objektu ir serija, koks įvestas dokumente. Skenuojant prekę su objektu ar serija, kuri nebuvo įvesta dokumente, priklausomai nuo MSCAN parametrų, jam bus leidžiama arba ne įterpti naują prekę. (MSCAN_ITRAUK)

Jeigu sandėlininkas pats kuria pajamavimo dokumentą - jis gali skenuoti su bet kokiu objektu ar serija.

Esant poreikiui objektą ar seriją priskirti operacijos užbaigimo metu, yra galimybė klientui atlikti papildomą programavimą pagal reikalingą logiką.