Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?

Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?

Užsakymus versti pirkimo dokumentais galima dviem būdais: juos kopijuoti į pirkimo važtaraštį, arba generuoti važtaraštį iš užsakymų.

Naudojant antrąjį būdą važtaraštį galima generuoti iš keleto užsakymų ar pasiūlymų.

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "Užsakymai/Patikslinimas". Pasirenkama "Užsakymai".

Užsakymų lange nuskaitomi klientui suformuoti užsakymai. Jei užsakymų daug, galima naudoti įvairius filtrus.

po_duk1.2

Į važtaraštį galima įtraukiant tik dalį užsakytų prekių - kiekiai suvedami stulpelyje "Fiks. kiekis".

Paspaudus išsaugojimo mygtuką, susiformuos pirkimo važtaraščio detalios eilutės, o iš užsakymų šie prekių kiekiai išsiminusuos .

Uždėjus požymį "Nekoreguoti užsakymo", užsakymai lieka nepakitę, nors ir susiformuoja važtaraštis.

Jeigu visas pirkimo užsakymas ar pasiūlymas turi būti paverstas važtaraščiu, tai galima pasinaudoti mygtuku "Kopijuoti".

Paspaudus šį mygtuką atsidaro dokumentų kopijavimo langas.

Lange "Dokumento kopijavimas" pasirenkamas režimas "Pakeisti".

po_duk2.3

Naudojant režimą "Pakeisti", pasiūlymas ar užsakymas išsivalo. Norint, kad užsakymas ar pasiūlymas liktų nepakitę, reikia rinktis režimą "Kopijuoti".