Kaip suvesti prekių likučius ?

Kaip suvesti prekių likučius ?

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

Viena iš pirmųjų užduočių pradėjus dirbti su programa - yra susivesti prekių likučius. Prekių likučiai visada vedami paskutinei mėnesio dienai prieš darbo pradžią.

Kuriama nauja operacija.

Prekių likučių vedimui parenkamas operacijos tipas "Likučiai", įrašoma kokia data ir į kokį padalinį bus pajamuojamos prekės.

Paspaudus mygtuką "Naujas" pradedamas prekių pajamavimas.

Pasirenkamas tipas "Prekė". Prekės kodas arba barkodas gali būti įvedami ranka arba parenkami iš sąrašo.

Visi likučiai pradedant dirbti su programa suvedami naudojant D sąskaitą. Todėl laukelyje "Sąskaita" įrašoma sąskaita D.

Debetuojama visada turto sąskaita iš prekės aprašyme nurodytos prekių sąskaitų ryšio lentelės. Tos sąskaitos niekur papildomai nurodyti nereikia, ji automatiškai bus parinkta pagal prekės aprašymą.

Toliau įvedamas prekės kiekis ir savikainos suma.

Kaina gali būti vedama, bet neprivaloma. Prekių užpajamavimui pakanka kiekio ir sumos.

Jeigu prekių judėjimas bus nagrinėjamas pagal tiekėjus, tai reikia užpildyti lauką "Klientas".

Prekėms, kurių kortelėse nurodytos galiojimo dienos, iškart pasiskaičiuoja galiojimo data (prie operacijos datos pridedamos galiojimo dienos). Jei nenurodytos - galima ją tiesiog įvesti pačioje operacijoje.

Užpajamavus prekių likučius, operacija perkeliama. Atsiras įrašas Didžiojoje knygoje ir Fifo likučiai.

Jeigu ta pati prekė yra su skirtingomis savaikainomis, įvedamos skirtingos atsargų operacijos arba prekei papildomai priskiriamas objektas ar serija.

Kiekvieno padalinio likučiai suvedami atskiroje operacijoje.