Prekių gamybos (komplektavimo) operacijos

Kaip atlikti prekių gamybos (komplektavimo) operacijas ?

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

Atsargų operacijose galima vesti prekių gamybos operacijas. Gaminiams nereikia aprašyti kalkuliacinių kortelių, pačioje operacijoje suvedama kas bus sunaudota ir kas pagaminta.

Operacijos esmė - nurašomos sunaudotos prekės ir gautai sumai užpajamuojamas gaminys.

Atsargų modulyje vedama nauja operacija. Parenkamas operacijos tipas "Gamyba", įrašoma kokia data ir kokio padalinio prekės dalyvaus gamybos operacijoje.

Nurašomos prekės, kurios bus sunaudotos gamyboje.

Operacija perkeliama. Po operacijos perkėlimo matosi nurašytų prekių savikaina.

Operacija koreguojama, papildomai įvedant naują detalią eilutę su pagaminta preke. Įvedamas pagamintos prekės kodas, kiekis, savikaina, kuri turi būti lygi visai nurašytų prekių savikainos sumai.

Operacija dar kartą perkeliama. Operacijos galutinė suma turi būti nulis.

Po operacijos perkėlimo pagamintos prekės savikaina lygi nurašytų prekių savikainai.

Jeigu gamybos operacijos yra ne atsitiktinis atvejis, o vedamos pastoviai, tai rekomenduojama tam naudoti gamybos modulį, nepriklausomai nuo to ar gamyba vyksta pagal kalkuliacines korteles, ar kiekvienas gaminys yra individualus.