Kaip suvesti skolų likučius?

Kaip suvesti skolų likučius?

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Pradėjus dirbti su programa, klientų (pirkėjų ir tiekėjų) skolų likučiai vedami debitorinėse - kreditorinėse operacijose.

Skolų likučiai, priklausomai nuo turimos informacijos, gali būti suvedami bendra suma (nurodant dokumentą "LIKUTIS") arba vedami pagal atskirus dokumentus.

Operacijų sąraše kuriama nauja operacija.

Įrašoma operacijos data (paprastai tai yra mėnesio paskutinė diena). Dokumentui suteikiamas numeris.

Parenkamas operacijos tipas "Likučių vedimas" , spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Nurodoma kokio tipo dokumentas bus vedamas - važtaraštis, grąžinimas, mokėjimas ar kita.

Iš sąrašo parenkamas kliento kodas.

Dokumentui galima priskirti padalinį, menedžerį, sutartį ar kitus aktualius požymius.

Užpildomi laukai "Dokumento data" ir "Mokėjimo data".

Jei pasirinkto kliento tipas yra „Pirkėjas“ arba „Pirkėjas/Tiekėjas“, į lauką "Sąskaita" automatiškai įkrenta pirkėjų skolų sąskaita iš klientų sąskaitų ryšio lentelės. Skolos sumą siūloma vesti į lauką "Debetas".

Analogiškai, pasirinkus tiekėjo tipo klientą, įkrenta skolų tiekėjams sąskaita ir siūloma skolą vesti lauke "Kreditas".

Laukelyje "Sąskaita" visada turi likti kliento skolos sąskaita. Mygtukų "Debetas" ar "Kreditas" paspaudimu pakeičiama kas bus atliekama su to dokumento suma - debetuojama ar kredituojama.

Vedant likučius, koresponduojanti sąskaita visada vedama sąskaita D.

Pasirinkus operacijos tipą "Mokėjimas", galima suvesti sumokėtus avansus tiekėjams, gautus išankstinius klientų mokėjimus.

Vienoje debitorinėje - kreditorinėje operacijoje galima suvesti visas klientų skolų operacijas.

Baigus vesti likučius, atskirai matosi bendros debeto ir kredito sumos. Lauke "Skirtumas" matosi galutinis rezultatas.

Perkėlus operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.