Skenavimas kitais mato vienetais

Ar galima MSCAN aplikacijoje skenuoti kitais mato vienetais nei įvesta dokumente? Pavyzdžiui, skenuoti ne vieną prekę, o dėžę, kurioje yra X vienetų prekių.

Nuo 2.5.0 versijos atsirado parametras MSCAN_PAGVNT, kuris suteikia galimybę skenuoti papildomo mato vieneto barkodą ir nuskenuotą informaciją verčia į pagrindinį mato vienetą.

Kitu atveju, jeigu Rivile GAMA sistemoje prekė turi kelis matavimo vienetus, skenuojant pagal iš anksto Rivile GAMA sistemoje įvestą dokumentą, turi būti nuskenuotas tas matavimo vienetas, kuriuo prekė įvesta dokumente. Priešingu atveju bus išduodamas pranešimas, jog tokia prekė dokumente neegzistuoja.

Esant poreikiui įtraukti tas prekes, kurių nėra pirminiame dokumente galima naudoti Rivile GAMA parametrą MSCAN_ITRAUK.