Kaip susivesti i.SAF-T reikalingus akcininkus neturintiems 115.0200 RIV_GAMA versijos?

Kaip susivesti i.SAF-T reikalingus akcininkus neturintiems 115.0200 RIV_GAMA versijos?

Norint, kad į i.SAF-T rinkmeną būtų įkelta informacija apie akcininkus, ji suvedama formos "i.SAF-T operacijos koregavima" INIT-e.

INIT-ą užprogramuoti gali vartotojas, turintis administratoriaus teises (MASTER).

Servisas->i.SAF-T operacijos

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Būnant operacijos viduje spaudžiamas Ctrl Q

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Uždedama "v" ant "Formos INIT-as".

Įvedamas pavadinimas, pvz., „Akcininkai".

Komandiniame lauke įrašoma (jeigu yra 1 akcininkas):

m.i_kkac=1 && akcininkų kiekis 

dimension titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_kkac,13) && i.SAF-T akcininkai

m.i_nrac=1 && pirmas akcininkas 

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,1)="12345378901" &&(privalomas) Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,2)="Vardenis Pavardenis" &&(privalomas) Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,3)="D"  &&(privalomas) Didžiosios Knygos sąskaitos kodas.

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,4)="Vilnius" &&(privalomas) Miestas.

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,5)="12356"  &&(privalomas) Pašto kodas.

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,6)="LT"  &&(privalomas) Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžui, NL –Nyderlandai.

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,7)="BA"  &&(privalomas) Adreso tipas. Galima pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,8)="Miško 5-48, Vilnius" &&(privalomas) Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,9)="45.00"  &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,10)=""  &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,11)=""  &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomu dalių, akcijų rūšis. Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,12)="2000-01-01" &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.

titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,13)=""  &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.

SAFT6

Viskas išsaugoma. Jeigu yra keli akcininkai, analogiškai suvedama visų jų informacija.

SAFT7