Darbo užmokesčio paskaičiavimas

Kaip gamybos operacijose paskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį?

Servisas -> Gamyba -> Gamybos operacijos

Jei gamybos operacijas atliekantiems darbuotojams reikia paskaičiuoti atlyginimą, tai gaminio kalkuliacinėje kortelėje prie komponenčių sąrašo pridedamas kodas, kurio tipas "Darbai(Alga)". Jame galima nurodyti, kas atliks darbą: išvardinti pamainas, darbo vietas ir darbuotojų tabelinius numerius. Nenurodžius, tabelinį numerį reikės priskirti pačioje gamybos operacijoje.

Gamybos operaciją gali atlikti vienas arba keli darbuotojai.

Kai operaciją atlieka vienas darbuotojas ir nenurodyta pamaina, paspaudus mygtuką "Komponentės", reikia įvesti darbuotojo tabelinį numerį.

Parenkamas darbuotojas ir spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti".

Iš kalkuliacinės kortelės automatiškai sukrenta komponentės, skirtuke "Darbas" susiformuoja darbuotojui priskirtas darbas.

Kai gamybos operacijoje dalyvauja keli darbuotojai, reikia nurodyti pamainą, kurios darbuotojai dirbs. Spaudžiamas mygtukas "Komponentės", po išsaugojimo skirtuke "Darbai" automatiškai susiformuoja darbai visiems pamainos darbuotojams.

Jei darbuotojams reikia paskirstyti tam tikrą pinigų sumą, tai ji įrašoma lauke "Normatyvinė suma". Išlaidų paskirstymui iš sąrašo parenkama formulė. Spaudžiamas mygtukas "Formulės vykdymas" ir automatiškai paskaičiuotos sumos paskirstomos darbuotojams.

Automatiškai algų modulyje susiformuoja atitinkami priskaitymai už darbus.

Jeigu dar neužbaigtas vienas mėnuo, o pradedamos formuoti kito mėnesio operacijos, tai parenkamas tipas ne "Priskaitymas", o "Priskaitymo pasiūlymas".