Masinis gamybos operacijų koregavimas

Kaip atlikti masinį gamybos operacijų koregavimą?

Kartais į gaminių surinkimo operacijas reikia įtraukti papildomas išlaidas, kurios sužinomos vėliau, nei atliekamos pačios operacijos. Išlaidos kaupiamos kažkurioje sąskaitoje, o pasibaigus periodui jas reikia įtraukti į gaminių savikainą.

Tuomet operacijų sąraše pažymimos reikalingos periodo operacijos, spaudžiamas mygtukas "Operacijų koregavimas", parenkamas išlaidų paskirstymo metodas ir įvedama suma, išsaugoma.

Kiekvienoje operacijoje atsiranda papildoma detali eilutė su nurodytu kodu ir tai operacijai tenkančia suma.

Operacijos iš naujo perkeliamos.

Po operacijų perkėlimo susiformuos įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeis Fifo likučiai.

Jeigu gaminiai pardavinėjami žinant, kad paskui reikės koreguoti jų savikainą, tai pardavimo operacijose reikia naudoti perkėlimo metodą "Skolos perkėlimas". Pilną pardavimo operacijų perkėlimą galima atlikti tik galutinai pakoregavus gamybos operacijas.