Pilnas perkėlimas ir likučių nurašymas

Kuo skiriasi "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas" gamybos operacijose?

Gamybos operacijų sąraše galimi du perkėlimo būdai: "Pilnas perkėlimas" ir "Likučių nurašymas".

Kai uždėtas "Pilnas perkėlimas", atlikus informacijos perkėlimą susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeičia Fifo likučiai: nusirašo komponentės, užsipajamuoja gaminys.

Vedant gamybos operacijas, jos susiformuoja ir kai trūksta komponenčių. Jeigu reikalingas komponenčių kiekis yra, jis paimamas. Einamuosiuose prekių likučiuose tas kiekis atsiranda lauke "Atiduota", tuo pačiu sumažėja einamųjų prekių likutis. Jeigu kiekio tūksta, tiesiog užfiksuojamas reikalingas kiekis - pačioje operacijoje tokia eilutė išsiskiria raudona spalva.

Įvedus komponenčių pirkimo operaciją, automatiškai gamybos operacijos nepasikoreguoja. Norint, kad gamybos operacijose nusirašytų gautos komponentės, reikia parinkti "Likučių nurašymas", atžymėti neperkeltas operacijas ir paspausti mygtuką "Informacijos perkėlimas".

Opcija "Likučių nurašymas" naudojama, kai dar nereikia užpajamuoti paties gaminio, bet reikia patikslinti komponenčių likutį.