Nuskenuotų prekių kiekiai neatsiranda Rivile GAMA sistemoje

Naudojant MSCAN aplikaciją kuriamas naujas dokumentas. Kodėl nuskenuotų prekių kiekiai neatsiranda Rivile GAMA sistemos dokumente?

Sukūrus dokumentą MSCAN aplikacijoje jis realiu metu atsiduria Rivile GAMA sistemoje. Tam, kad nuskenuotos detalios eilutės atsirastų Rivile GAMA dokumente reikia atitinkamai aprašyti parametrą MSCAN_ITRAUK.

Jeigu dokumentas sukurtas naudojant MSCAN aplikaciją, bet nėra užbaigtas, t. y. jo būsena "MSCAN paruošta" arba "MSCAN renkama", Rivile GAMA sistemoje kiekiai prie detalių eilučių bus lygūs 0.

Operacijos užbaigimo metu pasirinkus metodą "Baigti koreguojant" nuskenuotų prekių kiekiai iškoreguojami ir Rivile GAMA sistemoje.

Rivile GAMA sistemoje galima peržiūrėti nuskenuotų prekių kiekius naudojant papildomai užprogramuotą klavišą. Daugiau informacijos čia