Ką reikia žinoti koreguojant jau sudengtus dokumentus, kai naudojamas automatinis sudengimas?

Ką reikia žinoti koreguojant jau sudengtus dokumentus, kai naudojamas automatinis sudengimas?

Jeigu mažinama dokumento, kurį sudengė kitas dokumentas suma, tada tas kitas dokumentas turi būti iš naujo perkeliamas.
Tai reiškia, kad jeigu mažinama dokumento suma, reikia jo sudengimo istorijoje patikrinti ar yra geltonai pažymėtų operacijų. Jei tokios yra, jas iš naujo perkelti.
Tai galioja, kai naudojamas bet koks automatinis sudengimas - visi dokumentai arba parinkti dokumentai.

Sudengime dalyvauja du dokumentai: dokumentas, kurį įvedus atsiranda skola, ir dokumentas, kuris sugeneruoja sudengimą.

Pavyzdžiui, pradžioje įvedamas pardavimo dokumentas, o po to įvedamas mokėjimas. Perkėlus pardavimą, atsiranda kliento skola. Perkėlus mokėjimą, susigeneruoja sudengimo operacijos.

duk_05_01

Kadangi sudengimą sugeneravo mokėjimo operacija, tai sudengimo istoriją žiūrint pardavime, jis pažymėtas geltonai.

duk_05_02

1. Didiname kažkurio iš dokumentų (pardavimo arba mokėjimo) sumą.

Nieko papildomai daryti nereikia - automatiškai arba lieka neapmokėta skolos dalis, arba atsiranda išankstinis mokėjimas.

2. Mažiname dokumento, kuris sugeneravo sudengimo operacijas, sumą.

Šiuo atveju tai būtų mokėjimo dokumentas. Tada automatiškai sumažėja ir sudengimo suma - nieko papildomai daryti nereikia.

Pardavime sudengimo istorijoje matosi ir buvusi sudengimo suma (raudona), ir nauja sudengimo suma.

duk_05_03

3. Mažiname dokumento, kuris buvo sudengtas, sumą.

Šiuo atveju tai būtų pardavimo dokumentas.

Jeigu mažiname dokumento, kuris buvo sudengtas, sumą, sudengimo suma lieka nepakitusi.
Reikia iš naujo perkelti operaciją, kuri sugeneravo sudengimą.

Kadangi šiuo atveju sudengimą sugeneravo mokėjimo operacija, o sumažinome pardavimo sumą, tai sudengimo suma liko nepakitusi.

duk_05_04

Paspaudus mygtuką "Analitinė operacija", surandama mokėjimo operacija. Ją reikia iš naujo perkelti - tada naujai susiformuoja sudengimo operacijos.

duk_05_05

Jeigu pirma būtų įvesta mokėjimo operacija, o sudengimą būtų suformavusi pardavimo operacija, tada atvirkščiai - sumažinus mokėjimo sumą, reikėtų iš naujo perkelti pardavimo operaciją.