Kaip sukonfigūruoti SQL serverį, kad būtų pasiekiamas tik statinį portą?

  1. Paleiskite „SQL Server Configuration Manager“ ir IPAll skiltyje prie TCP Port nurodykite norimą portą. Rekomenduojame naudoti standartinį SQL Server priskirtą portą 1433, tačiau, jeigu šis portas užimtas, arba konfigūruojate daugiau nei vieną SQL Server'į, galite naudoti ir kitą pasirinktą portą.

    Įsitikinkite, kad laukelis TCP Dynamic Ports yra tuščias.

duk_01

  1. Atlikę nurodytus veiksmus, perkraukite SQL Serverį.

  2. Jeigu serveryje įjungta ugniasienė, nepamirškite sukonfigūruoti atitinkamų ugniasienės taisyklių. Standartinėje Windows Firewall ugniasienėje tai galite atlikti sukurdami Inbound leidimo išimties taisyklę sqlservr.exe failui.

  3. Nurodykite reikiamą serverio adresą ir pasirinktą portą ODBC nustatymuose. Kartais gali prireikti nuimti varnelę prie Dynamically determine port lauko.

duk_02