Kaip formuojami i.SAF-T duomenys?

Kas patenka į duomenų sąrašus "Pirkėjai" ir "Tiekėjai"?

Į duomenų sąrašus "Pirkėjai" ir "Tiekėjai" įtraukiami visi klientai iš klientų sąrašo, išskyrus priskirtus rūšiai "Kontaktas".

Į abu sąrašus patenka tie patys klientai.

Kaip duomenų sąrašuose "Pirkėjai" ir "Tiekėjai" rodomos klientų skolos periodo pradžiai ir periodo pabaigai?

Kliento skolos sąskaita (AccountID) parenkama iš formavimo metu klientui priskirtos sąskaitų ryšio lentelės.
Pirkėjų sąraše iš sąskaitų ryšio lentelės parenkama pirkėjų skolos sąskaita, tiekėjų sąraše - tiekėjų skolos sąskaita.

Kliento skola periodo pradžiai (OpeningCreditBalance arba OpeningDebitBalance) ir skola periodo pabaigai (ClosingDebitBalance arba ClosingCreditBalance) paskaičiuojama bendra klientui, į skolos sąskaitas neatsižvelgiama.

Abiejuose sąrašuose kliento skola bus ta pati, tik viename sąraše ji bus debete, kitame - kredite.

Kokie dokumentai rodomi sąraše "Pirkėjai"?

Pirkėjų sąraše rodomi periodo pradžiai nepilnai apmokėti pardavimo važtaraščiai (OpenSalesInvoice). Dokumentas būtinai turi būti pardavimo operacijų sąraše, ir pagal jį pirkėjas turi būti skolingas.

Rodoma bendra dokumento suma (Amount) ir neapmokėta suma (UnpaidAmount).

Kokie dokumentai rodomi sąraše "Tiekėjai"?

Tiekėjų sąraše rodomi periodo pradžiai nepilnai apmokėti pirkimo važtaraščiai (OpenPurchaseInvoice). Dokumentas būtinai turi būti pirkimo operacijų sąraše, ir pagal jį turi būti likusi neapmokėta skola..

Rodoma bendra dokumento suma (Amount) ir neapmokėta suma (UnpaidAmount).

Ar į duomenų sąrašuose "Pirkėjai" ir "Tiekėjai" rodomus neapmokėtus dokumentus (OpenSalesInvoice arba OpenPurchaseInvoice) patenka Debitorinės- kreditorinės operacijos, pirkimo ir pardavimo grąžinimai, pirkimai ir pardavimai su neigiama suma?

Nepatenka.

Kas patenka į duomenų sąrašą "IT kortelės"?

Į duomenų sąrašą "IT kortelės" įtraukiamos ilgalaikio turto kortelės, kurių įsigijimo data yra ne vėlesnė nei duomenų formavimo pabaiga.

Sąskaita (AccountID) imama iš šiuo metu priskirtos ilgalaikio turto grupės - imama pradinės vertės sąskaita.

Ar i.SAF-T duomenyse mokesčiai formuojami pagal PVM klasifikatorius?

Standartiškai, ne.

Pradedant 118.0100+ DI Rivile GAMA programos versija, padaryta galimybė mokesčius formuoti pagal PVM klasifikatorius.

Tam i.SAF-T operacijos koregavime reikia užsiprogramuoti formos INIT-ą:

titi_pagr.SS_ISAF_FOR_PVM_KLASIFIKATORIUS=.T.

Nurodžius šį parametrą ir esant daug Pirkimo/Pardavimo operacijų, gali labai pailgėti i.SAF-T formavimo laikas.