PVM sumos koregavimas

Kaip elgtis kai suvedus pirkimo dokumentą bendra PVM suma nesutampa su originalaus dokumento suma?

Suvedus pirkimo dokumentą, visada reikia sutikrinti bendrą dokumento ir PVM sumą su originalaus dokumento atitinkamomis sumomis. Kartais PVM sumos nesutampa. Viena iš priežasčių - skirtingi apvalinimo mechanizmai.

Dokumentas turi būti neperkeltas.

Skirtuke "Operacijos" paspaudžiamas mygtukas "PVM koregavimas".

Įvedama PVM suma tokia, kokia yra originaliame dokumente.

po_duk7

Išsaugojus, PVM proporcingai pasikoreguos detaliose eilutėse.