Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?

Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?

Pirkimo dokumentas įvedamas dviem eilutėmis. Atskirai vedama suma, nuo kurios skaičiuojami galimi PVM atskaitymai, ir atskirai - nuo kurios negalimi PVM atskaitymai.

Matavimo vienetų sąsraše sukuriamas matavimo vienetas VNT., su frakcija 100:

po_duk10.6

Sukuriami du pirkimo kodai:

  • pirkimo kodas, nuo kurio paskaičiuota PVM suma turi nueiti į pirkimo PVM sąskaitą (leidžiami atskaitymai) - priskiriamas apmokestinimas A,

    po_duk10.5

  • pirkimo kodas, nuo kurio paskaičiuota PVM suma turi nueiti į sąnaudas (neleidžiami atskaitymai) - priskiriamas apmokestinimas H.

    po_duk10.7

Mokesčių lentelėje apmokestinimui H nurodoma kita PVM sąskaita - šiuo atveju tai būtų sąnaudų sąskaita.

po_duk10.1

PVZ.: Gauta sąskaita faktūra

Pavadinimas Kiekis Kaina
Prekės 1 20.00
PVM 21% 4.20
Viso: 24.20

Pirkimo operacijose:

po_duk10.8

Perkėlus pirkimo operaciją, Didžiojoje knygoje susiformuoja sąskaitų korespondencijos:

po_duk10.9

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.