Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?

Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?

Iš karto apmokami pirkimo dokumentai gali būti dviejų tipų : kai dokumentas apmokamas įmonės bankine kortele arba dokumentą apmoka įmonės atsakingas asmuo iš savo lėšų.

Kai užpajamuojamos atskaitingo asmens nupirktos prekės arba kai atskaitingas asmuo sumoka už paslaugas, pirkimo dokumentų apmokėjimas suvedamas toje pačioje pirkimo operacijoje. Joje reikia nurodyti atsakingo asmens kodą, apmokėjimo dokumentą ir buhalterinę sąskaitą, iš kurios apmokama.

Sąskaitų plane aprašant sąskaitą, iš kurios bus apmokėtas pirkimo dokumentas, būtina uždėti požymį "Pinigų sąskaita".

Skirtuke "Informacija" užpildomas laukas "Asmuo".

po_apm2

Asmuo - įmonės atskaitingas asmuo. Jis turi būti aprašytas asmenų sąraše: "Kortelės"->"Asmenys".

Skirtuke "Operacijos" suvedamas dokumento turinys.

Apmokėjimas

po_apm3

Iš išskleidžiamo sąrašo pasirenkamas tipas "Apmokėjimas", iš sąskaitų plano parenkama buhalterinė sąskaita, iš kurios apmokama.

Apmokama visa dokumento suma.

Modulyje "Didžioji knyga", sąskaitos judėjimo ataskaitose, yra visa informacija, kaip vyko atsiskaitymas su konkrečiu atsakingu asmeniu ir koks jo pinigų likutis.

po_apm5

Skola asmeniui sumokama iš kasos arba pervedama į jo banko sąskaitą.

Jeigu dokumentas apmokamas įmonės bankine kortele, skirtuke "Apmokėjimas" įvedama tos kortelės buhalterinė sąskaita.

po_apm6