Kaip pasižiūrėti nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų likutį?

Kaip pasižiūrėti nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų likutį?

Darbuotojo nepanaudotų kalendorinių atostogų likučiai atvaizduojami personalo analizės ataskaitose.

Servisas -> Personalas -> Personalo analizė

Atsidariusiame lange uždedamas požymis "Atostogos".

Atfiltruojama reikalinga informacija. Norint sužinoti vieno konkretaus darbuotojo atostogų likučius, skirtuke "Personalo sąrašas" uždedamas požymis ant lauko "Kodas", ir parenkamas personalo kodas. Nenurodžius filtravimo sąlygų, ataskaita bus spausdinama visiems įmonėje dirbantiems darbuotojams.

atostogu_lik1

Skirtuke "Atostogos" uždedamas požymis "Priklauso atostogų (iki)" ir nurodoma data, kuriai spausdinamas atostogų likutis.

atostogu_lik2

Spaudžiamas mygtukas "Spausdinti" ir pasirenkama reikiama ataskaita.

atostogu_lik3

Ataskaitos "Einamieji atostogų likučiai..." parodo detalią (kiek priklauso, kiek panaudota, kiek liko) darbuotojo atostogų informaciją atostogų stažo arba kalendoriniais metais.

Ataskaitos "Suminiai atostogų likučiai datai..." parodo suminę atostogų informaciją (kiek priklauso, kiek panaudota, kiek liko), neskaidant metais.