Mokėjimo dokumentų tipai

Kuo skiriasi dokumento tipai: "Atsiskaitymo op." ir "Mokėjimas"?

mok_01

Perkėlus mokėjimo operacijas, kuriose nurodytas dokumento tipas "Atsiskaitymo Op.", susiformuoja įplaukų arba išmokų operacijos, kurios dar gali būti koreguojamos.
Įplaukų arba išmokų operacijos turi būti perkeliamos.

Perkėlus mokėjimo operacijas, kuriose nurodytas dokumento tipas "Mokėjimas", susiformuoja operacija Didžiosios knygos žurnale SS_MOKEJIMAI, ir atsiranda mokėjimas klientų detaliose skolose (jei rūšis "Dokumentai").
Papildomai nieko perkelti nereikia.

Jeigu dokumento tipas "Mokėjimai", įplaukose arba išmokose operacijos nesusiformuoja.