Kaip automatiškai formuoti įplaukų (išmokų) operacijas?

Kaip automatiškai formuoti įplaukų (išmokų) operacijas?

Įplaukų ir išmokų operacijos yra vedamos modulyje „Atsiskaitymai“. Yra galimybė jas formuoti automatiškai.

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos

Pirmiausia suminių skolų sąraše nuskaitoma reikalinga informacija.

Suminių skolų sąraše galima nusiskaityti visų, kelių ar pasirinkto kliento skolų dokumentus. Galima atrinkti dokumentus pagal mokėjimo datą arba jos intervalą.

Automatiniam gautų įplaukų formavimui pažymimi apmokėti klientų dokumentai ir spaudžiamas mygtukas "Atsiskaitymo operacijų formavimas".

Operacijos lauke pasirenkama "Įplaukos", nurodoma pinigų gavimo data, balansinė sąskaita ir tipas "Mokėjimas".

Spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Įplaukų sąraše susiformuoja įplaukų operacijos.

Automatiniam išmokų formavimui pažymimi klientų dokumentai, kuriuos reikia apmokėti, ir spaudžiamas mygtukas "Atsiskaitymo operacijų formavimas".

Operacijos lauke pasirenkama "Išmokos", įvedama mokėjimo data, balansinė sąskaita ir tipas "Mokėjimas".

Spaudžiamas mygtukas "Išsaugoti". Išmokų sąraše susiformuoja išmokų operacija.

Analogiškai gali būti formuojamos ir automatinės sudengimo operacijos. Tik vietoje bankinės sąskaitos reikia pasirinkti tarpinę sudengimų sąskaitą, ir tipą parinkti "Sudengimas".

Perkėlus įplaukų (išmokų) operacijas, susiformuos įrašai Didžiojoje knygoje ir klientų skolų informacijoje.