Prekių išvežimas iš LT į JAV esantį sandėlį ir jų pardavimas per "Amazon" sistemą

Kaip registruoti prekių išvežimą iš LT į JAV esantį sandėlį ir tolesnį jų pardavimą per "Amazon" sistemą?

  1. Prekių išvežimas į JAV esantį sandėlį fiksuojamas vidinės apskaitos operacijose.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

duk010_1

Atspausdinamas laisvos formos dokumentas.

Detaliai apie vidinės apskaitos operacijas aprašyta Vidinės operacijos.

  1. Jeigu JAV sumokėti pardavimo mokesčiai parodomi LT įmonės apskaitoje, tai pirkėjui "Amazon" priskiriama mokesčių lentelė, kurioje aprašomas JAV pardavimo mokestis.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

duk010_2

Detaliau apie kortelių sukūrimą aprašyta Klientai ir Mokesčiai.

  1. Prekių pardavimas per "Amazon" prekybos sistemą vedamas pardavimo operacijose.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

duk010_3

Perkėlus susiformuoja kliento skola:

duk010_5

ir įrašas Didžiosios knygos operacijose:

duk010_4

Detaliai apie pardavimo operacijas aprašyta Prekių pardavimas.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.