Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?

Kaip suvesti Didžiosios knygos sąskaitų likučius?

Servisas -> Didžioji knyga -> DK operacijos

Pradėjus dirbti su programa, sąskaitų, kurios neturi analitikos, likučiai vedami Didžiosios knygos operacijose. Pvz.: tai būtų banko, kapitalo, pajamų, sąnaudų sąskaitų likučiai.

Sąskaitų likučių suvedimui susikuriamas atskiras Didžiosios knygos žurnalas.

Visų sąskaitų likučiai suvedami vienoje Didžiosios knygos operacijoje. Tik tuo atveju, jeigu likučiai yra pagal skirtingus asmenis, kuriamos kelios operacijos.

Didžiosios knygos žurnalų sąraše spaudžiamas mygtukas "Naujas", įvedamas žurnalo kodas, dokumento numeris, jei reikia, užpildomas aprašymo laukas.

Toliau vedamas operacijos turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Įvedamos debeto, kredito sąskaitos ir suma.

Pirma sąskaita visada debetuojama, antra - kredituojama. Koresponduojanti visada yra sąskaita D. Jei sąskaitos likutis yra debete, tai sąskaita D yra apačioje (kur kreditas), jei sąskaitos likutis yra kredite - tai sąskaita D yra viršuje (debete).

Jei reikia, užpildomas padalinys, objektas, centras, serija.

Jei sąskaita yra valiutinė, tai įvedamas ir sąskaitos likutis valiuta.

Eilutė išsaugoma. Analogiškai suvedami ir visų kitų sąskaitų likučiai.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.