GET_I06_LIST

Aprašymas

Pirkimų, pardavimų dokumentų sąrašas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_I06_LIST
 • params :
  • list : H - gražinama tik pagrindinė informacija (I06) (default). Jeigu A - gražinama visa susijusi informacija (I06+I07+I08+I13).
  • fil : filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės I06 nenurodant pačio where tag'o. Neprivaloma
  • pagenumber: įrašų puslapio numeris. GET_LIST metodai rezultatus grąžina puslapiais po 100 įrašų, pagenumber parametras nurodo kelintą puslapį grąžinti. Jei nenurodomas, tuomet grąžinamas pirmas puslapis su 100 naujausių įrašų. Neprivaloma

Sąraše su daugiau nei 1 įrašu informacija visada grąžinama surūšiuota pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

GET_LIST metodų apribojima 100 įrašų, todėl norint gauti visą sąrašą, turite naudoti filtrus, kurie grąžins rezultatą „porcijomis“ per kelis kartus, filtruojant pagal paskutinio gauto įrašo rakto reikšmę.

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_I06_LIST</method>
  <params>
    <list>H</list>
    <fil>i06_kodas_po='010000001252'</fil>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_I06_LIST",
  "params": {
    "list": "H",
    "fil": "i06_kodas_po='010000001252'"
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką I06_KODAS_PO

Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet gražinama status=200 bei tuščias tag'as

pvz, kai list='A':

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I06>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I06_KODAS_PO>010000001252</I06_KODAS_PO>
    <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
    <I06_VAL_POZ>0</I06_VAL_POZ>
    <I06_PVM_TIP>0</I06_PVM_TIP>
    <I06_DOK_NR>DOK-001</I06_DOK_NR>
    <I06_OP_STORNO>0</I06_OP_STORNO>
    <I06_OP_DATA>2020-01-30T00:00:00</I06_OP_DATA>
    <I06_DOK_DATA>2020-01-30T00:00:00</I06_DOK_DATA>
    <I06_KODAS_MS></I06_KODAS_MS>
    <I06_KODAS_KS>121411842</I06_KODAS_KS>
    <I06_KODAS_SS></I06_KODAS_SS>
    <I06_PAV>UAB "Rivilė"</I06_PAV>
    <I06_ADR>Geležinio Vilko 5-48, Vilnius</I06_ADR>
    <I06_SUMA>1500.00</I06_SUMA>
    <I06_SUMA_PVM>315.00</I06_SUMA_PVM>
    ...
    <I13>
      <I13_KODAS_PO>010000001252</I13_KODAS_PO>
      <I13_EIL_NR>1</I13_EIL_NR>
      <I13_KODAS_SS>2721</I13_KODAS_SS>
      <I13_SUMA>1815.00</I13_SUMA>
      <I13_SUMA_VAL>0.00</I13_SUMA_VAL>
      ...
    </I13>
    <I08_PART>
      <I08_KODAS_PO>010000001252</I08_KODAS_PO>
      <I08_EIL_NR>1</I08_EIL_NR>
      <I08_NUOL_D>0</I08_NUOL_D>
      <I08_NUOL_P>0.00000</I08_NUOL_P>
      <I08_MOK_D>10</I08_MOK_D>
      <I08_MOK_P>100.00000</I08_MOK_P>
      ...
    </I08>
    <I07>
      <I07_KODAS_PO>010000001252</I07_KODAS_PO>
      <I07_EIL_NR>1</I07_EIL_NR>
      <I07_TIPAS>1</I07_TIPAS>
      <I07_KODAS>004</I07_KODAS>
      <I07_PAV>Kompiuteris</I07_PAV>
      <I07_KODAS_TR></I07_KODAS_TR>
      <I07_KODAS_IS>01</I07_KODAS_IS>
      <I07_KODAS_OS></I07_KODAS_OS>
      <I07_KODAS_OS_C></I07_KODAS_OS_C>
      <I07_SERIJA></I07_SERIJA>
      <I07_KODAS_US>VNT</I07_KODAS_US>
      <I07_KIEKIS>1</I07_KIEKIS>
      <I07_FRAKCIJA>1</I07_FRAKCIJA>
      <I07_KODAS_US_P>VNT</I07_KODAS_US_P>
      <I07_KODAS_US_A>VNT</I07_KODAS_US_A>
      <I07_ALT_KIEKIS>1</I07_ALT_KIEKIS>
      <I07_ALT_FRAK>1</I07_ALT_FRAK>
      <I07_KAINA_BE>1000.0000</I07_KAINA_BE>
      <I07_KAINA_SU>1210.0000</I07_KAINA_SU>
      <I07_PVM>210.00</I07_PVM>
      <I07_SUMA>1000.00</I07_SUMA>
      ...
    </I07>
    <I07>
      <I07_KODAS_PO>010000001252</I07_KODAS_PO>
      <I07_EIL_NR>2</I07_EIL_NR>
      <I07_TIPAS>1</I07_TIPAS>
      <I07_KODAS>005</I07_KODAS>
      <I07_PAV>HDD</I07_PAV>
      ...
    </I07>
  </I06>
</RET_DOK>

pvz, kai list='H'

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I06>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I06_KODAS_PO>010000001252</I06_KODAS_PO>
    <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
    <I06_VAL_POZ>0</I06_VAL_POZ>
    <I06_PVM_TIP>0</I06_PVM_TIP>
    <I06_DOK_NR>DOK-001</I06_DOK_NR>
    <I06_OP_STORNO>0</I06_OP_STORNO>
    <I06_OP_DATA>2020-01-30T00:00:00</I06_OP_DATA>
    <I06_DOK_DATA>2020-01-30T00:00:00</I06_DOK_DATA>
    <I06_KODAS_MS></I06_KODAS_MS>
    <I06_KODAS_KS>121411842</I06_KODAS_KS>
    <I06_KODAS_SS></I06_KODAS_SS>
    <I06_PAV>UAB "Rivilė"</I06_PAV>
    <I06_ADR>Geležinio Vilko 5-48, Vilnius</I06_ADR>
    <I06_SUMA>1500.00</I06_SUMA>
    <I06_SUMA_PVM>315.00</I06_SUMA_PVM>
    ...
  </I06>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>3451ded.be556121580910178112</id>
  <durationMs>25</durationMs>
  <errorMessage>Invalid column name 'i06_kodas_pob'.</errorMessage>
</RET_DOK
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "GET_I06_LIST",
  "params": {
    "list": "H",
    "fil": "i06_kodas_po=\'010000001252\'"
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I06

Nuoroda į lentelės aprašymą: I06

I07

Nuoroda į lentelės aprašymą: I07

I08

Nuoroda į lentelės aprašymą: I08

I13

Nuoroda į lentelės aprašymą: I13