GET_N08_LIST

Aprašymas

Klientų sąrašas su alternatyviais adresais

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_N08_LIST
 • params :
  • list : H - gražinama tik pagrindinė informacija (N08) (default). Jeigu A - gražinama visa susijusi informacija (N08+N13).
  • fil : filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės N08 nenurodant pačio where tag'o. Neprivaloma
  • pagenumber: įrašų puslapio numeris. GET_LIST metodai rezultatus grąžina puslapiais po 100 įrašų, pagenumber parametras nurodo kelintą puslapį grąžinti. Jei nenurodomas, tuomet grąžinamas pirmas puslapis su 100 naujausių įrašų. Neprivaloma

Sąraše su daugiau nei 1 įrašu informacija visada grąžinama surūšiuota pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

GET_LIST metodų apribojima 100 įrašų, todėl norint gauti visą sąrašą, turite naudoti filtrus, kurie grąžins rezultatą „porcijomis“ per kelis kartus, filtruojant pagal paskutinio gauto įrašo rakto reikšmę.

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_N08_LIST</method>
  <params>
    <list>H</list>
    <fil>n08_kodas_ks='121411842'</fil>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_N08_LIST",
  "params": {
    "list": "",
    "fil": "n08_kodas_ks='121411842'"
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką N08_KODAS_KS

Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet gražinama status=200 bei tuščias tag'as

pvz, kai list='A':

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <N08>
    <Row_number>1</Row_number>
    <N08_KODAS_KS>121411842</N08_KODAS_KS>
    <N08_RUSIS>2</N08_RUSIS>
    <N08_PVM_KODAS>LT214118411</N08_PVM_KODAS>
    <N08_IM_KODAS>121411842</N08_IM_KODAS>
    <N08_PAV>UAB "Rivilė"</N08_PAV>
    ...
    <N13>
      <N33_KODAS_KS>121411842  </N33_KODAS_KS>
      <N33_EIL_NR>1</N33_EIL_NR>
      ...
    </N13>
  </N08>
</RET_DOK>

pvz, kai list='H'

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <N08>
    <Row_number>1</Row_number>
    <N08_KODAS_KS>121411842</N08_KODAS_KS>
    <N08_RUSIS>2</N08_RUSIS>
    <N08_PVM_KODAS>LT214118411</N08_PVM_KODAS>
    <N08_IM_KODAS>121411842</N08_IM_KODAS>
    <N08_PAV>UAB "Rivilė"</N08_PAV>
    ...
  </N08>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<RET_DOK type="error">
  <id>2552c6d.dd81a1c1580324646507</id>
  <durationMs>53</durationMs>
  <errorMessage>Invalid column name 'n08_kodasxx_ks'.</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "GET_N08_LIST",
  "params": {
    "list": "H",
    "fil": "n08_kodas_ks=\'121411842\'"
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N08

Nuoroda į lentelės aprašymą: N08

N13

Nuoroda į lentelės aprašymą: N13