EDIT_N33

Aprašymas

Papildomos kliento informacijos (pristatymo informacija, bankinių sąskaitų informacija ir kita) koregavimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N33
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N33 - atitinkamos lentelės laukai (N33)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N33</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N33>
      <N33_KODAS_KS>304854595</N33_KODAS_KS>
      <N33_KODAS_AK>2</N33_KODAS_AK>
    </N33>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N33",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
     "N33": {
      "N33_KODAS_KS": "304854595",
      "N33_KODAS_AK": "2"
     }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <N33>
    <N33_KODAS_KS>304854595 </N33_KODAS_KS>
    <N33_EIL_NR>0</N33_EIL_NR>
    <N33_PAV> </N33_PAV>
    <N33_ADRESAS> </N33_ADRESAS>
    <N33_KODAS_VS> </N33_KODAS_VS>
    <N33_FAX> </N33_FAX>
    <N33_KODAS_AK>2 </N33_KODAS_AK>
    ...
   </N33>
 </RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N33>&lt;/N33></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N33_KODAS_AK</tag>
          <code>3001</code>
          <message>Tokio alternatyvaus adreso nėra</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N33</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N33>
      <N33_KODAS_KS>304854595</N33_KODAS_KS>
      <N33_KODAS_AK>2</N33_KODAS_AK>
      <N33_PAV>XXX</N33_PAV>
    </N33>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N33</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N33>
      <N33_KODAS_KS>304854595</N33_KODAS_KS>
      <N33_KODAS_AK>2</N33_KODAS_AK>
    </N33>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N33

Papildomos kliento informacijos lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N33_KODAS_KS C(12) Kliento kodas Privalomas
N33_EIL_NR N(6) Detalios eilutės numeris
N33_PAV C(150) Alternatyvus pavadinimas
N33_ADRESAS C(150) Adresas
N33_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
N33_FAX C(40) Fax - numeriai
N33_TEL C(40) Telefono numeriai
N33_PAST_KODAS C(9) Pašto kodas
N33_SHIP_VIA C(15) Pristatymo būdas
N33_SHIP_FOB C(15) Pristatymo sąlygos
N33_NUTYL N(1) Adreasas ir bankiniai rekvizitai pagal nutylėjimą
N33_KODAS_WS C(12) Banko kodas
N33_S_KODAS C(45) Sąskaitos kodas
N33_SWIFT C(15) Sąskaitos/Banko swift-as
N33_KODAS_WS_K C(12) Korespondetinio banko kodas
N33_KSWIFT C(15) Korespondentinio banko swift-as
N33_K_SASK C(45) Korespondentinio banko sąskaita
N33_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N33_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N33_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N33_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
N33_KODAS_AK C(12) Kliento alternatyvus kodas Privalomas
N33_WEB_ADR C(12) Web adresas
N33_WEB_POZ N(1) Web pardavimų eksporto požymis
N33_WEB_ATAS C(13) Web pardavimų ataskaita
N33_WEB_SERV N(2) Web servisas
N33_WEB_POZT N(1) Tiesioginis apsikeitimas
N33_WEB_POZI N(1) Internetinis apsikeitimas
N33_WEB_ADRI C(12) Internetinis adresas
N33_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos 1 kodas
N33_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos 2 kodas
N33_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos 3 kodas
N33_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos 4 kodas
N33_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
N33_WEB_POZ_PO N(1) Pirkimų Web eksportas
N33_WEB_ATAS_PO C(13) Pirkimų Web eksporto ataskaita
N33_GLN C(20) GLN kodas
N33_E_MAIL C(150) E-mail adresas
N33_SALIES_K C(5) Šalies kodas