EDIT_N37

Aprašymas

Koreguoti prekės/paslaugos matavimo vienetų informaciją

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N37
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N37 - atitinkamos lentelės laukai (N37)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N37</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N37>
      <N37_KODAS_PS>001</N37_KODAS_PS>
      <N37_KODAS_US>VNT001</N37_KODAS_US>
      <N37_KOEFICI>3</N37_KOEFICI>
    </N37>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N37",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
     "N37": {
      "N37_KODAS_PS": "001",
      "N37_KODAS_US": "VNT001",
      "N37_KOEFICI": "3"
     }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<RET_DOK>
<N37>
    <N37_KODAS_PS>0000000001 </N37_KODAS_PS>
    <N37_KODAS_US>VNT </N37_KODAS_US>
    <N37_BAR_KODAS>000000005555</N37_BAR_KODAS>
    <N37_TRUM_PAV> </N37_TRUM_PAV>
    <N37_PAV>HGR15R_C </N37_PAV>
    <N37_KASOS_POZ>1</N37_KASOS_POZ>
    <N37_SVARST_POZ>0</N37_SVARST_POZ>
    <N37_SK_SVARST> </N37_SK_SVARST>
    <N37_TAROS_GR> </N37_TAROS_GR>
    <N37_TAROS_SVORIS>0</N37_TAROS_SVORIS>
    <N37_FRAKCIJA_A>1</N37_FRAKCIJA_A>
    <N37_FRAKCIJA>1</N37_FRAKCIJA>
    <N37_KOEFICI>1000</N37_KOEFICI>
    <N37_NETTO>5.800</N37_NETTO>
    <N37_BRUTTO>5.800</N37_BRUTTO>
    <N37_TURIS>0.0000000000</N37_TURIS>
    <N37_ILGIS>4.000</N37_ILGIS>
    <N37_PLOTIS>15.000</N37_PLOTIS>
    <N37_AUKSTIS>15.000</N37_AUKSTIS>
    <N37_R_DATE>2018-12-21T09:46:32</N37_R_DATE>
    <N37_ADDUSR>3 </N37_ADDUSR>
    <N37_USERIS>MASTER </N37_USERIS>
    <N37_LAIKAS_KROV>0</N37_LAIKAS_KROV>
    <N37_ORIENTACIJA>0</N37_ORIENTACIJA>
    <N37_AR_VIRS>0</N37_AR_VIRS>
    <N37_VIRS_SVOR>0.000</N37_VIRS_SVOR>
    <N37_VIRS_PAK>0.000</N37_VIRS_PAK>
    <N37_KODAS_US_PAK>VNT </N37_KODAS_US_PAK>
    <N37_KIEKIS_PAK>1</N37_KIEKIS_PAK>
    <N37_PAK_TIPAS>1</N37_PAK_TIPAS>
    <N37_PAK_MASE>0.000</N37_PAK_MASE>
    <N37_KODAS_LS_1> </N37_KODAS_LS_1>
    <N37_KODAS_LS_2> </N37_KODAS_LS_2>
    <N37_REZERVAS> </N37_REZERVAS>
    <N37_RUSIS>10 </N37_RUSIS>
    <N37_MATAS>CTM</N37_MATAS>
    <N37_SALIS_K>CY </N37_SALIS_K>
    <N37_VAISTO_ID> </N37_VAISTO_ID>
  </N37>
 </RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N37>&lt;/N37></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N37_KODAS_US</tag>
          <code>6010</code>
          <message>Egzistuoja toks kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N37</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N37>
      <N37_KODAS_PS>001</N37_KODAS_PS>
      <N37_KODAS_US>VNT001</N37_KODAS_US>
      <N37_KOEFICI>3</N37_KOEFICI>
    </N37>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N37</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N37>
      <N37_KODAS_PS>001</N37_KODAS_PS>
      <N37_KODAS_US>VNT001</N37_KODAS_US>
    </N37>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N37

Papildomos prekės/paslaugos matavimo vienetų lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N37_KODAS_PS C(12) Prekės kodas Privalomas
N37_KODAS_US C(12) Matavimo kodas Privalomas
N37_BAR_KODAS C(12) Prekės Bar kodas
N37_TRUM_PAV C(16) Trumpas prekės pav. siunčiant į kasas
N37_PAV C(120) Ilgas prekės pavadinimas
N37_KASOS_POZ N(1) Svėrimo požumis:0-ne,1-taip
N37_SVARST_POZ N(1) Siųsti į svarstykles:0-ne,1-taip
N37_SK_SVARST C(4) Svarstyklių skyrius
N37_TAROS_GR C(4) Taros grupė
N37_TAROS_SVORIS N(12) Taros svoris
N37_FRAKCIJA_A N(4) Altenatyvaus matavimo frakcija
N37_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo frakcija
N37_KOEFICI N(14) Santykis su pagrindiniu matu
N37_NETTO N(14,3) Prekės vieneto neto
N37_BRUTTO N(14,3) Prekės vieneto bruto
N37_TURIS N(18,10) Prekės vieneto tūris
N37_ILGIS N(14,3) Prekės ilgis
N37_PLOTIS N(14,3) Prekės plotis
N37_AUKSTIS N(14,3) Prekės aukštis
N37_R_DATE T(8) Kada koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N37_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N37_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N37_LAIKAS_KROV N(10) Krovimo darbų laikas
N37_ORIENTACIJA N(1) Prekės orientacija
N37_AR_VIRS N(1) Ar transportuojant prekė dedasi ant viršaus
N37_VIRS_SVOR N(14,3) Koks svoris galimas ant viršaus
N37_VIRS_PAK N(14,3) Kiek pakuočių galima dėti vieną ant kitos
N37_KODAS_US_PAK C(12) Standartinis mat.vienetas
N37_KIEKIS_PAK N(14) Santykis su alternatyviu matu
N37_PAK_TIPAS N(2) Pakuotės tipas
N37_PAK_MASE N(14,3) Pakuotės masė
N37_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N37_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N37_REZERVAS C(40) Rezervas
N37_APSKRITIS C(3) Apskritis
N37_SANDORIS C(3) Sandoris
N37_SALYGOS C(3) Pristatymo sąlygos
N37_RUSIS C(3) Rūšis
N37_SALIS C(3) Šalis gavėja
N37_MATAS C(3) Mato vnt.
N37_SALIS_K C(3) Kilmės šalis
N37_VAISTO_ID C(12) Vaisto Id.