EDIT_N08

Aprašymas

Kliento sukūrimas, koregavimas, trinimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N08
 • params :
  • oper :
   • I - naujo kliento sukūrimas
   • U - kliento koregavimas
   • D - kliento įrašo išmetimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N08 -Kliento pagrindinė informacija (n08)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N08</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N08>
      <N08_KODAS_KS>121411842</N08_KODAS_KS>
      <N08_PAV>UAB "Rivilė"</N08_PAV>
      <N08_RUSIS>3</N08_RUSIS>
      <N08_IM_KODAS>121411842</N08_IM_KODAS>
      <N08_PVM_KODAS>LT214118411</N08_PVM_KODAS>
      <N08_KODAS_XS_P>PVM</N08_KODAS_XS_P>
      <N08_KODAS_XS_T>PVM</N08_KODAS_XS_T>
      <N08_KODAS_DS>PT001</N08_KODAS_DS>
    </N08>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N08",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "N08": {
      "N08_KODAS_KS": "121411842",
      "N08_PAV": "UAB \"Rivilė\"",
      "N08_RUSIS": "3",
      "N08_IM_KODAS": "121411842",
      "N08_PVM_KODAS": "LT214118411",
      "N08_KODAS_XS_P": "PVM",
      "N08_KODAS_XS_T": "PVM",
      "N08_KODAS_DS": "PT001"
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <N08>
    <N08_KODAS_KS>121411842</N08_KODAS_KS>
    <N08_RUSIS>3</N08_RUSIS>
    <N08_PVM_KODAS>LT214118411</N08_PVM_KODAS>
    <N08_IM_KODAS>121411842</N08_IM_KODAS>
    <N08_PAV>UAB "Rivilė"</N08_PAV>
    <N08_ADR></N08_ADR>
    <N08_KODAS_VS></N08_KODAS_VS>
    <N08_PASTAS></N08_PASTAS>
    <N08_ATSTOVAS></N08_ATSTOVAS>
    <N08_E_MAIL></N08_E_MAIL>
    <N08_FAX_NUM></N08_FAX_NUM>
    <N08_TEL></N08_TEL>
    <N08_MOB_TEL></N08_MOB_TEL>
    <N08_KODAS_LS_1></N08_KODAS_LS_1>
    <N08_KODAS_LS_2></N08_KODAS_LS_2>
    <N08_KODAS_LS_3></N08_KODAS_LS_3>
    <N08_KODAS_LS_4></N08_KODAS_LS_4>
    <N08_TIPAS_PIRK>1</N08_TIPAS_PIRK>
    <N08_TIPAS_TIEK>1</N08_TIPAS_TIEK>
    <N08_KODAS_GS></N08_KODAS_GS>
    <N08_CREDIT_LIM>0.00</N08_CREDIT_LIM>
    <N08_KODAS_DS>PT001</N08_KODAS_DS>
    <N08_DELSPINIGIAI>0.00</N08_DELSPINIGIAI>
    <N08_KODAS_QS></N08_KODAS_QS>
    <N08_NUOL_GR></N08_NUOL_GR>
    <N08_KODAS_XS_T>PVM</N08_KODAS_XS_T>
    <N08_KODAS_XS_P>PVM</N08_KODAS_XS_P>
    <N08_KODAS_TS_T></N08_KODAS_TS_T>
    <N08_KODAS_TS_P></N08_KODAS_TS_P>
    <N08_ADD_DATE>2020-02-25T19:32:59</N08_ADD_DATE>
    <N08_SUTARTIS>0</N08_SUTARTIS>
    <N08_KAIN_ABC>0</N08_KAIN_ABC>
    <N08_DIENOS>0</N08_DIENOS>
    <N08_TIEK_DIEN>0</N08_TIEK_DIEN>
    <N08_KRED_LIM>0</N08_KRED_LIM>
    <N08_PRIEDAI>0</N08_PRIEDAI>
    <N08_KODAS_IS></N08_KODAS_IS>
    <N08_KODAS_OS_P></N08_KODAS_OS_P>
    <N08_KODAS_OS></N08_KODAS_OS>
    <N08_KODAS_MS_P></N08_KODAS_MS_P>
    <N08_KODAS_MS_T></N08_KODAS_MS_T>
    <N08_VAL_POZ>0</N08_VAL_POZ>
    <N08_KODAS_VL_1></N08_KODAS_VL_1>
    <N08_KODAS_VL_2></N08_KODAS_VL_2>
    <N08_KODAS_VL_3></N08_KODAS_VL_3>
    <N08_KODAS_VL_4></N08_KODAS_VL_4>
    <N08_KODAS_VL_5></N08_KODAS_VL_5>
    <N08_KODAS_VL_6></N08_KODAS_VL_6>
    <N08_POZ_DATE>0</N08_POZ_DATE>
    <N08_BEG_DATE>2020-02-25T00:00:00</N08_BEG_DATE>
    <N08_END_DATE>2020-02-25T00:00:00</N08_END_DATE>
    <N08_ADDUSR>B1NOONQ</N08_ADDUSR>
    <N08_USERIS>B1NOONQ</N08_USERIS>
    <N08_R_DATE>2020-02-25T19:32:59</N08_R_DATE>
    <N08_GER_POZ>0</N08_GER_POZ>
    <N08_KODAS_LS_5></N08_KODAS_LS_5>
    <N08_KODAS_LS_6></N08_KODAS_LS_6>
    <N08_KODAS_LS_7></N08_KODAS_LS_7>
    <N08_KODAS_LS_8></N08_KODAS_LS_8>
    <N08_T_LIM_POZ>0</N08_T_LIM_POZ>
    <N08_T_KRED_LIM>0.00</N08_T_KRED_LIM>
    <N08_KODAS_VL_LIM></N08_KODAS_VL_LIM>
    <N08_KAINYNAS></N08_KAINYNAS>
    <N08_AR_REIK_P>0</N08_AR_REIK_P>
    <N08_AR_REIK_T>0</N08_AR_REIK_T>
    <N08_REZERVAS></N08_REZERVAS>
    <N08_INTRASTAT>0</N08_INTRASTAT>
    <N08_WB_KR>0</N08_WB_KR>
    <N08_WB_KR_GR>0</N08_WB_KR_GR>
    <N08_SUMA_WK_LIMIT>0.00</N08_SUMA_WK_LIMIT>
    <N08_SUMA_WK>0.00</N08_SUMA_WK>
    <N08_KODAS_VL_U></N08_KODAS_VL_U>
    <N08_busena>1</N08_busena>
    <N08_tipas>1</N08_tipas>
    <N08_pvm_skol_t>1</N08_pvm_skol_t>
    <N08_pvm_skol_p>1</N08_pvm_skol_p>
  </N08>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.a90f1a25.1584209037451</id>
  <durationMs>125</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N08>&lt;N08_KODAS_DS>PT001&lt;/N08_KODAS_DS>&lt;N08_RUSIS>3&lt;/N08_RUSIS>&lt;N08_KODAS_XS_T>PVM&lt;/N08_KODAS_XS_T>&lt;N08_PAV>UAB &amp;quot;Rivilė&amp;quot;&lt;/N08_PAV>&lt;N08_PVM_KODAS>LT214118411&lt;/N08_PVM_KODAS>&lt;N08_KODAS_KS>121411842&lt;/N08_KODAS_KS>&lt;N08_KODAS_XS_P>PVM&lt;/N08_KODAS_XS_P>&lt;N08_IM_KODAS>121411842&lt;/N08_IM_KODAS>&lt;/N08></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N08_KODAS_KS</tag>
          <code>2011</code>
          <message>Egzistuoja toks kliento kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>
Koregavimas ir trinimas

Koregavimas, trynimas vykdomas pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz trinimas:

<body>
  <method>EDIT_N08</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N08>
      <N08_KODAS_KS>121411842</N08_KODAS_KS>
    </N08>
  </data>
</body>

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N08</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N08>
      <N08_KODAS_KS>121411842</N08_KODAS_KS>
      <N08_PAV>UAB "Rivilė"</N08_PAV>
      <N08_RUSIS>2</N08_RUSIS>
    </N08>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "EDIT_N08",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "N08": {
      "N08_KODAS_KS": "121411842",
      "N08_PAV": "UAB \"Rivilė\"",
      "N08_RUSIS": "3",
      "N08_IM_KODAS": "121411842",
      "N08_PVM_KODAS": "LT214118411",
      "N08_KODAS_XS_P": "PVM",
      "N08_KODAS_XS_T": "PVM",
      "N08_KODAS_DS": "PT001"
    }
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N08

Kliento kortelės lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N08_KODAS_KS C(12) Kliento kodas Privalomas
N08_RUSIS N(1) Rūšis:1-pirkėjas,2-tiekėjas,3-pirkėjas/tiekėjas,4-įmonė Privalomas
N08_PVM_KODAS C(25) Kliento PVM kodas
N08_IM_KODAS C(13) Kliento įmonės kodas
N08_PAV C(150) Kliento pavadinimas
N08_ADR C(150) Adresas
N08_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
N08_PASTAS C(9) Pašto indeksas
N08_ATSTOVAS C(150) Atstovas
N08_E_MAIL C(150) E-mail adresas
N08_FAX_NUM C(40) Fax-o numeriai
N08_TEL C(40) Telefonų numeriai
N08_MOB_TEL C(40) Mobilus telefonas
N08_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos 1 kodas
N08_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos 2 kodas
N08_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos 3 kodas
N08_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos 4 kodas
N08_TIPAS_PIRK N(1) Pirkėjo tipas:1-pagal dokumentus,2-pagal sąskaitas
N08_TIPAS_TIEK N(1) Tiekėjo tipas:1-pagal dokumentus,2-pagal sąskaitas
N08_KODAS_GS C(12) Klientų grupės kodas
N08_CREDIT_LIM N(12,2) Pirkėjo kredito limitas
N08_KODAS_DS C(12) Sąskaitų ryšio kodas Privalomas (jeigu tipas pirkėjas arba tiekėjas)
N08_DELSPINIGIAI N(5,2) Pirkėjo delspinigių procentas
N08_KODAS_QS C(12) Pranešimo kodas
N08_NUOL_GR C(6) Pirkėjo nuolaidos grupė
N08_KODAS_XS_T C(12) Tiekėjo mokesčių lentelės kodas Privalomas (jeigu tipas tiekėjas)
N08_KODAS_XS_P C(12) Pirkėjo mokesčių lentelės kodas Privalomas (jeigu tipas pirkėjas)
N08_KODAS_TS_T C(12) Tiekėjo terminų lentelės kodas
N08_KODAS_TS_P C(12) Pirkėjo terminų lentelės kodas
N08_ADD_DATE T(8) Sukūrimo laikas
N08_SUTARTIS N(1) Ar būtina pirkėjo sutartis:0-ne,1-taip
N08_KAIN_ABC N(1) Ar kontroliuoti pirkėjo sutartčių sąlygas:0-ne,1-taip
N08_DIENOS N(1) Rezervas
N08_TIEK_DIEN N(1) Ar būtinai reikalinga tiekėjo sutartis:0-ne,1-taip
N08_KRED_LIM N(1) Ar kontroliuoti pirkėjo kredito limitą atliekant pardav
N08_PRIEDAI N(1) Ar kontroliuoti tiekėjo sutartčių sąlygas:0-ne,1-taip
N08_KODAS_IS C(12) Klientui priskirtas padalinio kodas
N08_KODAS_OS_P C(12) Klientui priskirtas pardavimų centro kodas
N08_KODAS_OS C(12) Klientui priskirtas objekto kodas
N08_KODAS_MS_P C(12) Menedžerio pardavėjo kodas
N08_KODAS_MS_T C(12) Menedžerio pirkėjo kodas
N08_VAL_POZ N(1) Ar galima atsiskaitinėti valiuta:0-ne,1-taip
N08_KODAS_VL_1 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 1
N08_KODAS_VL_2 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 2
N08_KODAS_VL_3 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 3
N08_KODAS_VL_4 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 4
N08_KODAS_VL_5 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 5
N08_KODAS_VL_6 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 6
N08_POZ_DATE N(1) Terminuotas0-ne,1-taip
N08_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N08_END_DATE T(8) Pabaigos data
N08_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N08_USERIS C(12) Kas koregavo
N08_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N08_GER_POZ N(1) Ar nepatikrintas
N08_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N08_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N08_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N08_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N08_T_LIM_POZ N(1) Tiekėjo kredito limito požymis
N08_T_KRED_LIM N(12,2) Tiekėjo kredito limitas
N08_KODAS_VL_LIM C(12) Tiekėjo limito valiuta
N08_KAINYNAS C(1) Kainynas
N08_AR_REIK_P N(1) Ar reikaluti kredito limito
N08_AR_REIK_T N(1) Ar reikalauti kredito limito (tiekėjui)
N08_REZERVAS C(40) Trumpas įmonės aprašymas
N08_INTRASTAT N(1) Intrastat ataskaitos: 0-Ne, 1-Taip
N08_WB_KR N(1) Ar sekamas WB įsipareigojimai: 0-ne, 1-Taip
N08_WB_KR_GR N(1) Ar griežta WB kredito kontolė: 0-Ne,1-Taip
N08_SUMA_WK_LIMIT N(12,2) WB Kredito limito suma
N08_SUMA_WK N(12,2) Įsipareigojimų pradinė suma
N08_KODAS_VL_U C(12) Užsakymų formavimo valiuta
N08_BUSENA N(3) Būsena
N08_TIPAS N(1) Tipas: 1-juridinis,2-fizinis