GET_N13_LIST

Aprašymas

Prekių/Paslaugų akcijų sąrašas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_N13_LIST
 • params :
  • fil : filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės N08 nenurodant pačio where tag'o. Neprivaloma
  • pagenumber: įrašų puslapio numeris. GET_LIST metodai rezultatus grąžina puslapiais po 100 įrašų, pagenumber parametras nurodo kelintą puslapį grąžinti. Jei nenurodomas, tuomet grąžinamas pirmas puslapis su 100 naujausių įrašų. Neprivaloma

Sąraše su daugiau nei 1 įrašu informacija visada grąžinama surūšiuota pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

GET_LIST metodų apribojima 100 įrašų, todėl norint gauti visą sąrašą, turite naudoti filtrus, kurie grąžins rezultatą „porcijomis“ per kelis kartus, filtruojant pagal paskutinio gauto įrašo rakto reikšmę.

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_N13_LIST</method>
  <params>
    <fil>n13_kodas_ps='1' and n13_kodas_us='KG' and n13_kodas_is='01'</fil>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_N13_LIST",
  "params": {
    "fil": "n13_kodas_ps='1' and n13_kodas_us='KG' and n13_kodas_is='01'"
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką N13_KODAS_PS+N13_KODAS_US+N13_KODAS_IS+N13_EIL_NR

Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet gražinama status=200 bei tuščias tag'as

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <N13>
    <Row_number>1</Row_number>
    <N13_KODAS_PS>1</N13_KODAS_PS>
    <N13_KODAS_US>KG</N13_KODAS_US>
    <N13_KODAS_IS>01</N13_KODAS_IS>
    <N13_EIL_NR>1</N13_EIL_NR>
    <N13_DATE_PR>2020-02-10T00:00:00</N13_DATE_PR>
    <N13_DATE_PB>2020-02-20T23:59:00</N13_DATE_PB>
    <N13_PAV></N13_PAV>
    <N13_POZ_KAINA>0</N13_POZ_KAINA>
    <N13_KAINA1>10.0000</N13_KAINA1>
    <N13_KIEKIS2K>0</N13_KIEKIS2K>
    <N13_KAINA2>0.0000</N13_KAINA2>
    <N13_KIEKIS3K>0</N13_KIEKIS3K>
    <N13_KAINA3>0.0000</N13_KAINA3>
    <N13_KIEKIS4K>0</N13_KIEKIS4K>
    <N13_KAINA4>0.0000</N13_KAINA4>
    <N13_POZ_NUOLAIDA>1</N13_POZ_NUOLAIDA>
    <N13_NUOLAIDA1>10.00</N13_NUOLAIDA1>
    <N13_KIEKIS2N>0</N13_KIEKIS2N>
    <N13_NUOLAIDA2>0.00</N13_NUOLAIDA2>
    <N13_KIEKIS3N>0</N13_KIEKIS3N>
    <N13_NUOLAIDA3>0.00</N13_NUOLAIDA3>
    <N13_KIEKIS4N>0</N13_KIEKIS4N>
    <N13_NUOLAIDA4>0.00</N13_NUOLAIDA4>
    <N13_ADDUSR>MASTER</N13_ADDUSR>
    <N13_USERIS>MASTER</N13_USERIS>
    <N13_R_DATE>2020-02-10T15:26:54</N13_R_DATE>
  </N13>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<RET_DOK type="error">
  <id>2552c6d.dd81a1c1580324646507</id>
  <durationMs>53</durationMs>
  <errorMessage>Invalid column name 'n13_kodasxx_ps'.</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "GET_N13_LIST",
  "params": {
    "fil": "n13_kodas_ps=\'1\' and n13_kodas_us=\'KG\' and n13_kodas_is=\'01\'"
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N13

Nuoroda į lentelės aprašymą: N13