GET_I09_LIST

Aprašymas

Vidinių operacijų sąrašas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_I09_LIST
 • params :
  • list : H - gražinama tik pagrindinė informacija (I09) (default). Jeigu A - gražinama visa susijusi informacija (I09+I10).
  • fil : filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės I09 nenurodant pačio where tag'o. Neprivaloma
  • pagenumber: nurodome įrašų puslapio numerį. Jei nenurodomas, tuomet gaunamas pirmas puslapis su 100 naujausių įrašų. Neprivaloma

Sąraše su daugiau nei 1 įrašu informacija visada grąžinama surūšiuota pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

GET_LIST metodų apribojima 100 įrašų, todėl norint gauti visą sąrašą, turite naudoti filtrus, kurie grąžins rezultatą „porcijomis“ per kelis kartus, filtruojant pagal paskutinio gauto įrašo rakto reikšmę.

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_I09_LIST</method>
  <params>
    <list>H</list>
    <fil>i09_kodas_vd='010000000001'</fil>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_I09_LIST",
  "params": {
    "list": "A",
    "fil": "i09_kodas_vd='010000000001'"
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką I09_KODAS_VD

Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet gražinama status=200 bei tuščias tag'as

pvz, kai list='A':

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I09>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I09_KODAS_VD>010000000001</I09_KODAS_VD>
    <I09_TIPAS>1</I09_TIPAS>
    <I09_DOK_NR>DOK-001   </I09_DOK_NR>
    <I09_IS_DATA>2020-01-06T00:00:00</I09_IS_DATA>
    <I09_GAV_POZ>0</I09_GAV_POZ>
    <I09_GAV_DATA>2020-01-06T00:00:00</I09_GAV_DATA>
    <I09_KODAS_IS1>01</I09_KODAS_IS1>
    <I09_KODAS_SS_T></I09_KODAS_SS_T>
    <I09_NUTOL1>0</I09_NUTOL1>
    <I09_EIL1></I09_EIL1>
    ...
    <I09_KODAS_IS2>02</I09_KODAS_IS2>
    <I09_NUTOL2>0</I09_NUTOL2>
    <I09_A_EIL1></I09_A_EIL1>
    ...
    <I09_PERKELTA1>1</I09_PERKELTA1>
    <I09_PERKELTA2>1</I09_PERKELTA2>
    ...
    <I10>
      <I10_KODAS_VD>010000000001</I10_KODAS_VD>
      <I10_EIL_NR>1</I10_EIL_NR>
      <I10_KODAS_TR></I10_KODAS_TR>
      <I10_TIPAS>1</I10_TIPAS>
      <I10_PERKELTA>1</I10_PERKELTA>
      <I10_KODAS_PS>1</I10_KODAS_PS>
      <I10_KODAS_OS1></I10_KODAS_OS1>
      <I10_SERIJA1></I10_SERIJA1>
      <I10_KODAS_OS2></I10_KODAS_OS2>
      <I10_SERIJA2></I10_SERIJA2>
      <I10_PAV>CUKRUS</I10_PAV>
      <I10_KODAS_US1>KG</I10_KODAS_US1>
      <I10_KIEKIS1>1000</I10_KIEKIS1>
      <I10_FRAKCIJA1>1000</I10_FRAKCIJA1>
      <I10_KODAS_US>KG</I10_KODAS_US>
      <I10_KIEKIS>1000</I10_KIEKIS>
      <I10_FRAKCIJA>1000</I10_FRAKCIJA>
      <I10_KODAS_US2>KG</I10_KODAS_US2>
      <I10_KIEKIS2>1000</I10_KIEKIS2>
      <I10_FRAKCIJA2>1000</I10_FRAKCIJA2>
      ...
    </I10_VID>
    <I10_VID>
      <I10_KODAS_VD>010000000001</I10_KODAS_VD>
      <I10_EIL_NR>2</I10_EIL_NR>
      ...
    </I10>  
  </I09>
</RET_DOK>

pvz, kai list='H'

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <RET_DOK>
  <I09>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I09_KODAS_VD>010000000001</I09_KODAS_VD>
    <I09_TIPAS>1</I09_TIPAS>
    <I09_DOK_NR>DOK-001   </I09_DOK_NR>
    <I09_IS_DATA>2020-01-06T00:00:00</I09_IS_DATA>
    <I09_GAV_POZ>0</I09_GAV_POZ>
    <I09_GAV_DATA>2020-01-06T00:00:00</I09_GAV_DATA>
    <I09_KODAS_IS1>01</I09_KODAS_IS1>
    <I09_KODAS_SS_T></I09_KODAS_SS_T>
    <I09_NUTOL1>0</I09_NUTOL1>
    <I09_EIL1></I09_EIL1>
    ...
    <I09_KODAS_IS2>02</I09_KODAS_IS2>
    <I09_NUTOL2>0</I09_NUTOL2>
    <I09_A_EIL1></I09_A_EIL1>
    ...
    <I09_PERKELTA1>1</I09_PERKELTA1>
    <I09_PERKELTA2>1</I09_PERKELTA2>
    ...
  </I09>  
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<RET_DOK type="error">
  <id>2552c6d.dd81a1c1580324646507</id>
  <durationMs>53</durationMs>
  <errorMessage>Invalid column name 'i09_kodasxx_vd'.</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "GET_I09_LIST",
  "params": {
    "list": "H",
    "fil": "i09_kodas_vd=\'010000000001\'"
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I09

Nuoroda į lentelės aprašymą: I09

I10

Nuoroda į lentelės aprašymą: I10