EDIT_I10

Aprašymas

Vidinio dokumento detalios informacijos koregavimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_I10
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I10 - atitinkamos lentelės laukai (i10)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

Koreguoti galima tik to paties API vartotojo sukurtas operacijas. Teisės valdomos parametru RGI_ALL_EDIT

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_I10</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
   <I10>
     <I10_KODAS_VD>010R00000063</I10_KODAS_VD>
     <I10_TIPAS>1</I10_TIPAS>
     <bar_kodas>777777777777</bar_kodas>
     <kiekis_a>1</kiekis_a>
   </I10> 
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_I10",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I10": {
      "I10_KODAS_VD": "010R00000063",
      "I10_TIPAS": 1,
      "bar_kodas": "777777777777",
      "kiekis_a":1
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <I10>
     <I10_KODAS_VD>010R00000063</I10_KODAS_VD>
     <I10_EIL_NR>3</I10_EIL_NR>
     <I10_KODAS_TR> </I10_KODAS_TR>
     <I10_TIPAS>1</I10_TIPAS>
     <I10_PERKELTA>1</I10_PERKELTA>
     <I10_KODAS_PS>001 </I10_KODAS_PS>
     <I10_KODAS_OS1> </I10_KODAS_OS1>
     <I10_SERIJA1> </I10_SERIJA1>
     <I10_KODAS_OS2> </I10_KODAS_OS2>
     <I10_SERIJA2> </I10_SERIJA2>
     <I10_PAV>Stalas </I10_PAV>
     <I10_KODAS_US1>VNT </I10_KODAS_US1>
     <I10_KIEKIS1>1</I10_KIEKIS1>
     <I10_FRAKCIJA1>1</I10_FRAKCIJA1>
     <I10_KODAS_US>VNT </I10_KODAS_US>
     <I10_KIEKIS>1</I10_KIEKIS>
     <I10_FRAKCIJA>1</I10_FRAKCIJA>
     <I10_KODAS_US2>VNT </I10_KODAS_US2>
     <I10_KIEKIS2>1</I10_KIEKIS2>
     <I10_FRAKCIJA2>1</I10_FRAKCIJA2>
     <I10_PIR_KAINA>.0000</I10_PIR_KAINA>
     <I10_PARD_KAINA1>.0000</I10_PARD_KAINA1>
     <I10_PARD_KAINA2>.0000</I10_PARD_KAINA2>
     <I10_KITOS>.00</I10_KITOS>
     <I10_MUITAS>.00</I10_MUITAS>
     <I10_AKCIZAS>.00</I10_AKCIZAS>
     <I10_SAV_VISO>.00</I10_SAV_VISO>
     <I10_GAL_DATA>1900-01-01 00:00:00.000</I10_GAL_DATA>
     <I10_USERIS>3 </I10_USERIS>
     <I10_R_DATE>2019-10-29 17:44:54.000</I10_R_DATE>
     <I10_ADDUSR>3 </I10_ADDUSR>
     <I10_ADD_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</I10_ADD_DATE>
     <i10_aprasymas1></i10_aprasymas1>
     <i10_aprasymas2></i10_aprasymas2>
     <i10_aprasymas3></i10_aprasymas3>
   </I10>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I10>&lt;/I10></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I10_KODAS_VD</tag>
          <code>21001</code>
          <message>Nėra operacijos</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir trinimas

Koregavimas, trynimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I10</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
   <I10>
     <I10_KODAS_VD>01R000000001</I10_KODAS_VD>
     <I10_EIL_NR>1</I10_EIL_NR>
     <I10_SERIJA1>SERIJA</I10_SERIJA1>
   </I10>  
  </data>
</body>

pvz trinimas:

<body>
  <method>EDIT_I10</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
     <I10>
       <I10_KODAS_VD>01R000000001</I10_KODAS_VD>
       <I10_EIL_NR>1</I10_EIL_NR>
     </I10>   
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I10

Vidinio dokumento detalios informacijos lentelė

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
I10_KODAS_VD C(12) Operacijos numeris Privalomas, kai oper=U,D
I10_EIL_NR N(6) Detalios eilutės numeris Privalomas, kai oper=U,D
I10_KODAS_TR C(12) Transporto operacijos numeris
I10_TIPAS N(1) Eilutės tipas:1-prekė, 2 kodas Privalomas, kai oper=I
I10_PERKELTA N(1) Perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-perkelta pirma dal
I10_KODAS_PS C(12) Prekės kodas Privalomas ***
I10_KODAS_OS1 C(12) Padalinio siuntėjo prekės objekto kodas
I10_SERIJA1 C(12) Padalinio siuntėjo prekės serija
I10_KODAS_OS2 C(12) Padalinio gavėjo prekės objekto kodas
I10_SERIJA2 C(12) Padalinio gavėjo prekės serijos
I10_PAV C(40) Prekės pavadinimas
I10_KODAS_US1 C(12) Perduodamas matavimo kodas
I10_KIEKIS1 N(14) Perduodamas kiekis
I10_FRAKCIJA1 N(4) Perduodamo matavimo vieneto frakcija
I10_KODAS_US C(12) Pagrindinio matavimo vieneto kodas
I10_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matu
I10_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo frakcija
I10_KODAS_US2 C(12) Gavimo matavimo kodas
I10_KIEKIS2 N(14) Gaunamas kiekis
I10_FRAKCIJA2 N(4) Gavimo matavimo vieneto frakcija
I10_PIR_KAINA N(12,4) Pirkimo kaina
I10_PARD_KAINA1 N(12,4) Siuntėjo pardavimo kaina
I10_PARD_KAINA2 N(12,4) Gavėjo pardavimo kaina
I10_KITOS N(12,2) Kitos išlaidos
I10_MUITAS N(12,2) Muitas
I10_AKCIZAS N(12,2) Akcizas
I10_SAV_VISO N(12,2) Prekės savikaina
I10_GAL_DATA T(8) Galiojimo data
I10_USERIS C(12) Kas koregavo
I10_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I10_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I10_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I10_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I10_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I10_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
kiekis_a N(12,4) Alternatyvus kiekis dešimtainėje išraiškoje ***
bar_kodas C(12) Barkodas ***

** jeigu naudojami laukai bar_kodas ir kiekis_a, tuomet eilutės kodas yra automatiškai užpildomas pagal barkodą ir kiekis išverčiamas iš dešimtainio kiekio į kiekius ir frakcijas. Jeigu naudojamas bar_kodas*, tuomet laukai I10_KODAS_PS nebūtina nurodyti - jie randami pagal barkodo informaciją.