EDIT_K56

Aprašymas

CRM operacijos sukūrimas, koregavimas, trinimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_K56
 • params :
  • oper :
   • I - naujos operacijos sukūrimas
   • U - operacijos koregavimas
   • D - operacijos išmetimas
 • data: perduodami duomenys:
  • K56 -CRM operacijos informacija (k56)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_K56</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <K56>
      <K56_KODAS_HP>PVZ_P01</K56_KODAS_HP>
      <K56_KODAS_HU>PVZ_U01</K56_KODAS_HU>
      <K56_DATE>2020-05-15</K56_DATE>
      <K56_KODAS_KS>121411842</K56_KODAS_KS>
      <K56_DATE_PRP>2020-05-14</K56_DATE_PRP>
      <K56_DATE_PBP>2020-05-17</K56_DATE_PBP>
      <K56_KODAS_HV>PVZ_V01</K56_KODAS_HV>
      <K56_BUSENA>1</K56_BUSENA>
    </K56>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_K56",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "K56": {
      "K56_KODAS_HP": "PVZ_P01",
      "K56_KODAS_HU": "PVZ_U01",
      "K56_DATE": "2020-05-15",
      "K56_KODAS_KS": "121411842",
      "K56_DATE_PRP": "2020-05-14",
      "K56_DATE_PBP": "2020-05-17",
      "K56_KODAS_HV": "PVZ_V01",
      "K56_BUSENA": 1
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <K56>
    <K56_KODAS_HO>010R00000001</K56_KODAS_HO>
    <K56_KODAS_HP>PVZ_P01</K56_KODAS_HP>
    <K56_PAV_HP>Pardavimas</K56_PAV_HP>
    <K56_KODAS_HU>PVZ_U01</K56_KODAS_HU>
    <K56_DATE>2020-05-15T00:00:00</K56_DATE>
    <K56_KODAS_KS>121411842  </K56_KODAS_KS>
    <K56_PAV_KS>UAB "Rivilė"</K56_PAV_KS>
    <K56_KODAS_SM></K56_KODAS_SM>
    <K56_ADRESAS>Geležinio Vilko 5-48, Vilnius</K56_ADRESAS>
    <K56_ATSTOVAS></K56_ATSTOVAS>
    <K56_E_MAIL>rivile@rivile.lt</K56_E_MAIL>
    <K56_TELEFONAS> 8 5 2395535</K56_TELEFONAS>
    <K56_KODAS_MS></K56_KODAS_MS>
    <K56_ADDUSR>B1NOONQ</K56_ADDUSR>
    <K56_ADD_DATE>2020-05-14T22:05:03</K56_ADD_DATE>
    <K56_USERIS>B1NOONQ</K56_USERIS>
    <K56_R_DATE>2020-05-14T22:05:03</K56_R_DATE>
    <K56_DATE_PRP>2020-05-14T00:00:00</K56_DATE_PRP>
    <K56_DATE_PBP>2020-05-17T00:00:00</K56_DATE_PBP>
    <K56_DATE_PRV>2020-05-14T00:00:00</K56_DATE_PRV>
    <K56_DATE_PBV>2020-05-14T00:00:00</K56_DATE_PBV>
    <K56_PASTABOS></K56_PASTABOS>
    <K56_KODAS_HV>PVZ_V01</K56_KODAS_HV>
    <K56_PERKELTA>1</K56_PERKELTA>
    <K56_KODAS_LS_1></K56_KODAS_LS_1>
    <K56_KODAS_LS_2></K56_KODAS_LS_2>
    <K56_KODAS_LS_3></K56_KODAS_LS_3>
    <K56_KODAS_LS_4></K56_KODAS_LS_4>
    <K56_BUSENA>1</K56_BUSENA>
  </K56>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>21313695680.74d3838e.1589483464169</id>
  <durationMs>5</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;K56>&lt;K56_DATE>2020-05-15&lt;/K56_DATE>&lt;K56_KODAS_HP>PVZ_P01&lt;/K56_KODAS_HP>&lt;K56_KODAS_KS>121411842&lt;/K56_KODAS_KS>&lt;K56_BUSENA>1&lt;/K56_BUSENA>&lt;K56_DATE_PRP>2020-05-14&lt;/K56_DATE_PRP>&lt;K56_DATE_PBP>2020-05-17&lt;/K56_DATE_PBP>&lt;K56_KODAS_HU>PVZ_U01&lt;/K56_KODAS_HU>&lt;K56_KODAS_HV>PVZ_V01&lt;/K56_KODAS_HV>&lt;/K56></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>K56_KODAS_KS</tag>
          <code>16013</code>
          <message>Kliento kodui pasibaigęs terminas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>
Koregavimas ir trinimas

Koregavimas, trynimas vykdomas pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz trinimas:

<body>
  <method>EDIT_K56</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <K56>
      <K56_KODAS_HO>010R00000001</K56_KODAS_HO>
    </K56>
  </data>
</body>

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_K56</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <K56>
      <K56_KODAS_HO>010R00000001</K56_KODAS_HO>
      <K56_KODAS_HU>PVZ_U02</K56_KODAS_HU>
      <K56_KODAS_HV>PVZ_V05</K56_KODAS_HV>
    </K56>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "EDIT_K56",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "K56": {
      "K56_KODAS_HP": "PVZ_P01",
      "K56_KODAS_HU": "PVZ_U01",
      "K56_DATE": "2020-05-15",
      "K56_KODAS_KS": "121411842",
      "K56_DATE_PRP": "2020-05-14",
      "K56_DATE_PBP": "2020-05-17",
      "K56_KODAS_HV": "PVZ_V01",
      "K56_BUSENA": 1
    }
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

K56

CRM operacijų lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
K56_KODAS_HO C(12) Operacijos numeris
K56_KODAS_HP C(12) Projektas
K56_PAV_HP C(150) Projekto pavadinimas
K56_KODAS_HU C(12) Užduotis
K56_PAV_HU C(150) Užduoties pavadinimas
K56_DATE T(8) CRM operacijos data
K56_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
K56_PAV_KS C(150) Kliento pavadinimas
K56_KODAS_SM C(12) Asmuo
K56_ADRESAS C(150) Adresas
K56_ATSTOVAS C(150) Kontaktinis asmuo
K56_E_MAIL C(150) E-mail adresas
K56_TELEFONAS C(150) Telefono numeris
K56_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K56_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K56_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K56_USERIS C(12) Kas koregavo
K56_R_DATE T(8) Kada koregavo
K56_DATE_PRP T(8) Planuojama pradžios data
K56_DATE_PBP T(8) Planuojama pabaigos data
K56_DATE_PRV T(8) Vykdymo pradžios data
K56_DATE_PBV T(8) Vykdymo pabaigos data
K56_PASTABOS M(4) Pastabos
K56_KODAS_HV C(12) Užduoties įvykdymo kodas
K56_PAV_REZ C(150) Rezultato pavadinimas
K56_PERKELTA N(1) Perkelta: 1-naujas;2-perkelta(baigta);3-koreguota(pradėta)
K56_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K56_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K56_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K56_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K56_APRASYMAS1 C(100) Aprašymas 1
K56_APRASYMAS2 C(100) Aprašymas 2
K56_APRASYMAS3 C(100) Aprašymas 3
K56_APRASYMAS4 C(100) Aprašymas 4
K56_NUM1 N(12,3) Skaičius 1
K56_NUM2 N(12,3) Skaičius 2
K56_NUM3 N(12,3) Skaičius 3
K56_NUM4 N(12,3) Skaičius 4
K56_BUSENA N(3) Būsena