GET_PRICE

Aprašymas

Prekės,paslaugos kaina

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_PRICE
 • params :
  • kodas_ps: prekė kodas
  • kodas_us_a: prekės mato vnt.
  • kodas_os: objekto kodas
  • serija: serija
  • kodas_is: padalinio kodas
  • kiekis_p: kainos kiekis
  • kodas_ks: kliento kodas
  • tipas: tipas, paieškos lygis
  • op_tipas: kliento sutarties tipas

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_PRICE</method>
  <params>
    <kodas_ps>123</kodas_ps>
    <kodas_us_a>VNT</kodas_us_a>
    <tipas>1</tipas>
    <op_tipas>1</op_tipas>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_PRICE",
  "params": {
    "kodas_ps":"123",
    "kodas_us_a": "VNT",
    "tipas":1,
    "op_tipas":1
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet gražinama status=200 bei tuščias tag'as

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <PRICE>
    <KAINA_BE_PVM>100.0000</KAINA_BE_PVM>
    <KAINA_SU_PVM>121.0000</KAINA_SU_PVM>
    <PVM_PROC>21.00</PVM_PROC>
    <NUOL_PROC>0.00</NUOL_PROC>
    <SUTARTIS>SUTX</SUTARTIS>
    <PRIEDAS>PRIEDA</PRIEDAS>
  </PRICE>
</RET_DOK>

Lentelės

PRICE

Suminė skolų klientų/tiekėjų informacija.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos
KAINA_BE_PVM N(18,4) Kaine be PVM
KAINA_SU_PVM N(18,4) Kaina su PVM
PVM_PROC N(12,2) PVM procentas
NUOL_PROC N(12,2) Nuolaidos procentas
SUTARTIS C(12) Sutarties kodas
PRIEDAS C(12) Sutarties priedo kodas