GET_I44_LIST

Aprašymas

Detali skolų informacija

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_I44_LIST
 • params :
  • list : H - gražinama tik pagrindinė informacija (I44) (default). Jeigu A - gražinama visa informacija (I44).
  • fil : filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės I44 nenurodant pačio where tag'o. Neprivaloma
  • pagenumber: įrašų puslapio numeris. GET_LIST metodai rezultatus grąžina puslapiais po 100 įrašų, pagenumber parametras nurodo kelintą puslapį grąžinti. Jei nenurodomas, tuomet grąžinamas pirmas puslapis su 100 naujausių įrašų. Neprivaloma

Sąraše su daugiau nei 1 įrašu informacija visada grąžinama surūšiuota pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

GET_LIST metodų apribojima 100 įrašų, todėl norint gauti visą sąrašą, turite naudoti filtrus, kurie grąžins rezultatą „porcijomis“ per kelis kartus, filtruojant pagal paskutinio gauto įrašo rakto reikšmę.

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_I44_LIST</method>
  <params>
    <list>H</list>
    <fil>i44_modul='RO'</fil>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_I44_LIST",
  "params": {
    "list": "A",
    "fil": "i44_modul='RO'"
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką I44_MODUL+I44_KODAS_OP+I44_EIL_NR+I44_TIPAS

Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet gražinama status=200 bei tuščias tag'as

pvz, kai list='A':

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I44>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I44_MODUL>RO</I44_MODUL>
    <I44_KODAS_OP>010000000404</I44_KODAS_OP>
    <I44_EIL_NR>1</I44_EIL_NR>
    <I44_TIPAS>1</I44_TIPAS>
    <I44_DOK_NR>STA0100</I44_DOK_NR>
    <I44_KODAS_KS>302684799</I44_KODAS_KS>
    <I44_KODAS_MS></I44_KODAS_MS>
    <I44_KODAS_IS>01</I44_KODAS_IS>
    <I44_KODAS_OS></I44_KODAS_OS>
    <I44_KODAS_OS_C></I44_KODAS_OS_C>
    <I44_KODAS_SS>2410</I44_KODAS_SS>
    <I44_DATA_DOK>2019-12-09T00:00:00</I44_DATA_DOK>
    <I44_DATA_MOK>2019-12-09T00:00:00</I44_DATA_MOK>
    <I44_DATA_DSK>2019-12-09T00:00:00</I44_DATA_DSK>
    <I44_DSK_PROC>0.00</I44_DSK_PROC>
    <I44_SUMA_DB>266.30</I44_SUMA_DB>
    <I44_SUMA_CR>0.00</I44_SUMA_CR>
    <I44_KODAS_VL>EUR</I44_KODAS_VL>
    <I44_SUMA_DB_VL>266.30</I44_SUMA_DB_VL>
    ...
  </I44>
  <I44>
    <Row_number>2</Row_number>
    <I44_MODUL>RO</I44_MODUL>
    <I44_KODAS_OP>010000000405</I44_KODAS_OP>
    <I44_EIL_NR>1</I44_EIL_NR>
    <I44_TIPAS>1</I44_TIPAS>
    <I44_DOK_NR>STA0101</I44_DOK_NR>
    <I44_KODAS_KS>300149787</I44_KODAS_KS>
    <I44_KODAS_MS></I44_KODAS_MS>
    <I44_KODAS_IS>01</I44_KODAS_IS>
    <I44_KODAS_OS></I44_KODAS_OS>
    <I44_KODAS_OS_C></I44_KODAS_OS_C>
    ...
  </I44>
  ...
</RET_DOK>

pvz, kai list='H'

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I44>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I44_KODAS_KS>121411842</I44_KODAS_KS>
    <I44_DOK_NR>STA0100</I44_DOK_NR>
    <I44_TIPAS>1</I44_TIPAS>
    <I44_DATA_DOK>2019-12-09T00:00:00</I44_DATA_DOK>
    <I44_DATA_MOK>2019-12-09T00:00:00</I44_DATA_MOK>
    <I44_SUMA_DB>266.30</I44_SUMA_DB>
    <I44_SUMA_CR>0.00</I44_SUMA_CR>
    <I44_KODAS_VL>EUR</I44_KODAS_VL>
    <I44_SUMA_DB_VL>266.30</I44_SUMA_DB_VL>
    <I44_SUMA_CR_VL>0.00</I44_SUMA_CR_VL>
  </I44>
  <I44>
    <Row_number>2</Row_number>
    <I44_KODAS_KS>121411842</I44_KODAS_KS>
    <I44_DOK_NR>STA0101</I44_DOK_NR>
    <I44_TIPAS>1</I44_TIPAS>
    <I44_DATA_DOK>2019-12-28T00:00:00</I44_DATA_DOK>
    <I44_DATA_MOK>2019-12-28T00:00:00</I44_DATA_MOK>
    <I44_SUMA_DB>90.93</I44_SUMA_DB>
    <I44_SUMA_CR>0.00</I44_SUMA_CR>
    <I44_KODAS_VL>EUR</I44_KODAS_VL>
    <I44_SUMA_DB_VL>90.93</I44_SUMA_DB_VL>
    <I44_SUMA_CR_VL>0.00</I44_SUMA_CR_VL>
  </I44>
  ...
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>3451ded.be556121580910178112</id>
  <durationMs>25</durationMs>
  <errorMessage>Invalid column name 'i44_kodas_pob'.</errorMessage>
</RET_DOK
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "GET_I44_LIST",
  "params": {
    "list": "H",
    "fil": "i44_modul=\'RO\'"
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I44

Nuoroda į lentelės aprašymą: I44