GET_I04_LIST

Aprašymas

Įplaukų/išmokų registras

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_I04_LIST
 • params :
  • list : H - gražinama tik pagrindinė informacija (I04) (default). Jeigu A - gražinama visa susijusi informacija (I04+I05).
  • fil : filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės I06 nenurodant pačio where tag'o. Neprivaloma
  • pagenumber: įrašų puslapio numeris. GET_LIST metodai rezultatus grąžina puslapiais po 100 įrašų, pagenumber parametras nurodo kelintą puslapį grąžinti. Jei nenurodomas, tuomet grąžinamas pirmas puslapis su 100 naujausių įrašų. Neprivaloma

Sąraše su daugiau nei 1 įrašu informacija visada grąžinama surūšiuota pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

GET_LIST metodų apribojima 100 įrašų, todėl norint gauti visą sąrašą, turite naudoti filtrus, kurie grąžins rezultatą „porcijomis“ per kelis kartus, filtruojant pagal paskutinio gauto įrašo rakto reikšmę.

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_I04_LIST</method>
  <params>
    <list>H</list>
    <fil>i04_kodas_ch='000000000001'</fil>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_I06_LIST",
  "params": {
    "list": "A",
    "fil": "i04_kodas_ch='000000000001'"
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką I04_KODAS_CH

Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet gražinama status=200 bei tuščias tag'as

pvz, kai list='A':

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I04>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I04_KODAS_CH>000000000001</I04_KODAS_CH>
    <I04_DOK_NR>PM-001</I04_DOK_NR>
    <I04_OP_RUSIS>2</I04_OP_RUSIS>
    <I04_OP_TIPAS>0</I04_OP_TIPAS>
    <I04_OP_STORNO>0</I04_OP_STORNO>
    <I04_OP_DATA>2019-12-13T00:00:00</I04_OP_DATA>
    <I04_KODAS_SS>2710</I04_KODAS_SS>
    <I04_MOKETOJAS>2</I04_MOKETOJAS>
    <I04_KODAS_KS></I04_KODAS_KS>
    <I04_PAV>Pajamų mokestis</I04_PAV>
    <I04_ADR></I04_ADR>
    <I04_ATSTOVAS></I04_ATSTOVAS>
    <I04_KODAS_VS></I04_KODAS_VS>
    <I04_SUMA>10.00</I04_SUMA>
    <I04_SUMA_DSK>0.00</I04_SUMA_DSK>
    <I04_SUMA_PLK>0.00</I04_SUMA_PLK>
    <I04_PASTABOS></I04_PASTABOS>
    <I04_PERKELTA>2</I04_PERKELTA>
    <I04_IMP_EXP>0</I04_IMP_EXP>
    <I04_KODAS_VL>EUR     </I04_KODAS_VL>
    <I04_SUMA_VAL>7.00</I04_SUMA_VAL>
    <I04_KOEF>1.000000000000000</I04_KOEF>
    <I04_USERIS>MASTER</I04_USERIS>
    <I04_R_DATE>2017-01-04T11:28:47</I04_R_DATE>
    <I04_ADDUSR>MASTER</I04_ADDUSR>
    <I04_KODAS_SM></I04_KODAS_SM>
    <I04_APRASYMAS></I04_APRASYMAS>
    <I04_SUMA_PER>0.00</I04_SUMA_PER>
    <I04_BUSENA>1</I04_BUSENA>
    <I05>
      <I05_KODAS_CH>000000000001</I05_KODAS_CH>
      <I05_EIL_NR>1</I05_EIL_NR>
      <I05_DOK_NR></I05_DOK_NR>
      <I05_DATA_DOK>2019-12-13T00:00:00</I05_DATA_DOK>
      <I05_DATA_MOK>2019-12-13T00:00:00</I05_DATA_MOK>
      <I05_DATA_DSK>2019-12-13T00:00:00</I05_DATA_DSK>
      <I05_APR></I05_APR>
      <I05_SUMA>10.00</I05_SUMA>
      <I05_SUMA_DSK>0.00</I05_SUMA_DSK>
      <I05_SUMA_PLK>0.00</I05_SUMA_PLK>
      <I05_KODAS_SS>4481</I05_KODAS_SS>
      <I05_KODAS_VL>EUR</I05_KODAS_VL>
      <I05_KODAS_VL_S>EUR</I05_KODAS_VL_S>
      <I05_SUMA_VAL_DSK>0.00</I05_SUMA_VAL_DSK>
      <I05_KOEF>1.000000000000000</I05_KOEF>
      <I05_KOEF_S>1.000000000000000</I05_KOEF_S>
      <I05_SUMA_VAL>10.00</I05_SUMA_VAL>
      <I05_SUMA_VAL_S>10.00</I05_SUMA_VAL_S>
      <I05_KODAS_IS>01</I05_KODAS_IS>
      <I05_KODAS_OS></I05_KODAS_OS>
      <I05_KODAS_OS_C></I05_KODAS_OS_C>
      <I05_KODAS_MS></I05_KODAS_MS>
      <I05_USERIS>MASTER</I05_USERIS>
      <I05_R_DATE>2019-12-13T00:00:00</I05_R_DATE>
      <I05_ADDUSR>MASTER</I05_ADDUSR>
      <I05_KODAS_KT></I05_KODAS_KT>
      <I05_KODAS_K0></I05_KODAS_K0>
      <I05_SUMA_PER>0.00</I05_SUMA_PER>
    </I05>
  </I04>
</RET_DOK>

pvz, kai list='H'

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I04>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I04_KODAS_CH>000000000001</I04_KODAS_CH>
    <I04_DOK_NR>PM-001</I04_DOK_NR>
    <I04_OP_RUSIS>2</I04_OP_RUSIS>
    <I04_OP_TIPAS>0</I04_OP_TIPAS>
    <I04_OP_STORNO>0</I04_OP_STORNO>
    <I04_OP_DATA>2019-12-13T00:00:00</I04_OP_DATA>
    <I04_KODAS_SS>2710</I04_KODAS_SS>
    <I04_MOKETOJAS>2</I04_MOKETOJAS>
    <I04_KODAS_KS></I04_KODAS_KS>
    <I04_PAV>Pajamų mokestis</I04_PAV>
    <I04_ADR></I04_ADR>
    <I04_ATSTOVAS></I04_ATSTOVAS>
    <I04_KODAS_VS></I04_KODAS_VS>
    <I04_SUMA>10.00</I04_SUMA>
    <I04_SUMA_DSK>0.00</I04_SUMA_DSK>
    <I04_SUMA_PLK>0.00</I04_SUMA_PLK>
    <I04_PASTABOS></I04_PASTABOS>
    <I04_PERKELTA>2</I04_PERKELTA>
    ...
  </I04>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>3451ded.be556121580910178112</id>
  <durationMs>25</durationMs>
  <errorMessage>Invalid column name 'i06_kodas_pob'.</errorMessage>
</RET_DOK
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "GET_I04_LIST",
  "params": {
    "list": "H",
    "fil": "i04_kodas_ch=\'000000000001\'"
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I04

Laukas Tipas Aprašymas
I04_KODAS_CH C12 Operacijos numeris
I04_DOK_NR C20 Dokumento numeris
I04_OP_RUSIS N1 Rūšis:1-įplaukos,2-išmokos
I04_OP_TIPAS N1 Reikalavimo požymis:0-ne,1-taip
I04_OP_STORNO N1 Rezervas
I04_OP_DATA T8 Operacijos data
I04_KODAS_SS C12 Sąskaitos kodas
I04_MOKETOJAS N1 Sudengimo tipas:1-dokumentai,2-sąskaitos
I04_KODAS_KS C12 Kliento kodas
I04_PAV C40 Kliento pavadinimas
I04_ADR C40 Kliento adresas
I04_ATSTOVAS C40 Atstovas
I04_KODAS_VS C12 Vietovės kodas
I04_SUMA N12,2 Operacijos suma
I04_SUMA_DSK N12,2 Diskonto suma
I04_SUMA_PLK N12, 2 Palūkanų suma
I04_PASTABOS C12 Pastabos
I04_PERKELTA N 1 Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I04_IMP_EXP N 1 Rezervas
I04_KODAS_VL C12 Valiutos kodas
I04_SUMA_VAL N18,2 Valiutos suma
I04_KOEF N20,15 Valiutos kursas
I04_USERIS C12 Kas koregavo
I04_R_DATE T 8 Kada koregavo
I04_ADDUSR C12 Kas sukūrė
I04_KODAS_SM C12 Asmuo
I04_APRASYMAS C60 Aprašymas
I04_SUMA_PER N12,2 Valiutos perskaičiavimo suma
I04_SUMA_WK N12,2 WB įsipareigojimų suma
I04_KODAS_LS_1 C12 Logistika 1
I04_KODAS_LS_2 C12 Logistika 2
I04_KODAS_LS_3 C12 Logistika 3
I04_KODAS_LS_4 C12 Logistika 4
I04_KODAS_ZN C12 Zona
I04_BUSENA N3 Būsena

I05

Laukas Tipas Aprašymas
I05_KODAS_CH C 12 Operacijos numeris
I05_EIL_NR N 6 Eilutės numeris dokumente
I05_DOK_NR C 20 Dokumento numeris
I05_DATA_DOK T 8 Dokumento data
I05_DATA_MOK T 8 Mokėjimo data
I05_DATA_DSK T 8 Diskonto data
I05_APR C 12 Pastabos
I05_SUMA N 12.2 Mokėjimo suma
I05_SUMA_DSK N 12.2 Suteikiamas diskontas
I05_SUMA_PLK N 12.2 Palūkanų suma
I05_KODAS_SS C 12 Sąskaitos kodas
I05_KODAS_VL C 12 Operacijos valiutos kodas
I05_KODAS_VL_S C 12 Skolos valiutos kodas
I05_SUMA_VAL_DSK N 18.2 Valiutos diskontas
I05_KOEF N 20.15 Konvertavimo koeficientas -> Bazinė valiuta
I05_KOEF_S N 20.15 Konvertavimo koeficientas <- Bazinė valiuta
I05_SUMA_VAL N 18.2 Mokėjimo suma valiuta
I05_SUMA_VAL_S N 18.2 Sudengimo suma valiuta
I05_KODAS_IS C 12 Padalinio kodas
I05_KODAS_OS C 12 Objekto kodas
I05_KODAS_OS_C C 12 Centro kodas
I05_KODAS_MS C 12 Menedžerio kodas
I05_USERIS C 12 Kas koregavo
I05_R_DATE T 8 Kada koregavo
I05_ADDUSR C 12 Kas sukūrė
I05_KODAS_KT C 12 Sutartis
I05_KODAS_K0 C 12 Sutarties priedas
I05_SUMA_PER N 12.2 Valiutos perskaičiavimo suma