EDIT_N47

Aprašymas

Koreguoti prekės/paslaugos padalinių informaciją

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N47
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N47 - atitinkamos lentelės laukai (N47)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N47</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N47>
       <N47_KODAS_IS>PAD2 </N47_KODAS_IS>
       <N47_KODAS_PS>DAZAI </N47_KODAS_PS>
       <N47_KODAS_US>KG </N47_KODAS_US>
       <N47_FRAKCIJA>1000</N47_FRAKCIJA>
       <N47_MINIMUMAS>1000</N47_MINIMUMAS>
       <N47_UZSAKYTI>2000</N47_UZSAKYTI>
       <N47_MIN_P>1000</N47_MIN_P>
       <N47_POZ_DATE>0</N47_POZ_DATE>
       <N47_UZSAKYTI1>0</N47_UZSAKYTI1>
       <N47_UZSAKYTI2>0</N47_UZSAKYTI2>
       <N47_UZSAKYTI3>0</N47_UZSAKYTI3>
       <N47_MIN_UZS>1000</N47_MIN_UZS>
     </N47>
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N47",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
     "N47": {
       "N47_KODAS_IS": "PAD2 ",
       "N47_KODAS_PS": "DAZAI ",
       "N47_KODAS_US": "KG ",
       "N47_FRAKCIJA": "1000",
       "N47_MINIMUMAS": "1000",
       "N47_UZSAKYTI": "2000",
       "N47_MIN_P": "1000",
       "N47_POZ_DATE": "0",
       "N47_UZSAKYTI1": "0",
       "N47_UZSAKYTI2": "0",
       "N47_UZSAKYTI3": "0",
       "N47_MIN_UZS": "1000"
     }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<RET_DOK>
  <N47>
     <N47_KODAS_IS>PAD2 </N47_KODAS_IS>
     <N47_KODAS_PS>DAZAI </N47_KODAS_PS>
     <N47_KODAS_US>KG </N47_KODAS_US>
     <N47_FRAKCIJA>1000</N47_FRAKCIJA>
     <N47_MINIMUMAS>1000</N47_MINIMUMAS>
     <N47_UZSAKYTI>2000</N47_UZSAKYTI>
     <N47_MIN_P>1000</N47_MIN_P>
     <N47_POZ_DATE>0</N47_POZ_DATE>
     <N47_UZSAKYTI1>0</N47_UZSAKYTI1>
     <N47_UZSAKYTI2>0</N47_UZSAKYTI2>
     <N47_UZSAKYTI3>0</N47_UZSAKYTI3>
     <N47_MIN_UZS>1000</N47_MIN_UZS>
    ...
   </N47>
 </RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N47>&lt;/N47></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N47_KODAS_PS</tag>
          <code>6010</code>
          <message>Egzistuoja toks kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N47</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N47>
       <N47_KODAS_IS>PAD2 </N47_KODAS_IS>
       <N47_KODAS_PS>DAZAI </N47_KODAS_PS>
       <N47_KODAS_US>KG </N47_KODAS_US>
       <N47_UZSAKYTI>2000</N47_UZSAKYTI>
     </N47>
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_N47</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N47>
       <N47_KODAS_IS>PAD2 </N47_KODAS_IS>
       <N47_KODAS_PS>DAZAI </N47_KODAS_PS>
       <N47_KODAS_US>KG </N47_KODAS_US>
     </N47>
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N47

Papildomos prekės/paslaugos padalinių lentelė.

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N47_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas Privalomas
N47_KODAS_PS C(12) Prekės kodas Privalomas
N47_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas Privalomas
N47_FRAKCIJA N(4) Frakcija
N47_MINIMUMAS N(14) Minimalus kiekis padalinyje
N47_UZSAKYTI N(14) Užsakyti, kai trūksta
N47_MIN_P N(14) Minimumas pagrindiniu matu
N47_KODAS_IS1 C(12) Logistikos kodas 01
N47_KODAS_IS2 C(12) Logistikos kodas 02
N47_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N47_R_DATE T(8) Koregavimo laikas Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime
N47_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
N47_PAV C(40) Aprašymas
N47_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
N47_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N47_END_DATE T(8) Pabaigos data
N47_UZSAKYTI1 N(14) Užsakymas 1
N47_UZSAKYTI2 N(14) Užsakymas 2
N47_UZSAKYTI3 N(14) Užsakymas 3
N47_MIN_UZS N(14) Minimalus užsakymas
N47_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N47_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N47_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N47_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N47_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N47_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N47_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N47_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N47_SVS N(1) Nenaudojama SVS 1-Taip,0-Ne
N47_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas