MGAMA - būsenos

Pateikiami būsenų aprašymų pavyzdžiai, kai dokumentų tvirtinimas vyksta per MGAMA aplikaciją.

 1. Personalo operacijų (tipas "Atostogos") būsenų aprašymas
 2. Personalo operacijų, skirtų priėmimo į darbą procesui (tipas "Priėmimas į etatą") būsenų aprašymas
 3. Personalo operacijų (tipas "Komandiruotė") būsenų aprašymas
 4. DVS operacijų, skirtų įmonės vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimui (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas
 5. DVS operacijų, skirtų dokumentų patvirtinimui (tipas "Raštai") būsenų aprašymas
 6. Vidinės apskaitos operacijų (tipas "Užsakymas") būsenų aprašymas
 7. Pirkimo operacijų (tipas "Važtaraštis") būsenų aprašymas
 8. DVS operacijų (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas. Operacijos skirtos:
  • atlyginimo lapelių suformavimui ir pateikimui darbuotojams,
  • ataskaitų ir kitokių dokumentų tvirtinimui, kai tvirtinanys vartotojai kiekvienam dokumentui parenkami atskirai (nuo 122.000 Rivile GAMA +DI versijos).
 9. DVS operacijų, skirtų pateiktų formų patvirtinimui (tipas "Personalas") būsenų aprašymas

Pavyzdžiuose aprašytiems procesams reikalingas būsenas galima susikurti automatiškai. Sukūrimui:

 • Atsisiunčiama (Atsisiuntimas rd_vykd ) ir RIV_GAMA\ALL kataloge įrašoma rd_vykd.fxp programa.
 • Atsisiunčiamos (Atsisiuntimas pers_priem ) ir RIV_GAMA\ALL kataloge įrašomos pers_priem.fxp ir api_marksign.fxp programos.
 • Užprogramuojamas klavišas panaudojant funkciją vp_mgama_busenos. Funkcijos aprašymas ir klavišo užprogramavimo aprašymas pateiktas: vp_gama_busenos.

Būsenas galima susikurti arba pasikoreguoti rankomis.

Jeigu būsenos aprašomos operacijų sąraše (personalo, DVS, pirkimo ir t.t.), tai pirma būsena yra ta pati visoms to sąrašo operacijoms.
Kaip taisyklė, jokios funkcijos pirmoje būsenoje nepriskiriamos.
Jeigu pirmoje būsenoje priskiriama funkcija prieš (pvz. DVS operacijoms su tipu "Taisyklės"), tai joje turi būti apibrėžti veiksmai kiekvienam operacijų tipui.

1. Personalo operacijų (tipas "Atostogos") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys personalo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint naudoti MGAMA aplikaciją atostogų likučio stebėjimui bei atostogų prašymų teikimui.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas prašymas - prašymą darbuotojas pateikia per MGAMA.
 2. Tvirtina tiesioginis vadovas - tvirtinama per MGAMA, tiesioginis vadovas nurodomas etato padalinyje aprašyme.
 3. Tvirtina personalo skyrius - tvirtinama Rivile GAMA programoje, vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

mgamab_06

Naujas prašymas

mgamab_01

Vartotojų leidimai - aprašomi personalo darbuotojams tik tuo atveju, jeigu atostogų prašymai bus vedami Rivile GAMA programoje personalo operacijų sąraše ir siunčiami patvirtinimui į MGAMA portalą.
Jeigu atostogų prašymai susikurs iš MGAMA portalo, vartotojų leidimų aprašyti nereikia.

Tvirtina tiesioginis vadovas

mgamab_07

Tiesioginis vadovas nurodomas aprašant etatus padalinyje: Etatai padalinyje .

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs vartotojui pagal tai, koks tiesioginio vadovo personalo kodas nurodytas teikiančio prašymą darbuotojo etate padalinyje.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @vad=1, @rusis=1

SQL procedūrą galima papildyti papildomu parametru, kad darbuotojas pats galėtų atšaukti atostogų prašymą kol jo dar nepatvirtino tiesioginis vadovas.

Jeigu, esant šiai būsenai, darbuotojui leidžiama pačiam atšaukti atostogų prašymą, tada SQL procedūra:

RGI_MGAMA_PERS_AT @vad=1, @rusis=1, @atsaukti=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Tvirtina personalo skyrius

mgamab_34

Vartotojų leidimai - leidimą reikia suteikti personalo skyriaus darbuotojui ar apskaitą tvarkančiam vartotojui, kuris būseną tvirtins iš Rivile GAMA programos.

Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT

Apie SQL procedūrą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_04

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @inf=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Atmesta

mgamab_05

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @inf=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

2. Personalo operacijų (tipas "Priėmimas į etatą") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys personalo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint naudoti MGAMA aplikaciją priėmimo į darbą procesui: darbo sutarčių pasirašymui elektroniniu parašu ir patvirtinimui apie susipažinimą su kitais įmonės pateiktais dokumentais.

Paruošiamieji darbai:

 • atsisiunčiamos (Atsisiuntimas ) ir RIV_GAMA\ALL kataloge įrašomos pers_priem.fxp ir api_marksign.fxp programos.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas dokumentas - patvirtinama iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai. Paprastai visi vartotojai, kurie tvirtina iš Rivile GAMA pusės, yra su Rivile GAMA personalo moduliu dirbantys darbuotojai.
 2. Sugeneruota sutartis - tvirtinama iš Rivile GAMA programos, vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai. Būsenos patvirtinimo metu atsiranda paklausimas "Ar sutartis bus pasirašoma el. parašu?" Atsakius "Ne" ir, jeigu sutartis jau pasirašyta paprastu parašu bei galutinis pdf failas prisegtas prie operacijos, toliau informacija siunčiama IT administratoriui.
 3. Pasirašo vadovas - tvirtinimui paruoštą dokumentą vadovas gauna ir patvirtina per MGAMA. Iš MGAMA jis tiesiogiai jungiasi į Mark Sign pasirašymui el. parašu. Jeigu vadovas dokumentą atmeta, procesas toliau nebetęsiamas. Vadovas nurodomas paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 4. Pasirašo darbuotojas - darbuotojas elektroniniu paštu informuojamas apie Mark Sign sistemoje pasirašymui skirtą dokumentą. Gavus informaciją, kad darbuotojas pasirašė dokumentą, būsena patvirtinama per Rivile GAMA. Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 5. Informacija IT administratoriui - tvirtinama per MGAMA. IT administratorius nurodomas paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 6. Sukuriamas MGAMA vartotojas - tvirtinama iš Rivile GAMA programos, vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 7. Dokumentai susipažinimui - tvirtinama iš Rivile GAMA programos, vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

mgamab_41

Naujas dokumentas

mgamab_01

Vartotojų leidimai - leidimą reikia suteikti personalo skyriaus ar apskaitą tvarkantiems darbuotojams, kurie Rivile GAMA programoje įveda personalo operaciją ir perduoda tolesniam tvirtinimui.

Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Sugeneruota sutartis

mgamab_47

Rivile GAMA programoje pagal šabloną sugeneruojama priėmimo sutarties Word dokumentas, kurią personalo darbuotojas, priklausomai nuo specifikos, dar gali pakoreguoti.

INIT-as :

pers_priem(thisform,"DOC")

Būsenos tvirtinimo metu Word dokumentas konvertuojamas į PDF ir atiduodamas Mark Sign elektoriniam pasirašymui.

Funkcija prieš:

pers_priem(,"PDF") AND pers_priem(,"MARKSIGN-TEST",14)

Trečiame parametre nurodoma į kurią būseną pereinama, jeigu dokumentas nebus siunčiamas pasirašymui elektroniniu parašu.

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Pasirašo vadovas

12

INIT-as :

pers_priem(thisform,"MARKSIGN-PUT")

Pasirašymo nuorodą vadovas gauna ir patvirtina per MGAMA.

Vartotojų leidimai - suteikiami vartotojams (vadovui), kurie tvirtina darbo sutartis. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Pasirašo darbuotojas

13

Darbuotojas pasirašymo nuorodą gauna tiesiai iš Mark Sign. Gavęs pranešimą, kad darbuotojas pasirašė, personalo darbuotojas patvirtina būseną. Po vadovo ir darbuotojo pasirašymo automatiškai atsisiunčiamas PDF dokumentas su visais parašais ir prisegamas prie priėmimo operacijos.

Jeigu dokumentas nebuvo siunčiamas pasirašymui elektroniniu parašu, tai nuskenuotą PDF dokumentą su parašais prisega personalo darbuotojas.

Funkcija prieš :

pers_priem(thisform,"MARKSIGN-GET")

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams, kurie patvirtins, kad darbuotojas pasirašė darbo sutartį. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Informacija IT administratoriui

14

IT administratoriui siunčiama informacija, kad naujam darbuotojui sukurtų leidimus prie reikiamų sistemų ir darbinį elektroninio pašto adresą.

Per MGAMA aplikaciją IT administratorius įvedą darbuotojui sukurtą elektroninio pašto adresą ir patvirtina apie darbų atlikimą.

INIT-as :

pers_priem(thisform,"ADMIN-USER")

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_PRI @pastaba_lauke='K14_E_MAIL'

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_PRI - Priėmimo operacijos tvirtinimas.

Vartotojų leidimai - suteikiami vartotojams (IT administratoriui), kurie naujam darbuotojui sukuria elektroninio pašto adresą ir atlieka kitus veiksmus, reikalingus priimant naują darbuotoją. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Sukuriamas MGAMA vartotojas

15

Personalo kortelėje naujas darbuotojas aprašomas kaip MGAMA vartotojas, atliekamas MGAMA vartotojo priskyrimas. Būsenos patvirtinimo metu patikrinama ar personalo kortelėje priskirtas MGAMA vartotojas.

Funkcija prieš :

pers_priem(thisform,"MGAMA-TEST")

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams, kurie personalo kortelėje sukuria MGAMA vartotoją. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Dokumentai susipažinimui

mgamab_48

Sukuriami atitinkami leidimai/reikalavimai susipažinti ir patvirtinti tam tikras DVS operacijas (konfigūruojama nurodant rūšis).

Funkcija prieš :

pers_priem(thisform,"DVS","SS_TA02,SS_TA03")

Patvirtinant šią būseną, naujam vartotojui bus sukuriamos būsenos tvirtinimo operacijos DVS operacijose, kurių rūšis nurodyta parametruose ir kuriose yra suformuotas būsenos tvirtinimas vartotojui '~'.

Trečiame parametre išvardinama į kurias DVS rūšis bus įtraukiamas naujas vartotojas. Jeigu rūšys kelios, jos atskiriamos kableliu. Vartotojas į rūšį įtraukiamas, jei atitinka šios rūšies būsenos aprašyme nurodytas filtravimo sąlygas.

Detaliai apie DVS operacijų būsenas aprašyta: DVS operacijų, skirtų įmonės vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimui (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas.

Jeigu vartotojams susipažinimui siunčiami skirtingi dokumentai, tai dokumentų parinkimo algoritmas užprogramuojamas funkcijoje prieš patvirtinimą.

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams, kurie patvirtina, kad naujai priimamas darbuotojas turi susipažinti su paruoštais dokumentais. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Baigta

17

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

19

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams, kurie gali atšaukti būseną "Atmesta". Atšaukus grįžtama į pradinę būseną. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

3. Personalo operacijų (tipas "Komandiruotės") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys personalo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint naudoti MGAMA aplikaciją komandiruočių prašymų teikimui ir tvirtinimui.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas prašymas - prašymą darbuotojas pateikia per MGAMA.
 2. Tvirtina tiesioginis vadovas - tvirtinama per MGAMA, tiesioginis vadovas nurodomas etato padalinyje aprašyme.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

mgamak_01

Naujas dokumentas

mgamab_01

Vartotojų leidimai - aprašomi personalo darbuotojams tik tuo atveju, jeigu komandiruočių prašymai bus vedami Rivile GAMA programoje personalo operacijų sąraše ir siunčiami patvirtinimui į MGAMA portalą. Jeigu komandiruočių prašymai susikurs iš MGAMA portalo, vartotojų leidimų aprašyti nereikia.

Tvirtina tiesioginis vadovas

mgamak_06

Tiesioginis vadovas nurodomas aprašant etatus padalinyje: Etatai padalinyje .

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs vartotojui pagal tai, koks tiesioginio vadovo personalo kodas nurodytas teikiančio prašymą darbuotojo etate padalinyje.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @vad=1, @rusis=1

SQL procedūrą galima papildyti papildomu parametru, kad darbuotojas pats galėtų atšaukti komandiruočių prašymą kol jo dar nepatvirtino tiesioginis vadovas.

Jeigu, esant šiai būsenai, darbuotojui leidžiama pačiam atšaukti atostogų prašymą, tada SQL procedūra:

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @vad=1, @rusis=1 ,@atsaukti=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_KOMAND - Komandiruočių prašymų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamak_03

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @inf=1

Atmesta

mgamak_05

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOMAND @inf=1

4. DVS operacijų (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys DVS operacijų sąraše, kuris reikalingas norint vartotojus supažindinti su DVS dokumentu ir apie tai patvirtinti per MGAMA aplikaciją.

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Įmonės vidaus tvarkos taisykles tvirtina:
  • arba esami vartotojai,
  • arba tik nauji vartotojai,
  • arba ir esami, ir nauji vartotojai.
 2. Iš anksto sukuriamos DVS rūšys, kuriose įrašomos skirtingos formulės, priklausomai kas tvirtins tos rūšies dokumentus.
 3. Naujas DVS dokumentas (nepatvirtinta) - pateikiama tvirtinimui iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 4. Tvirtina - tvirtinama per MGAMA, vartotojai priklauso nuo DVS rūšies.

Paruošiamieji darbai:

 • atsisiunčiama (Atsisiuntimas ) ir RIV_GAMA\ALL kataloge įrašoma rd_vykd.fxp programa ,
 • formulių sąraše suimportuojamas atsisiųstas failas WN11_TVIRT.EIP:

Servisas -> Kortelės -> Formulės

Paspaudžiamas mygtukas "Importas", pasirenkamas anksčiau išsaugotas failas WN11_TVIRT.EIP

mgamavid_01

 • aprašomos DVS rūšys:

Servisas -> DVS -> DVS rūšys

Plačiau apie DVS rūšis aprašyta DVS normatyvinė informacija.

Kuriama nauja DVS rūšis, lauke "Tipas" pasirenkama reikšmė "Taisyklės". Priklausomai nuo to, ar taisykles patvirtins esami vartotojai (SS_DVS_VISI), ar jos kiekvieną kartą bus siunčiamos naujai priimtam vartotojui (SS_DVS_A), parenkama atitinkama formulė.

Formulė SS_DVS_VISIA parenkama tuo atveju, jeigu naujai aprašytas taisykles reikia išsiųsti patvirtinimui dabar esantiems vartotojams (vieną kartą), o po to kaskart jos bus siunčiamos visiems naujai priimamiems vartotojams.

mgamavid_02

mgamavid_03

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Nepatvirtinta

mgamab_45

Funkcija prieš :

rd_vykd()

Vartotojų leidimai - suteikiami Rivile GAMA vartotojams, kurie kuria DVS operacijas ir pirmą kartą jas patvirtina. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Tvirtina

mgamab_46

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotys vartotojams susikurs automatiškai, priklausomai nuo DVS rūšies aprašyme priskirtos formulės. Suteikus leidimus, papildomai operaciją tvirtinti galės ir standartiškai priskirti vartotojai.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV

Apie SQL procedūrą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_21

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

5. DVS operacijų (tipas "Raštai") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys DVS operacijų sąraše, kuris reikalingas norint vartotojus supažindinti su DVS dokumentu ir apie tai patvirtinti per MGAMA aplikaciją.

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas DVS dokumentas - pateikiama tvirtinimui iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 2. Vartotojai, kuriems bus siunčiami dokumentai patvirtinimui, nurodomi kiekvienos DVS rūšies aprašyme, paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 3. Tvirtina - tvirtinama per MGAMA, tvirtina visi vartotojai, kurie nurodyti pasirinktos DVS rūšies aprašyme.

Servisas -> DVS -> DVS rūšys

Nuskaitomos visos DVS rūšys, priklausančios DVS operacijų tipui "Raštai".

Kiekvienai rūšiai gali būti priskiriami skirtingi vartotojai ar jų grupės.

mgamadvs_08

Pastaba. Būsenos aprašomos DVS tipui "Raštai", o vartotojų leidimai atskirai aprašomi kiekvienai tam tipui priklausančiai DVS rūšiai.
Tai reiškia, kad DVS rūšies SS_RA01 ("Raštai") dokumentų tvirtinimai gali būti suformuojami vieniems vartotojams, SS_RA02 ("Pažymos") - kitiems vartotojams ir t.t.

Plačiau apie DVS rūšis aprašyta DVS normatyvinė informacija.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Naujas dokumentas

mgamab_01

Vartotojų leidimai - leidimą reikia suteikti darbuotojams, kurie Rivile GAMA programoje įveda DVS operaciją ir perduoda tolesniam tvirtinimui.

Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Tvirtina

mgamab_51

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotys vartotojams susikurs automatiškai, priklausomai nuo SQL procedūros parametrų. Suteikus leidimus, papildomai operaciją tvirtinti galės ir standartiškai priskirti vartotojai. Operaciją galės tvirtinti vartotojai, kuriems aprašyti leidimai prie pasirinktos dokumentų rūšies.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV @rusis=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_44

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

6. Vidinės apskaitos operacijų (tipas "Užsakymas") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys vidinės apskaitos operacijų sąraše, kuris reikalingas norint vidinių užsakymų operacijas pateikti tvirtinimui per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas dokumentas - pateikiama tvirtinimui iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 2. Tvirtina - tvirtinama vartotojas, kuris nurodomas paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Pradinė būsena

mgamab_14

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Tvirtina

mgamab_15

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie tvirtins būseną. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Funkcija :

vd_tvirt()

Apie funkcijos parinkimą aprašyta: VD_TVIRT - Vidinės apskaitos dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_16

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamab_17

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

7. Pirkimo operacijų (tipas "Važtaraštis") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys pirkimo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint pirkimo dokumentus (tipas "Važtaraštis" ) pateikti vadovo patvirtinimui per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas dokumentas - pateikiama tvirtinimui iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
 2. Tvirtina vadovas - tvirtinama per MGAMA, vadovas nurodomas paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Pradinė būsena

mgamab_22

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

Tvirtina vadovas

mgamab_26

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie tvirtins būseną. Leidimai suteikiami paspaudusleidimaiVartotojų leidimai ir pažymėjus vartotojus.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PIRK_TV

Apie SQL procedūrą aprašyta: RGI_MGAMA_PIRK_TV - Pirkimo dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_50

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PIRK_TV @inf=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PIRK_TV - Pirkimo dokumentų tvirtinimas.

Atmesta

mgamab_49

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PIRK_TV @inf=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PIRK_TV - Pirkimo dokumentų tvirtinimas.

8. DVS operacijų (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas

Operacijos skirtos:

 • atlyginimo lapelių suformavimui ir pateikimui darbuotojams,
 • ataskaitų ir kitokių dokumentų tvirtinimui, kai tvirtinanys vartotojai kiekvienam dokumentui parenkami atskirai (nuo 122.000 Rivile GAMA +DI versijos).
Atlyginimo lapelių suformavimui standartiškai siūloma seka:
 1. Darbuotojų sąraše po atlyginimo paskaičiavimo suformuojami atlyginimo lapeliai - tam naudojama speciali ataskaita.
 2. DVS operacijų sąraše automatiškai susikuria DVS operacijos, kurių tipas "Ataskaitos", o DVS rūšis "Alga".
 3. Darbuotojai per MGAMA gauna lapelius peržiūrai.
Ataskaitų ir kitų dokumentų standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas DVS dokumentas - pateikiama tvirtinimui iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai .
 2. Nurodyti tvirtinančius - tvirtinama iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
  Tvirtinimo metu pažymimi vartotojai, kuriems bus suformuojamos dokumento tvirtinimo operacijos ir tie (jeigu reikia), kurie bus informuojami apie dokumento būsenos pasikeitimą.
 3. Tvirtina - tvirtinama per MGAMA, tvirtina visi vartotojai, kuriems buvo suformuotos tvirtinimo operacijos.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Nepatvirtinta

bus_01

Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai .

Nurodyti tvirtinančius

bus_10

Vartotojai nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Funkcija prieš :

mgama_vart_forma("PP",thisform,2,.T.) AND mgama_vart_forma("IF",thisform,2,.T.)

Funkcijos aprašymas: MGAMA_VART_FORMA.

Pirma dalis skirta vartotojų, kuriems bus suformuotos tvirtinimo operacijos parinkimui, antra dalis - vartotojų, kurie bus informuojami apie būsenos pasikeitimą, parinkimui (neprivaloma).

Abi formos bus naudojamos tolimesnėse būsenose.

Tvirtina

bus_08

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV @vart=1, @vart_sar='MG_K42_OD_PP' 

Apie SQL procedūrą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Vartotojai parenkami tvirtinant būseną "Nurodyti tvirtinančius". O jeigu naudojama atlyginimo lapeliams - tai dokumentai ir tvirtinimo operacijos kuriami automatiškai iš darbuotojų sąrašo.

Standartiniam atlyginimo lapelių teikimo procesui funkcijos RGI_MGAMA_DVS_TV parametrai neturi įtakos. Todėl tą patį operacijų tipą galima naudoti ir atlyginimo lapelių, ir įvairių ataskaitų tvirtinimui.

Patvirtinta

bus_05

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV @vart_sar='MG_K42_OD_IF' 

Apie SQL procedūrą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

DVS operacijose atsiranda būsenos:

bus_09

Būsenos "Tvirtina" kodą reikia nurodyti parametre MGAMA_AT_LAP - "MGAMA Atlyginimo lapeliai ".

9. DVS operacijų, skirtų pateiktų formų patvirtinimui (tipas "Personalas") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys DVS operacijų sąraše, kuris reikalingas norint naudoti MGAMA aplikaciją įvairių formų prašymų teikimui ir tvirtinimui.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
 1. Naujas prašymas - prašymą darbuotojas pateikia per MGAMA.
 2. Tvirtinimas - per MGAMA tvirtina vartotojai, kurie nurodyti būsenų sąraše pasirinkusleidimaiVartotojų leidimai arba kurie parenkami pagal SQL procedūroje nurodytus parametrus.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

mgamadvsp_01

Naujas dokumentas

mgamab_01

Vartotojų leidimai - kadangi prašymai susikurs iš MGAMA portalo, vartotojų leidimų aprašyti nereikia.

Tvirtina

mgamadvsp_02

Vartotojų leidimai - parenkamas vartotojas (-ai), kurie turi patvirtinti darbuotojo užpildytą pasirinktą dokumento formą.

Vartotojų parinkimas gali būti aprašytas SQL procedūros RGI_MGAMA_DVS_TV parametruose. Pavyzdžiui, formuoti tvirtinimą tiesioginiam vadovui arba vartotojams iš nurodyto sąrašo ir pan.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV

SQL procedūrą galima papildyti papildomu parametru, kad darbuotojas pats galėtų atšaukti pateiktą formą kol jos dar nepatvirtino atitinkami vartotojai (kol nepasikeitė jos būsena).

Jeigu, esant šiai būsenai, darbuotojui leidžiama pačiam atšaukti pateiktą prašymą, tada SQL procedūra:

RGI_MGAMA_DVS_TV @atsaukti=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamavid_05

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV @inf=1

Tvirtinimo metu gali būti sukuriamos personalo operacijos arba pakoreguojami personalo kortelės aprašymai. Tam reikia nurodyti parametrą @action_modul='--'.

RGI_MGAMA_DVS_TV @inf=1,@bukle=2,@action_modul='--' 

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Atmesta

mgamavid_06

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV @inf=1