MGAMA - būsenos

Medžiaga dar ruošiama. Veiks nuo 120.0000+DI Rivile GAMA programos versijos.

Pateikiami būsenų aprašymų pavyzdžiai, kai dokumentų tvirtinimas vyksta per MGAMA aplikaciją.

 1. Personalo operacijų (tipas "Atostogos") būsenų aprašymas
 2. DVS operacijų (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas
 3. Vidinės apskaitos operacijų (tipas "Užsakymas") būsenų aprašymas
 4. Pirkimo operacijų (tipas "Važtaraštis") būsenų aprašymas
 5. DVS operacijų (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas

Pvyzdžiuose aprašytiems procesams reikalingas būsenas galima susikurti automatiškai. Sukūrimui užprogramuojamas klavišas panaudojant funkciją vp_mgama_busenos.
Funkcijos aprašymas pateiktas: vp_gama_busenos.

Būsenas galima susikurti arba pasikoreguoti rankomis.

Personalo operacijų (tipas "Atostogos") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys personalo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint naudoti MGAMA aplikaciją atostogų likučio stebėjimui bei atostogų prašymų teikimui.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas prašymas.
 2. Tvirtina tiesioginis vadovas.
 3. Tvirtina personalo skyrius.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

mgamab_06

Naujas prašymas

mgamab_01

Vartotojų leidimai - aprašomi personalo darbuotojams tik tuo atveju, jeigu atostogų prašymai bus vedami Rivile GAMA programoje personalo operacijų sąraše ir siunčiami patvirtinimui į MGAMA portalą.
Jeigu atostogų prašymai susikurs iš MGAMA portalo, vartotojų leidimų aprašyti nereikia.

Tvirtina tiesioginis vadovas

mgamab_07

Tiesioginis vadovas nurodomas aprašant etatus padalinyje: Etatai padalinyje .

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs vartotojui pagal tai, koks tiesioginio vadovo personalo kodas nurodytas teikiančio prašymą darbuotojo etate padalinyje.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @vad=1, @rusis=1

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Tvirtina personalo skyrius

mgamab_34

Vartotojų leidimai - leidimą reikia suteikti personalo skyriaus darbuotojui ar apskaitą tvarkančiam vartotojui, kuris būseną tvirtins iš Rivile GAMA programos.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_04

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @inf=1  

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Atmesta

mgamab_05

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @inf=1   

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

DVS operacijų (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys DVS operacijų sąraše, kuris reikalingas norint vartotojus supažindinti su DVS dokumentu, ir kad tai jie galėtų patvirtinti per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Tvirtina

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Tvirtina

mgamab_20

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotys vartotojams susikurs automatiškai, priklausomai nuo SQL procedūros parametrų.

Suteikus leidimus, papildomai operaciją tvirtinti galės ir standartiškai priskirti vartotojai.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV @visi=1 

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_21

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Vidinės apskaitos operacijų (tipas "Užsakymas") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys vidinės apskaitos operacijų sąraše, kuris reikalingas norint vidinių užsakymų operacijas pateikti tvirtinimui per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas prašymas.
 2. Tvirtina

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Naujas prašymas

mgamab_14

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną.

Tvirtina

mgamab_15

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie tvirtins būseną.

Funkcija :

vd_tvirt() 

Apie funkcijos parinkimą aprašyta: VD_TVIRT - Vidinės apskaitos dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_16

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamab_17

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Pirkimo operacijų (tipas "Važtaraštis") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys pirkimo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint pirkimo dokumentus (tipas "Važtaraštis" ) pateikti vadovo patvirtinimui per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas prašymas.
 2. Tvirtina vadovas

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Naujas prašymas

mgamab_22

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną.

Tvirtina vadovas

mgamab_26

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie tvirtins būseną.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PIRK_TV @inf=1   

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PIRK_TV - Pirkimo dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_27

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamab_28

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

DVS operacijų (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys DVS operacijų sąraše, kuris reikalingas norint darbuotojams per MGAMA aplikaciją pateikti atlyginimo lapelius.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas dokumentas.
 2. Peržiūrėta

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Naujas dokumentas

mgamab_32

Norint, kad, gavus patvirtinimą iš darbuotojo, DVS operacija automatiškai persikeltų, uždedamas požymis "v" - "Perkelti operaciją (Tik tvirtinant būseną)" ir nurodoma SQL procedūra.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV 

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Jeigu perkėlimas nereikalingas, šie laukai nepildomi.

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Dokumentai ir tvirtinimo operacijos bus kuriami automatiškai iš darbuotojų sąrašo.

Patvirtinta

mgamab_33

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

DVS operacijose atsiranda būsenos:

mgamab_31

Būsenos "Naujas dokumentas" kodą reikia nurodyti parametre MGAMA_AT_LAP - "MGAMA Atlyginimo lapeliai ".