MGAMA - būsenos

Pateikiami būsenų aprašymų pavyzdžiai, kai dokumentų tvirtinimas vyksta per MGAMA aplikaciją.

 1. Personalo operacijų (tipas "Atostogos") būsenų aprašymas
 2. Personalo operacijų, skirtų priėmimo į darbą procesui (tipas "Priėmimas į etatą") būsenų aprašymas
 3. Personalo operacijų, skirtų komandiruočių tvirtinimui (tipas "Kita") būsenų aprašymas
 4. DVS operacijų, skirtų įmonės vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimui (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas
 5. DVS operacijų, skirtų dokumentų patvirtinimui (tipas "Raštai") būsenų aprašymas
 6. Vidinės apskaitos operacijų (tipas "Užsakymas") būsenų aprašymas
 7. Pirkimo operacijų (tipas "Važtaraštis") būsenų aprašymas
 8. DVS operacijų, skirtų atlyginimo lapelių suformavimui (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas

Pavyzdžiuose aprašytiems procesams reikalingas būsenas galima susikurti automatiškai. Sukūrimui:

 • Atsisiunčiama (Atsisiuntimas rd_vykd ) ir RIV_GAMA\ALL kataloge įrašoma rd_vykd.fxp programa.
 • Atsisiunčiamos (Atsisiuntimas pers_priem ) ir RIV_GAMA\ALL kataloge įrašomos pers_priem.fxp ir api_marksign.fxp programos.
 • Užprogramuojamas klavišas panaudojant funkciją vp_mgama_busenos. Funkcijos aprašymas pateiktas: vp_gama_busenos.

Būsenas galima susikurti arba pasikoreguoti rankomis.

1. Personalo operacijų (tipas "Atostogos") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys personalo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint naudoti MGAMA aplikaciją atostogų likučio stebėjimui bei atostogų prašymų teikimui.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas prašymas.
 2. Tvirtina tiesioginis vadovas.
 3. Tvirtina personalo skyrius.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

mgamab_06

Naujas prašymas

mgamab_01

Vartotojų leidimai - aprašomi personalo darbuotojams tik tuo atveju, jeigu atostogų prašymai bus vedami Rivile GAMA programoje personalo operacijų sąraše ir siunčiami patvirtinimui į MGAMA portalą.
Jeigu atostogų prašymai susikurs iš MGAMA portalo, vartotojų leidimų aprašyti nereikia.

Tvirtina tiesioginis vadovas

mgamab_07

Tiesioginis vadovas nurodomas aprašant etatus padalinyje: Etatai padalinyje .

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs vartotojui pagal tai, koks tiesioginio vadovo personalo kodas nurodytas teikiančio prašymą darbuotojo etate padalinyje.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @vad=1, @rusis=1

Jeigu, esant šiai būsenai, darbuotojui leidžiama pačiam atšaukti atostogų prašymą, tada SQL procedūra:

RGI_MGAMA_PERS_AT @vad=1, @rusis=1, @atsaukti=1     

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Tvirtina personalo skyrius

mgamab_34

Vartotojų leidimai - leidimą reikia suteikti personalo skyriaus darbuotojui ar apskaitą tvarkančiam vartotojui, kuris būseną tvirtins iš Rivile GAMA programos.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_04

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @inf=1  

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

Atmesta

mgamab_05

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_AT @inf=1   

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_AT - Personalo atostogų prašymų tvirtinimas.

2. Personalo operacijų (tipas "Priėmimas į etatą") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys personalo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint naudoti MGAMA aplikaciją priėmimo į darbą procesui: darbo sutarčių pasirašymui elektroniniu parašu ir patvirtinimui apie susipažinimą su kitais įmonės pateiktais dokumentais.

Paruošiamieji darbai:

 • atsisiunčiamos (Atsisiuntimas ) ir RIV_GAMA\ALL kataloge įrašomos pers_priem.fxp ir api_marksign.fxp programos.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas dokumentas.
 2. Sugeneruota sutartis.
 3. Pasirašo vadovas.
 4. Pasirašo darbuotojas.
 5. Informacija IT administratoriui.
 6. Sukuriamas MGAMA vartotojas.
 7. Dokumentai susipažinimui.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

mgamab_41

Sugeneruota sutartis

mgamab_47

Rivile GAMA programoje pagal šabloną sugeneruojama priėmimo sutarties Word dokumentas, kurią personalo darbuotojas, priklausomai nuo specifikos, dar gali pakoreguoti.

INIT-as :

pers_priem(thisform,"DOC")    

Būsenos tvirtinimo metu Word dokumentas konvertuojamas į PDF ir atiduodamas Mark Sign elektoriniam pasirašymui.

Funkcija prieš:

pers_priem(,"PDF") AND pers_priem(,"MARKSIGN-TEST",14) 

Trečiame parametre nurodoma į kurią būseną pereinama, jeigu dokumentas nebus siunčiamas pasirašymui elektroniniu parašu.

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams.

Pasirašo vadovas

12

INIT-as :

pers_priem(thisform,"MARKSIGN-PUT")

Pasirašymo nuorodą vadovas gauna ir patvirtina per MGAMA.

Vartotojų leidimai - suteikiami vartotojams (vadovui), kurie tvirtina darbo sutartis.

Pasirašo darbuotojas

13

Darbuotojas pasirašymo nuorodą gauna tiesiai iš Mark Sign. Gavęs pranešimą, kad darbuotojas pasirašė, personalo darbuotojas patvirtina būseną. Po vadovo ir darbuotojo pasirašymo automatiškai atsisiunčiamas PDF dokumentas su visais parašais ir prisegamas prie priėmimo operacijos.

Jeigu dokumentas nebuvo siunčiamas pasirašymui elektroniniu parašu, tai nuskenuotą PDF dokumentą su parašais prisega personalo darbuotojas.

Funkcija prieš :

pers_priem(thisform,"MARKSIGN-GET")

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams, kurie patvirtins, kad darbuotojas pasirašė darbo sutartį.

Informacija IT administratoriui

14

IT administratoriui siunčiama informacija, kad sukurtų leidimus prie reikiamų sistemų ir darbinį el. pašto adresą. Per MGAMA aplikaciją IT administratorius įvedą darbuotojui sukurtą el. pašto adresą ir patvirtina apie darbų atlikimą.

INIT-as :

pers_priem(thisform,"ADMIN-USER")

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_PRI @pastaba_lauke='K14_E_MAIL'

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_PRI - Priėmimo operacijos tvirtinimas.

Vartotojų leidimai - suteikiami vartotojams (IT administratoriui), kurie naujam darbuotojui sukuria el. pašto adresą ir atlieka kitus veiksmus, reikalingus priimant naują darbuotoją.

Sukuriamas MGAMA vartotojas

15

Darbuotojas aprašomas kaip MGAMA vartotojas, personalo kortelėje atliekamas MGAMA vartotojo priskyrimas. Būsenos patvirtinimo metu patikrinama ar personalo kortelėje priskirtas MGAMA vartotojas.

Funkcija prieš :

pers_priem(thisform,"MGAMA-TEST")

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams, kurie personalo kortelėje sukuria MGAMA vartotoją.

Dokumentai susipažinimui

mgamab_48

Sukuriami atitinkami leidimai/reikalavimai susipažinti ir patvirtinti tam tikras DVS operacijas (konfigūruojama nurodant rūšis).

Funkcija prieš :

pers_priem(thisform,"DVS","SS_TA02,SS_TA03")   

Patvirtinant šią būseną, naujam vartotojui bus sukuriamos būsenos tvirtinimo operacijos DVS operacijose, kurių rūšis nurodyta parametruose ir kuriose yra suformuotas būsenos tvirtinimas vartotojui '~'.

Trečiame parametre išvardinama į kurias DVS rūšis bus įtraukiamas naujas vartotojas. Jeigu rūšys kelios, jos atskiriamos kableliu. Vartotojas į rūšį įtraukiamas, jei atitinka šios rūšies būsenos aprašyme nurodytas filtravimo sąlygas.

Detaliai apie DVS operacijų būsenas aprašyta: DVS operacijų, skirtų įmonės vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimui (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas.

Jeigu vartotojams susipažinimui siunčiami skirtingi dokumentai, tai dokumentų parinkimo algoritmas užprogramuojamas funkcijoje prieš patvirtinimą.

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams, kurie patvirtina, kad naujai priimamas darbuotojas turi susipažinti su paruoštais dokumentais.

Baigta

17

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

19

Vartotojų leidimai - suteikiami personalo darbuotojams, kurie gali atšaukti būseną "Atmesta". Atšaukus grįžtama į pradinę būseną.

3. Personalo operacijų (tipas "Kita") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys personalo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint naudoti MGAMA aplikaciją komandiruočių įsakymų generavimui ir tvirtinimui.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas dokumentas.
 2. Tvirtina tiesioginis vadovas.
 3. Tvirtina darbuotojas.

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

mgamab_35

Tvirtina tiesioginis vadovas

mgamab_36

Tiesioginis vadovas nurodomas aprašant etatus padalinyje: Etatai padalinyje .

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs vartotojui pagal tai, koks tiesioginio vadovo personalo kodas nurodytas teikiančio prašymą darbuotojo etate padalinyje.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOM @vad=1 

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_KOM - Komandiruočių įsakymų tvirtinimas.

INIT-as :

pers_doc(thisform,"SABL_KOMANDIRUOTES.DOCX",.T.) 

Apie funkcijos parametrų parinkimą aprašyta: PERS_DOC - Komandiruočių įsakymų formavimas.

Tvirtina darbuotojas

mgamab_40

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotis automatiškai susikurs darbuotojui, kuriam įvesta personalo operacija.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PERS_KOM @vart=1, @rusis=1 

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PERS_KOM - Komandiruočių įsakymų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_38

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamab_39

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

4. DVS operacijų (tipas "Taisyklės") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys DVS operacijų sąraše, kuris reikalingas norint vartotojus supažindinti su DVS dokumentu ir apie tai patvirtinti per MGAMA aplikaciją.

Paruošiamieji darbai:

 • atsisiunčiama (Atsisiuntimas ) ir RIV_GAMA\ALL kataloge įrašoma rd_vykd.fxp programa ,
 • formulių sąraše suimportuojamas atsisiųstas failas WN11_TVIRT.EIP:

Servisas -> Kortelės -> Formulės

Paspaudžiamas mygtukas "Importas", pasirenkamas anksčiau išsaugotas failas WN11_TVIRT.EIP

mgamavid_01

 • aprašomos DVS rūšys:

Servisas -> DVS -> DVS rūšys

Plačiau apie DVS rūšis aprašyta DVS normatyvinė informacija.

Kuriama nauja DVS rūšis, lauke "Tipas" pasirenkama reikšmė "Taisyklės". Priklausomai nuo to, ar taisykles patvirtins esami vartotojai (SS_DVS_VISI), ar jos bus siunčiamos naujai priimtam vartotojui (SS_DVS_A), parenkama atitinkama formulė.

Formulė SS_DVS_VISIA parenkama tuo atveju, jeigu naujai aprašytas taisykles reikia išsiųsti patvirtinimui dabar esantiems vartotojams (vieną kartą), o po to kaskart jos bus siunčiamos visiems naujai priimamiems vartotojams.

mgamavid_02

mgamavid_03

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Nepatvirtinta

mgamab_45

Funkcija prieš :

rd_vykd()   

Vartotojų leidimai - suteikiami Rivile GAMA vartotojams, kurie kuria DVS operacijas ir pirmą kartą jas patvirtina.

Tvirtina

mgamab_46

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotys vartotojams susikurs automatiškai, priklausomai DVS rūšies aprašyme priskirtos formulės. Suteikus leidimus, papildomai operaciją tvirtinti galės ir standartiškai priskirti vartotojai.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_21

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

5. DVS operacijų (tipas "Raštai") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys DVS operacijų sąraše, kuris reikalingas norint vartotojus supažindinti su DVS dokumentu ir apie tai patvirtinti per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Tvirtina

mgamab_42

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Užduotys vartotojams susikurs automatiškai, priklausomai nuo SQL procedūros parametrų. Suteikus leidimus, papildomai operaciją tvirtinti galės ir standartiškai priskirti vartotojai. Operaciją galės tvirtinti tik vartotojai, kuriems leidžiama dirbti su DVS rūšimi "Raštai":

mgamab_43

Plačiau apie DVS rūšis aprašyta DVS normatyvinė informacija.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV @rusis=1     

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_44

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

6. Vidinės apskaitos operacijų (tipas "Užsakymas") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys vidinės apskaitos operacijų sąraše, kuris reikalingas norint vidinių užsakymų operacijas pateikti tvirtinimui per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas prašymas.
 2. Tvirtina

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Naujas prašymas

mgamab_14

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną.

Tvirtina

mgamab_15

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie tvirtins būseną.

Funkcija :

vd_tvirt() 

Apie funkcijos parinkimą aprašyta: VD_TVIRT - Vidinės apskaitos dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_16

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamab_17

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

7. Pirkimo operacijų (tipas "Važtaraštis") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys pirkimo operacijų sąraše, kuris reikalingas norint pirkimo dokumentus (tipas "Važtaraštis" ) pateikti vadovo patvirtinimui per MGAMA aplikaciją.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas prašymas.
 2. Tvirtina vadovas

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Naujas prašymas

mgamab_22

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną.

Tvirtina vadovas

mgamab_26

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie tvirtins būseną.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PIRK_TV @inf=1   

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PIRK_TV - Pirkimo dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamab_27

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamab_28

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

8. DVS operacijų (tipas "Ataskaitos") būsenų aprašymas

Pateikiamas būsenų aprašymo pavyzdys DVS operacijų sąraše, kuris reikalingas norint darbuotojams per MGAMA aplikaciją pateikti atlyginimo lapelius.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:

 1. Naujas dokumentas.
 2. Peržiūrėta

Rivile GAMA programoje aprašomos šiam procesui reikalingos būsenos :

Naujas dokumentas

mgamab_32

Norint, kad, gavus patvirtinimą iš darbuotojo, DVS operacija automatiškai persikeltų, uždedamas požymis "v" - "Perkelti operaciją (Tik tvirtinant būseną)" ir nurodoma SQL procedūra.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_DVS_TV 

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_DVS_TV - DVS dokumentų tvirtinimas.

Jeigu perkėlimas nereikalingas, šie laukai nepildomi.

Vartotojų leidimai - leidimų suteikti nereikia. Dokumentai ir tvirtinimo operacijos bus kuriami automatiškai iš darbuotojų sąrašo.

Patvirtinta

mgamab_33

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

DVS operacijose atsiranda būsenos:

mgamab_31

Būsenos "Naujas dokumentas" kodą reikia nurodyti parametre MGAMA_AT_LAP - "MGAMA Atlyginimo lapeliai ".