GRPAJ()

GRPAJ atsisiuntimas:

Greita paieška

Sintaksė

GRPAJ(Parametras1,dParametras2)

Grąžina

Vykdoma greita paieška pagal kodą arba pavadinimą

Parametrai

Parametras Aprašymas Formatas
Parametras1 tekstinio lauko adresas C
Parametras2 sąrašo tipas C(2)

Pastaba

Užprogramuojamas formos INIT.

Pavyzdžiai

1.Visai formai visiems laukams. Pavyzdys iš pardavimo INIT-o:

_thisform=thisform
grpaj("_thisform")

2.Visai formai visiems laukams. Kodo reikšmė parenkama priklausomai nuot tipo: iš prekių, paslaugų arba kodų. Pavyzdys iš pardavimo detalios eilutės INIT-o:

_thisform=thisform
grpaj("_thisform")
grpaj("_thisform.KOR.KODAS","PS,AS,BS",titi_pagr.adf.KOR.TIPAS)

3.Galima prijungti papildomus filtrus. Pavyzdžiui, klientų sąrašas papildomai filtruojamas pagal galiojančius klientus, kurių tipas pirkėjas arba pirkėjas/tiekėjas. Pavyzdys iš pardavimo INIT-o :

grpaj("titi_pagr.adf.KOR.lapas.PAGE1.KODAS_KS","KS")
titi_pagr.adf.KOR.lapas.PAGE1.KODAS_KS.gp.pap_filtr="AND (n08_poz_date=0 or (n08_poz_date=1 and getdate() between n08_beg_date and n08_end_date)) and (n08_rusis=1 or n08_rusis=3)"

4.Galima prijungti papildomas filtravimo lenteles. Pavyzdžiui, parenkami menedžeriai pagal filtravimo lentelę MS. Pavyzdys iš pardavimo INIT-o:

grpaj("titi_pagr.adf.KOR.lapas.PAGE1.KODAS_MS","MS")
titi_pagr.adf.KOR.lapas.PAGE1.KODAS_MS.gp.pap_lent=",l02_fild"
titi_pagr.adf.KOR.lapas.PAGE1.KODAS_MS.gp.pap_filtr="AND n15_kodas_ms=l02_kodas_fil and l02_kodas_fs='MN' "