Papildomi uždaviniai

1 užduotis
Aprašykite ilgalaikio turto grupę "Kompiuteriai":
Kodas - KOMP3,
Nusidėvėjimo norma - 3 metai.
Priskirkite šias sąskaitas:
Pradinės vertės- 1240,
Nusidėvėjimo - 1247,
Sąnaudų - 6303,
Pelno - 321.
2 užduotis
Aprašykite ilgalaikio turto kortelę "Nešiojamas kompiuteris",
kodas - "KOM01".
Šį ilgalaikį turtą priskirkite grupei "Kompiuteriai".
Pasirinkite nusidėvėjimo skaičiavimo metodą "Tiesioginis".
Likvidacinė vertė - 1 Eur.
3 užduotis
Iš tiekėjo gauta kompiuterio pirkimo sąskaita.
Apskaitoje užfiksuokite ilgalaikio turto įsigijimą.
Naudokite tarpinę sąskaitą 1242 "Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai".
it_pap1
4 užduotis
Paskaičiuokite visam ilgalaikiam turtui amortizaciją už kelis mėnesius.
5 užduotis
Kompiuterio galingumui padidinti buvo nupirktas papildomas diskas už 800 Eur.
Disko vertė padėta į tarpinę sąskaitą 1242 "Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai".
Įveskite kompiuterio vertės didinimo operaciją.