Skolų sudengimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Skolų sudengimas. Tarpinės tarpusavio užskaitymų (sudengimų) sąskaitos sukūrimas
2 užduotis Grąžinimo ir pardavimo sąskaitos faktūros sudengimas
3 užduotis Pirkėjo/tiekėjo skolų sudengimas

1 užduotis

Skolų sudengimus reikia atlikti, kai:
- yra pirkimo (pardavimo) grąžinimų,
- tas pats klientas yra ir pirkėjas, ir tiekėjas,
- buvo gautas (padarytas) avansinis mokėjimas, o po to išrašyta (gauta) sąskaita,
- kada vienas klientas apmoka kito kliento skolas - trišalis sudengimas.

Skolų sudengimo operacijų, atliekamų atsiskaitymo modulyje, vedimo ypatumai:
- Skolų sudengimas vedamas įplaukų arba išmokų operacijose.
- Pirkėjų dokumentų sudengimas paprastai atliekamas įplaukose.
- Tiekėjų dokumentų sudengimas paprastai atliekamas išmokose.
- Parenkama tarpinė tarpusavio užskaitymų (sudengimų) sąskaita.
- Atsiskaitymo rūšis - "Dokumentai".
- Operacijos tipas - "Sudengimas".

Plačiau apie skolų sudengimo operacijas, atliekamas atsiskaitymų modulyje, galite pasiskaityti Klientų skolų sudegimas

Skolų sudengimas dar gali būti atliekamas debitorinėse/kreditorinėse operacijose. Plačiau apie tai paskaitykite Skolų sudengimo operacijos

Sudengimams, kurie atliekami atsiskaitymų operacijose, gali būti naudojamos bet kokios sąskaitos. Joms būtinai turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita", ir nurodytas kodas valiutos, kuria bus atliekamas sudengimas.

Tarpinės tarpusavio užskaitymų (sudengimų) sąskaitos sukūrimas
Įmonės sąskaitų plane sukurkite tarpinę tarpusavio užskaitymų (sudengimų) sąskaitą.
Sudengimams bus naudojama užbalansinė sąskaita (rūšis - "Kiti debetai").
S - "Skolų sudengimas".
Nurodykite , kad tai pinigų sąskaita ir parinkite valiutą "EUR".

Kaip kuriamos sąskaitos galite prisiminti pirmoje pamokoje Naujos sąskaitos sukūrimas.

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Įmonės sąskaitų planas
 2. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".
 3. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Įmonės sąskaitų plano koregavimas".

saskaita

 1. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite sąskaitos kodą S.
  "Pavadinimas" – įrašykite sąskaitos pavadinimą.
  "Rūšis "– parinkite "Kiti debetai".
  "Tipas" – parinkite reikšmę "Detali".
  "Pinigų sąskaita" – uždėkite požymį "v".
  "Valiuta" – parinkite valiutos kodą "EUR".
 2. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

2 užduotis

Grąžinimo ir pardavimo sąskaitos faktūros sudengimas
Peržiūrėkite pirkėjo UAB "Alvirima" skolų detalią informaciją.
Sudenkite dokumentus: grąžinimas GRAZ00001 ir PVM sąskaitą faktūrą MOK00002.
Sudengimą atlikite įplaukų operacijų lange.
Sudengimui panaudokite buhalterinę sąskaitą S - "Skolų sudengimas".

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Debitorinės/kreditorinės operacijos-> Kliento būklė
 2. Uždėkite "v" ant lauko "Klientas" ir iš klientų sąrašo pasirinkite klientą UAB "Alvirima"
 3. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" kol atsidarys langas "Pasirinkite ataskaitą".
 4. Pasirinkite ataskaitą "Klientų būklė - detali".

sudeng1

 1. Ekrane pamatysite visus kliento nesudengtus dokumentus.
  Pagal turimą informaciją galite nuspręsti kuriuos dokumentus reikia sudengti.
  Šiuo atveju, sudengsime grąžinimą GRAZ00001 ir PVM sąskaitą faktūrą MOK00002.

sudeng2

Apie ataskaitų spausdinimą galite pasikartoti Ataskaitų spausdinimas

 1. Servisas -> Atsiskaitymai-> Įplaukos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Įplaukų operacija" užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite buhalterinę sąskaitą, skirtą tarpusavio užskaitoms - "S".
  "Dokumento Nr." - įrašykite dokumento numerį. Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, apsirašykite įplaukų operacijų dokumentų skaitliuką sąskaitai "S".

Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas.

"Oper.data" - įveskite datą, kuriai darote dokumentų sudengimą.
"Rūšis" - "Dokumentai".
"Tipas" - parinkite "Sudengimas".

sud1.1

 1. Skirtuke "Informacija" iš klientų sąrašo pasirinkite pirkėją UAB "Alvirima".
 2. Paspauskite skirtuką "Pagal dokumentus".
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".
 4. Sąraše matosi teigiamos sumos - pardavimo dokumentai, ir neigiama suma - pardavimo grąžinimas.
 5. Pelės žymeklį pastatykite ant dokumento su neigiama suma ir paspauskite mygtuką serv1"Mokėti".
 6. Pelės žymeklį pastatykite ant dokumento, su kuriuo norite sudengti.

sud1.2

 1. Kadangi sudengiama ne visa to dokumento suma, paspauskite mygtuką serv2 "Mokėti sumą".
 2. Atsidaro langelis "Įveskite sumą".

sud1.3

 1. Sumos laukelyje įveskite sudengiamą sumą (su pliuso ženklu).
 2. Laukelyje "Mokėti nuo" palikite "Esamo dokumento".
 3. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 4. Laukelyje "Mokėta" esanti suma pasikeičia į nulį (0.00).

Teisingo sudengimo būtina sąlyga : bendra mokėjimo suma lygi 0 (nuliui).

sud1.4

 1. Išsaugokite ir perkelkite įplaukų operaciją.
  Perkėlus įplaukų operaciją, susiformuoja įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.
 2. Grįžkite į kliento būklės langą ir atsispausdinkite kliento būklės detalią ataskaitą be požymio "Spausdinti tik nesubalansuotus dokumentus".

sud1.5

Matote, kaip kliento būklėje atsispindi ką tik atlikta sudengimų operacija. Šalia to, matosi ir visa kita detali to kliento skolų informacija.

3 užduotis

Pirkėjo/tiekėjo skolų sudengimas
Panagrinėkite kliento UAB "AUTO" sumines skolas.
Sudenkite jo pirkimo ir pardavimo dokumentus.
Sudengimą atlikite išmokų operacijų lange.
Sudengimui panaudokite buhalterinę sąskaitą S - "Skolų sudengimas".

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Debitorinės/kreditorinės operacijos-> Suminės skolos
 2. "Klientas" - iš klientų sąrašo parinkite klientą UAB "AUTO".
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".
  Matote visus nesudengtus kliento UAB "AUTO" pirkimo ir pardavimo dokumentus.
  Kadangi yra neapmokėtų ir pirkimo, ir pardavimo dokumentų, galima atlikti jų sudengimą.
  Kadangi kredito suma yra didesnė, sudengimą atliksime išmokų operacijose.

sud2.1

 1. Servisas ->Atsiskaitymai->Išmokos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Įšmokų operacija" užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite buhalterinę sąskaitą, skirtą tarpusavio užskaitoms - "S".
  "Dokumento Nr." - įrašykite dokumento numerį.
  "Oper.data" - įveskite datą, kuriai darote dokumentų sudengimą.
  "Rūšis" - "Dokumentai".
  "Tipas" - parinkite "Sudengimas".
 4. Skirtuke "Informacija" iš klientų sąrašo pasirinkite pirkėją UAB "AUTO"
 5. Paspauskite skirtuką "Pagal dokumentus".
 6. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".
 7. Skirtuko "Pagal dokumentus" sąraše matote teigiamas sumas - pirkimo dokumentus, ir neigiamas sumas - pardavimo dokumentus.
 8. Apmokėkite visas neigiamas sumas. Pelės žymeklį pastatykite ant kiekvieno dokumento su neigiama suma ir paspauskite mygtuką serv1"Mokėti".
 9. Laukelyje "Mokėta" matosi bendra apmokėta dokumentų suma.
 10. Dabar reikia apmokėti lygiai tokią pat sumą, tik su pliuso ženklu. Paspauskite mygtuką serv2 "Mokėti sumą".

sud2.3

 1. Atsidaro langelis "Įveskite sumą".
 2. Sumos laukelyje įveskite bendrą sumą, tik su pliuso ženklu.
 3. Laukelyje "Mokėti nuo" pasirinkite "Pirmo dokumento".

sud2.4

 1. Programa sudengs dokumentus iš eilės, pradedant dokumentu, kurio mokėjimo data yra seniausia, kol bus pasiekta įvesta suma.
  Laukelyje "Mokėta" esanti suma pasidaro lygi nuliui (0.00).

sud2.5

 1. Išsaugokite ir perkelkite išmokų operaciją.
  Perkėlus išmokų operaciją, susiformuoja įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

sud2.6

Kartojimo klausimai:
 1. Ar supratote kada reikia daryti skolų sudengimo operaciją?
 2. Ar aišku kada naudojamas mygtukas "Mokėti sumą"?
 3. Ar supratote, kodėl sudengimo operacijos rezultatas turi būti lygus nuliui (0.00)?
 4. Ar mokėsite įvesti kliento skolų sudengimo operaciją?