Mokėjimo operacijų formavimas suminėse skolose

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Pardavimo pasiūlymo pakeitimas į važtaraštį
2 užduotis Avanso ir pardavimo dokumento sudengimas
3 užduotis Papildomų filtravimo sąlygų sukūrimas
4 užduotis Suminės skolos. Išmokų pagal PVM sąskaitas faktūras formavimas
5 užduotis Suminės skolos. Įplaukų pagal PVM sąskaitas faktūras formavimas

1 užduotis

Kai klientas apmoka avansą pagal jam išrašytą pardavimo pasiūlymą, reikia:
pirma, pardavimo pasiūlymą pakeisti į pardavimo važtaraštį,
o tada - atlikti avansinio mokėjimo ir pardavimo dokumento skolos sudengimą.

Pardavimo pasiūlymo pakeitimas į važtaraštį
Klientui UAB "Versmė" buvo išrašytas pardavimo pasiūlymas ISANK0130, pagal kurį jis sumokėjo avansą.
Suraskite pardavimo pasiūlymą ISANK0130 ir jį pakeiskite į važtaraštį.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pardavimai->Pardavimo operacijos
 2. Sudėkite filtravimo požymius:
  - laukelyje "Klientas" iš klientų sąrašo pasirinkite UAB "Versmė"
  - laukelyje "Operacijos tipas" pasirinkite "Pasiūlymas".
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".

sud3.1

 1. Suraskite pardavimo pasiūlymą ISANK0130 ir ant jo pastatykite pelės žymeklį.
 2. Paspauskite mygtuką kopijuoti "Kopijuoti".
 3. Lange "Dokumentų kopijavimas" pakeiskite režimą į "Pakeisti".
 4. Dešinėje pusėje matosi pasiūlymo informacija. Kairėje pusėje nurodykite į ką pasiūlymą keičiate.
  Lauke "Tipas" parinkite reikšmę "Važtaraštis".
  Jeigu aprašytas dokumentų skaitliukas, dokumento numeris susiformuoja automatiškai, jei ne - įveskite ranka.
  Jei reikia, pakoreguokite laukus "Operacijos data" ir "Dokumento data".

sud3.2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".

sud3.3

 1. Lange "Pardavimai" vietoje pasiūlymo dokumento atsirado naujas pardavimo važtaraštis.
 2. Pardavimo operaciją pažymėkite ir perkelkite.

Norint, kad ir išliktų pasiūlymas, ir susikurtų jam identiškas važtaraštis, reikia pasirinkti režimą "Kopijuoti".

2 užduotis

Avanso ir pardavimo dokumento sudengimas
Atlikite UAB "Versmė" avansinio mokėjimo ir sąskaitos faktūros skolos sudengimo operaciją.
Sudengimui panaudokite buhalterinę sąskaitą S - "Skolų sudengimas".

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Suminės skolos
 2. Nusiskaitykite kliento UAB "Versmė" sumines skolas.

sud3.4

 1. Lange "Suminės skolos" pažymėkite "v" dokumentus, kuriuos norite sudengti, šiuo atveju, avansinį mokėjimą ISANK0130 ir sąskaitą faktūrą MOK00015.
 2. Paspauskite mygtuką pervezimo_operacija "Atsiskaitymo operacijų formavimas" .
 3. Užpildykite laukus:
  "Operacija" - pasirinkite "Įplaukos",
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite tarpusavio užskaitymų sąskaitą S - "Skolų sudengimas",
  "Tipas" - pasirinkite "Sudengimas".

sud3.5

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".
 2. Atsidaro pranešimo langas, kad įplaukų formavimas baigtas. Paspauskite "Tęsti".
 3. Servisas->Atsiskaitymai->Įplaukos
  Įplaukų lange atsirado nauja neperkelta įplaukų operacija su nuline suma.

sud3.6

Analogiškai, vienu metu galima sudengti ne tik du, bet ir kelis to paties kliento dokumentus.
Jeigu bendra sudengimo operacijos suma gaunasi nelygi nuliui, reikia atsidaryti operaciją ir pakoreguoti sudengiamas sumas.
Gausis, kad kažkuris dokumentas yra nepilnai sudengtas.
Galiausiai operacijos suma turi pasidaryti lygi nuliui.

 1. Pažymėkite ir perkelkite įplaukų operaciją.
  Susiformuoja įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.
 2. Nueikite į kliento būklės langą ir atsispausdinkite kliento būklės detalią ataskaitą be požymio "Spausdinti tik nesubalansuotus dokumentus".

sud3.7

Matote kaip kliento būklėje atsispindi ką tik atlikta sudengimų operacija. Šalia to, matosi ir visa kita detali to kliento skolų informacija.

Plačiau apie ataskaitų spausdinimą galite pasikartoti Ataskaitų spausdinimas

3 užduotis

Jeigu duomenims atfiltruoti nepakanka formos lange esančių standartinių filtrų, pasinaudokite mygtuko pap_filtras "Papildomos filtravimo sąlygos" pagalba.

Plačiau apie mygtuką "Papildomos filtravimo sąlygos" pasiskaitykite Papildomos filtravimo sąlygos

Papildomų filtravimo sąlygų sukūrimas
Suminių skolų lange nuskaitykite įmonės kreditines skolas.
Dokumentų atrinkimui sukurkite papildomą filtrą, kurio sąlygos:
- Suma kredite >0.00 ir
- sąraše nėra įmonės išrašytų dokumentų su serija MOK.
Filtrą išsaugokite ir, po to, išvalykite.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Suminės skolos
 2. Lange "Suminės skolos" paspauskite mygtuką pap_filtras"Papildomos filtravimo sąlygos" .
 3. Atsidaro langas "Filtras".
 4. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 5. Atsidaro langas "Filtro koregavimas". Užpildykite laukus:
  "Laukas"- nurodykite pagal koki lauką filtruosite informaciją. Iš lentelės "Lauko pasirinkimas" pasirinkite lauką "Suma kredite"
  "Sąlyga" - tai filtruojamo lauko reikšmių sąlyga. Pasirinkite "Daugiau".
  "Reikšmė" - filtravimo sąlygos konstanta. Įveskite reikšmę 0.00

filt1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".
 2. Įveskite antrą filtro sąlygą. Paspauskite mygtuką "Naujas" ir užpildykite laukus:
  "Laukas" - Iš lentelės "Lauko pasirinkimas" pasirinkite lauką "Dokumento numeris",
  "Ne" - uždėkite neigimo požymį "v",
  "Sąlygos" - pasirinkite "Šablonas",
  "Reikšmė" - įveskite reikšmę MOK
 3. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".
 4. Filtro aprašymas išsaugotas. Lange pasikeičia mygtuko pap_filt2forma.
 5. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".

  filt3

Nuskaitoma tik ta informacija, kuri atitinka aprašyto filtro sąlygas, t.y. kredito suma yra teigiama, ir nėra dokumentų su serija MOK.

 1. Jeigu planuojate tokias filtravimo sąlygas naudoti dažniau, jas galite išsisaugoti.
  Dar kartą paspauskite mygtuką pap_filtras"Papildomos filtravimo sąlygos".
 2. Pasimato ką tik sukurtas filtras. Paspauskite lentelės viduryje esantį mygtuką SAVE"Išsaugoti".

filt2

 1. Failui priskirkite vardą ir išsaugokite pasirinktoje byloje arba darbalaukyje.

filtras1

 1. Norint ištrinti papildomas filtravimo sąlygas, pastatykite pelės žymeklį ant mygtuko "Papildomos filtravimo sąlygos" ir paspauskite dešinį klavišą.
  Pasirinkite "Išvalyti papildomas filtravimo sąlygas".

filt4

Norėdami išsaugotą filtrą pasirinkti pakartotinai, lange "Filtras" paspauskite mygtuką OPEN "Nuskaityti" ir susiraskite išsaugotą failą.

filtras2

4 užduotis

Išmokų pagal PVM sąskaitas faktūras formavimas
Iš atsiskaitomosios sąskaitos sumokėta pagal PVM sąskaitas faktūras.
Suminėse skolose atlikite mokėjimus tiekėjams pagal nurodytus dokumentus:
UAB "Stogas" - STG000670
UAB "Mugė" - MUG00154
UAB "Koralija" - KOR4554700
Mokėjimus atlikite iš buhalterinės sąskaitos 271.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Suminės skolos
 2. Ankstesniame uždavinyje susikūrėte filtrą ir nuskaitėte įmonės skolas klientams. Jeigu to nepadarėte, tai iš naujo atlikte prieš tai buvusį uždavinį.
 3. Lange "Suminės skolos" pažymėkite dokumentus, kuriuos norite apmokėti.
 4. Paspauskite mygtuką pervezimo_operacija "Atsiskaitymo operacijų formavimas" .

is2.1

 1. Atsidaro langas "Atsiskaitymo operacijų formavimas".
 2. Užpildykite laukus:
  "Operacija" - pasirenkite "Išmokos",
  "Data" - įveskite mokėjimo formavimo datą,
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite buhalterinę sąskaitą iš kurios bus atliekamas mokėjimas, šiuo atveju, sąskaitą 271.
  "Tipas" - pasirinkite "Mokėjimas".
 3. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".

  is2.2

 4. Atsidaro pranešimo langas, kad išmokų formavimas baigtas. Paspauskite "Tęsti".
 5. Servisas->Atsiskaitymai->Išmokos
 6. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".

is2.3

Išmokų lange susiformavo išmokų operacijos.
Suformuokite mokėjimo pavedimus ir mokėjimo failą, skirtą eksportui į bankus.

Kaip formuojami atsiskaitymo dokumentai, galite prisiminti Atsiskaitymai. Išmokos

5 užduotis

Įplaukų pagal PVM sąskaitas faktūras formavimas
Į atsiskaitomąją sąskaitą pagal PVM sąskaitas faktūras gauti pinigai.
Pirkėjai sumokėjo pagal anksčiau išrašytas sąskaitas faktūras:
UAB "Alvirima" - MOK00002 ir MOK00006
UAB "Versmė" - MOK00008.
Suminių skolų lange nuskaitykite tik pirkėjų skolas.
Sugeneruokite įplaukų operacijas į sąskaitą 271.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Suminės skolos
 2. Lange "Suminės skolos" paspauskite mygtuką pap_filtras"Papildomos filtravimo sąlygos" .
 3. Atsidaro langas "Filtras".
 4. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 5. Atsidaro langas "Filtro koregavimas". Užpildykite laukus:
  "Laukas"- nurodykite pagal koki lauką filtruosite informaciją:
  lentelėje "Lauko pasirinkimas" pažymėkite "Klientų sąrašas" ir pasirinkite lauką "Rūšis: 1 - pirkėjas. 2-tiekėjas,3-pirkėjas/tiekėjas, 4- įmonė"

  filtras4

  "Sąlyga" - tai filtruojamo lauko reikšmių sąlyga. Pasirinkite "Lygu".
  "Reikšmė" - filtravimo sąlygos konstanta. Įveskite reikšmę 1, kadangi buvo nurodyta, jog lauko "Rūšis" reikšmė yra 1, kai klientas yra pirkėjas.

  filtras5

 6. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti". Turite aprašytą filtrą.

  filtras3

 7. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".
 8. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".
 9. Paspauskite mygtuką pervezimo_operacija "Atsiskaitymo operacijų formavimas" .
 10. Atsidariusiame lange užpildykite laukus:
  "Operacija" - pasirinkite "Įplaukos",
  "Data" - įveskite banko išraše nurodytą mokėjimo datą,
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano parinkite buhalterinę sąskaitą 271,
  "Tipas" - parinkite "Mokėjimas".

ip3.1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".
 2. Atsidaro pranešimo langas, kad įplaukų formavimas baigtas. Paspauskite "Tęsti".
 3. Servisas->Atsiskaitymai->Įplaukos
 4. Paspauskite mygtuką IMPORT"Informacijos nuskaitymas".

ip3.2

 1. Pažymėkite ir perkelkite įplaukų operacijas.

Susiformuoja įrašais Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

Kartojimo klausimai:
 1. Ar mokėsite aprašyti papildomas filtravimo sąlygas?
 2. Ar supratote, kaip ir kokias galima formuoti operacijas iš suminių skolų lango?
 3. Ar gebėsite iš suminių skolų lango suformuoti išmokų operacijas?