Klientų skolų analizė

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Kliento skolos. Greitas konkretaus kliento skolų gavimas
2 užduotis Suminės skolos
3 užduotis Mokėjimo planai
4 užduotis Klientų būklė
5 užduotis Skolų suderinimo aktai
6 užduotis Valiutinių skolų perskaičiavimas

1 užduotis

Klientų skolos formuojasi perkeliant pirkimų ir pardavimų operacijas bei įvedus debitorines/kreditorines ir atsiskaitymo operacijas. Jeigu klientui yra nurodytas mokėjimo atidėjimo terminas, tai mokėjimo atidėjimo dienos pridedamos prie pirkimo ar pardavimo operacijų dokumento datos . Jeigu atidėjimo nėra - mokėjimo data sutampa su dokumento data. Debitorinėse/kreditorinėse operacijose galima tiesiogiai nurodyti mokėjimo datą.

Visa informacija apie klientų skolas kaupiama: "Servisas" -> "Debitorinės/Kreditorinės operacijos".

Debitorinėse-kreditorinėse operacijose galima:
- vesti skolų nurašymo operacijas,
- vesti skolų sudengimo operacijas,
- atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą,
- generuoti klientų informavimo dokumentus (skolų priminimus, suderinimo aktus).

Plačiai apie modulį "Debitorinės/Kreditorinės operacijos" paskaitykite Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Greičiausiai konkretaus kliento skolas šiam momentui galima pasižiūrėti klientų sąraše paspaudus mygtuką analitika"Analitinė operacija" .

Kliento skolos. Greitas konkretaus kliento skolų gavimas
Klientų sąraše susiraskite tiekėją "Koralija".
Pažiūrėkite jo skolas.
Pasinaudokite mygtuku "Analitinė operacija".

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Klientai
 2. Nuskaitykite tiekėjų sąrašą ir susiraskite klientą "Koralija".
 3. Stovint ant kliento kortelės, paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija".
 4. Atsidaro langas "Suminės skolos".

skola1

Čia matosi visų šiam momentui nesudengtų arba nepilnai sudengtų dokumentų informacija.
Pagal kiekvieną dokumentą matosi: kada susiformavo skola (operacijos data), kada dokumentas turi būti apmokėtas (mokėjimo data), dokumento suma (debetas ar kreditas).

 1. Norėdami gauti detalesnę informaciją apie konkretų dokumentą, pastatykite ant jo pelės žymeklį ir paspauskite mygtuką analitika"Analitinė operacija".
  Pavyzdžiui, pastatykite žymeklį ant dokumento GRAZ002 ir paspauskite mygtuką analitika"Analitinė operacija".
  Atsidaro langas "Detalios skolos". Dar kartą paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija".

skola2

Patekote į pirkimo operacijas, kur buvo įvestas šis dokumentas. Pirkimų lange paspaudus mygtuką LEAF "Koreguoti", pamatysite visą pirminio dokumento informaciją - šiuo atveju, pamatysite, kad tai yra pirkimo grąžinimo dokumentas ir kokia prekė buvo grąžinta.

2 užduotis

Suminės skolos.
Pažiūrėkite skolas, kurios turi būti apmokamos 25 dienų laikotarpyje.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Suminės skolos
 2. Pažymėkite "v" lauką "Mok. data" ir įveskite jus dominantį 25 dienų laikotarpį.
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

Suminėse skolose pasimatė pirkėjų, tiekėjų ir pirkėjų/tiekėjų skolos, kurios turi būti apmokėtos per nurodytą laikotarpį.

skola3

 1. Pastatykite pelės žymeklį ant stulpelio pavadinimo "Debetas" ar "Kreditas" ir dukart paspauskite kairį pelės klavišą. Ekrano viršuje dešiniajame kampe parodoma bendra skolų informacija.

3 užduotis

Mokėjimo planai.
Pažiūrėkite iki tam tikros datos planuojamas gauti ir mokėti sumas.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Mokėjimų planas

mok_pl1

 1. Užpildykite laukus:
  - uždėkite požymį "v" - "Vartotojo programa",
  - mokėjimo datos laukelyje nurodykite iki kurios datos mokėjimai domina,
  - lango "Mokėjimo planas" apačioje pasirinkite "Mes planuojame mokėti".
 2. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" kol atsidarys ataskaitų pasirinkimas. Pasirinkite ataskaitą "Klientų mokėjimų planas".

mok_pl2

Gausite sąrašą dokumentų, kuriuos būtinai reikia apmokėti iki nurodytos datos.

 1. Lango "Mokėjimo planas" apačioje pasirinkite "Mes planuojame gauti". Spausdindami tą pačią ataskaitą, gausite sąrašą dokumentų, pagal kuriuos turėtumėte gauti mokėjimus iki nurodytos datos.

4 užduotis

Apie ataskaitų spausdinimą galite pasikartoti Ataskaitų spausdinimas

Kliento būklė
Pažiūrėkite klientų, kurių kortelėje nurodyta rūšis "Pirkėjas/Tiekėjas", skolų būklę šios dienos datai.

Darbo eiga :

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Kliento būklė
 2. Lange "Kliento būklė" nustatykite filtravimo sąlygas:
  "Būklė datai"- įveskite šios dienos datą,
  "Tipas" - pasirinkite "Pirkėjas/Tiekėjas",
  "v" - "Spausdinti tik nesubalansuotus dokumentus" (paliekam šį požymį nepakeistą).

Atkreipkite dėmesį į požymį "Spausdinti tik nesubalansuotus dokumentus". Nuėmus šį požymį, papildomai gausite sudengtas ir apmokėtas skolas.

 1. Spauskite mygtuką PRINT"Spausdinti" kol atsidarys ataskaitų pasirinkimo langas. Pasirinkite ataskaitą "Klientų būklė-detali".

kl_buk1

 1. Kliento būklės ataskaitoje matote: dokumento Nr., dokumento ir mokėjimo datas, skolos sumas bei vėlavimo dienas nurodytai datai.

kl_buk2

 1. Panagrinėkite ir kitas klientų būklės ataskaitas. Dalis jų spausdinama uždėjus "v" - "Vartotojo programa".

Lange "Kliento būklė" galima įvairiai atsifiltruoti reikalingą informaciją: nusirodyti konkretų klientą ar klientų grupę, nurodyti datą, kuriai analizuojama skolų informaciją, laukelyje "Tipas" pasirinkti tik pirkėjus, tiekėjus ar pirkėjus/tiekėjus.
Pasinaudojus mygtuku pap_filtras "Papildomos filtravimo sąlygos" galima atsifiltruoti skolas pagal skolos sąskaitą, pagal skolos sąskaitų lenteles ir įvairias kitas filtravimo sąlygas.

Kaip atsifiltruoti informaciją , nurodžius papildomas filtravimo sąlygas, paskaitykite Papildomos filtravimo sąlygos

5 užduotis

Skolų suderinimo aktai
Atspausdinkite klientų, kurių kortelėje nurodyta rūšis "Pirkėjas/Tiekėjas", skolų suderinimo aktus.

Darbo eiga :

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Apyvartos
 2. Lange "Apyvartos" nustatykite filtravimo sąlygas:
  "Laikotarpis"- nurodykite laikotarpį, kurio dokumentus norėsite parodyti suderinimo akte.
  "Tipas" - pasirinkite "Pirkėjas/Tiekėjas"
 3. Spauskite mygtuką PRINT"Spausdinti" kol atsidarys ataskaitų pasirinkimo langas. Pasirinkite ataskaitą "Suderinimo aktas".

sud_ak1

 1. Suderinimo akte matosi skolos likutis nurodyto laikotarpio pradžiai, visi nurodyto laikotarpio dokumentai ir skolos likutis periodo pabaigai.

sud_ak2

Apie skolų priminimų ir suderinimo aktų siuntimą elektroniniu paštu rasite Skolų suderinimas

6 užduotis

Apie valiutinių skolų perskaičiavimą pasiskaitykite Valiutinės skolos

Valiutinių skolų perskaičiavimas
Perskaičiuokite užsienio klientų valiutines skolas.
Perskaičiavimą atlikite pagal šios dienos valiutos kursą.

Darbo eiga:

 1. Susiimportuokite valiutų kursą šiai dienai.

Kaip importuoti valiutos kursus rasite Valiutos.

 1. Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Debitorinės/Kreditorinės operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  Dokumento Nr. - įrašykite dokumento numerį. Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, apsirašykite debitorinių/kreditorinių operacijų dokumentų skaitliuką.

Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas.

Tipas - pasirinkite dokumento tipą "Valiutų perskaičiavimas".

val1

 1. Paspauskite mygtuką serv1 "Valiutų perskaičiavimas".
 2. Langelyje "Valiutų perskaičiavimas" nedėkite nei vieno filtro (požymio "v") , kadangi skaičiuosite visiems klientams, visiems dokumentams ir visoms valiutoms.
 3. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti". Gautas skirtumas dėl valiutų kurso pasikeitimo susiformuoja atskiromis eilutėmis pagal kiekvieną dokumentą.

Valiutinių skolų perskaičiavimo metu kliento skola valiuta dauginama iš tos dienos, kada vykdomas perskaičiavimas, valiutos kurso, ir ši suma atimama iš kliento skolos bazine valiuta (eurais). Gautas skirtumas ir yra pajamos arba sąnaudos, atsiradusios dėl valiutų kurso pasikeitimo.

val2

 1. Išsaugokite ir perkelkite debitorinę/kreditorinę operaciją. Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė klientų skolos eurais.
 2. Pažiūrėkite kokia gavosi sąskaitų korespondencija. Mygtuką analitika "Analitinė operacija" paspauskite dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF"Koreguoti".

val3

Dėl teigiamų ir neigiamų valiutų kurso pokyčių pasikeitė klientų skolų sąskaitų sumos. Patys pokyčiai atsispindi sąskaitose, kurios buvo nurodytos užsienio klientų sąskaitų ryšyje skirtuke "Kitos":

sask_rysis

 1. Pažiūrėkite kaip pasikeitė klientų skolos eurais.
  Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Apyvartos
  Pasirinkite klientą "BIOLAB" ir nusirodykite laikotarpį, į kurį patektų perskaičiavimo operacija.
  Pasirinkite atskaitą "Klientų apyvarta su valiuta pagal operacijas".

val4

Ataskaitoje matosi suma, kuri atsirado dėl valiutų kurso pasikeitimo.

Kartojimo klausimai :
 1. Ar žinote kaip greitai pasižiūrėti kliento skolas?
 2. Ar išnagrinėjote kokias galite atsispausdinti klientų būklės ataskaitas?
 3. Ar žinote kaip atsispausdinti skolų suderinimo aktą?
 4. Ar mokėsite perskaičiuoti valiutine skolas?