Administratoriaus veiksmai

Rivilės administratorius sukuria B2B administratorių ir jį aktyvuoja. Administratorius turi limituotą vartotojų skaičių (5 pagal nutylėjimą).

B2B paleidžiama: https://manorivile.lt/B2B/

Paspaudžiamas "ADMIN". Atsidariusiame lange administratorius įveda savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Administratoriaus darbo seka :

  1. Aprašyti nustatymus (būtina).
  2. Aprašyti vartotojus (būtina).
  3. Aprašyti kategorijas (būtina).
  4. Aprašyti savybes (nebūtina).
  5. Galima (nebūtina) aprašyti akcijas.
  6. Aprašyti prekes (būtina).
  7. Galima (nebūtina) aprašyti instrukcijas.
Naudojami mygtukai :

sukurti įrašą - , ištrinti įrašą - , koreguoti informaciją - , paieška - , atnaujinti vaizdą - , išskleisti/suskleisti lentelę - , pagalba - , žingsnis atgal - , išsaugoti informaciją - , priskirti prekei savybes - , pavadinimas kita kalba - .

Nustatymai

Kalbų sąrašo pasirinkimas leidžia versti pavadinimus į kitas kalbas.

Draudimai nurodo, kokias operacijas leisti vartotojams (visiems) atlikti. Galimos pozicijos : "Leidžia", "Draudžia", "Pagal nutylėjimą". Parenkamos pozicijos vartotojams.

Nustatymuose parinktas padalinys nurodo, iš kokio padalinio bus pardavinėjama. Padalinių lentelė leidžia matyti prekių likučius keliuose padaliniuose. Gali būti priskirtas klientus aptarnaujantis menedžeris ir pažymėta, jog, atlikus užsakymą, jam būtų išsiųstas patvirtinimo pranešimas.

Pristatymas pildomas tik tada, jei tokia paslauga bus naudojama. Prekes galima atsiimti sandėlyje arba pasirinkti paslaugą iš Rivile_GAMA. Parinktos paslaugos kaina paskaičiuojama pagal nurodytą formulę, kuri gali priklausyti nuo krepšelio sumos ar svorio.

Vartotojai

Suvedama vartotojo informacija. Jei reikia, taisomi nustatymai ar apribojimai, priskiriamas klientas iš Rivile-GAMA programos. Esant poreikiui, vartotoją galima užblokuoti.

Kategorijos

B2B klientai pagal kategorijas galės patogiai pasirinkti norimas prekes. Šis normatyvas yra medžio tipo ir vedamas standartiniu Rivile-GAMA būdu. Labai svarbu, kad kategorijų sąrašas sudarytų aiškų ir patogiai sugrupuotą medį.

Kategorijos aprašyme nurodoma ar ji yra detali ar suminė (ne detali). Kad susiformuotų medžio tipo sąrašas, kiekvienai žemesnio lygio kategorijai priskiriama tėvinė kategorija.

Jeigu suminei kategorijai uždedamas požymis "Rodyti prekes", tai bendras visiems jos pogrupiams priklausančių prekių sąrašas bus rodomas iškart, pasirinkus šią kategoriją. Priešingu atveju, suminė kategorija skleidžiama į žemesnio lygio kategorijas, ir prekės rodomos tik pasirinkus detalią kategoriją.

Savybės

Savybė yra prekės požymis, pvz.: spalva, gamintojas ir pan. Kiekviena savybė gali turėti daug reikšmių. Pvz., balta, juoda, Philips, Samsung ir pan. Kiekviena prekė galės turėti daug įvairių savybių reikšmių, pagal kurias ji bus surandama.

Akcijos

Vieną kartą įvedus akcijos pavadinimą, jį galima panaudoti daugeliui akcijinių prekių.

Prekių akcijos valdomos per Rivile-GAMA (Prekės kortelė -> Akcijos).

Prekės/paslaugos

Rivile-GAMA kortelė "surišama" su B2B modulyje aprašoma prekių/paslaugų kortele. Įvedant naują prekę, prekės kodo lauke vedamas Rivile-GAMA prekės (paslaugos) kodo ar pavadinimo fragmentas. Iš surasto sąrašo parenkama prekė (paslauga). Dalis informacijos užsipildo automatiškai, kitus laukus reikia užpildyti.

Būtina nurodyti detalią prekių grupę.

Gali būti įvedamas vartotojui rodomas maksimalus prekės kiekis. Pvz., jei nurodoma, jog maksimalus prekės kiekis 5, o sandėlyje prekės likutis bus 20 vnt., tai vartotojui bus rodoma > 5.

Pažymėta "Neaktyvi prekė" sąraše nebus matoma.

Sukeliamos nuotraukos, nurodomos prekės savybių reikšmės.

Instrukcijos

Instrukcijos – papildomas meniu vartotojui. Jose suvedama visa vartotojui reikalinga informacija apie sistemą, įmonę, pirkimo ir pristatymo sąlygas ir pan.