PDF_INVOICE

Metodo paskirtis: Pdf dokumentas base64 formate.

Web nuoroda: PDF_INVOICE

Užklausa: Užklausos parametrų bei vykdymo principai aprašyti bendrame GET metodų apraše.

Rezultatas:

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką (-ius)

Rezultato pvz, kai List_type='':

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
<HEADER>
  <HCOLUMN1>Value</HCOLUMN1>
  ...
  <DETAIL>
    <DCOLUMN1>Value</DCOLUMN1>
    ...
  </DETAIL>
</HEADER>
</RET_DOK>

kai List_type='H', rezultatas bus tik antraštės (HEADER) lentelės duomenys.

Lentelių aprašymai:

Lentelė
Laukas Tipas Aprašymas