Atnaujinimai

Data 2020-09-24

 • Pasikeitimas: EDIT_N08 – kuriant naują kliento kortelę galimybė valdyti įmonės kodo unikalumą parametru RGI_N08_UNIK.

 • Padalinių informacijos API:

  • Naujas metodas (GET_N07_LIST) – Padalinių sąrašo gavimas.
  • Naujas metodas (EDIT_N07) – Padalinių kortelės koregavimas/sukūrimas.

Data 2020-09-09

 • Pataisymas Manorivile-Gateway servise - pataisyta problema dėl serviso nulūžimo ir "dump" failų kūrimo esant Java versijos ir Windows nesuderinamumo. Išleista nauja versija v1.1.5, atnaujinimo instrukcija čia.

Data 2020-08-31

 • Pasikeitimas: EDIT_I06, EDIT_I06_FULL – keičiasi I06_VAL_POZ pildymo logika jeigu jis nepaduodamas, kuriant naują dokumentą (oper=I). Jeigu perduodamas valiutos kodas skirtingas nuo bazinės, bet nenurodomas, kad tai valiutinis dokumentas, tuomet automatiškai priskiriama kad tai valiutinis dokumentas
 • Pasikeitimas: EDIT_I07 – koreguojant įrašą (oper=U) jeigu yra paduodamas kiekis (I07_ALT_KIEKIS arba kiekis_u) ir nepaduodama nei kainos, nei sumos, nei pvm (I07_KAINA_BE, I07_KAINA_SU, I07_SUMA, I07_SUMA_VAL, I07_PVM , I07_PVM_VAL), tuomet sumos yra perskaičiuojamos pagal paduodamą kiekį ir esamas kainas.
 • Pasikeitimas: EDIT_I07 - naujas parametras suma_val_su - Valiutinė suma su PVM. Jei įvedant naują įrašą (oper=I) perduodama ši reikšmė, tai viskas perskaičiuojama atsiremiant į šią reikšmę. Kainos, PVM, suma be PVM, valiutinė informacija.
 • Papildomų laukų informacijos API:
  • Naujas metodas (GET_PAP_LIST) – Papildomų laukų gavimas.
  • Naujas metodas (EDIT_PAP) – Papildomų laukų koregavimas
 • Personalo modulio API: Svarbu: personalo API metodai yra išjungti pagal nutylėjimą ir norint juos įjungti turite kreiptis į jus aptarnaujantį Rivilės atstovą kad įjungtų reikiamam API raktui!
  • Naujas metodas (GET_K14_LIST) - Personalo kortelių informacija
  • Naujas metodas (GET_K16_LIST) - Personalo operacijų sąrašas
  • Naujas metodas (EDIT_K14) - Personalo kortelės koregavimas
  • Naujas metodas (EDIT_K24) - Personalo vaikų koregavimas
  • Naujas metodas (EDIT_K34) - Personalo išsilavinimo informacijos koregavimas
 • Importo operacijų API:
  • Naujas metodas (GET_B00_LIST) - Importo/eksporto operacijų sąrašas
  • Naujas metodas (B00_EDIT) - Importo/eksporto operacijų koregavimas
 • Turintiems senas Windows platformas, kurios nepalaiko naujausios Java versijos, galimybė įsidiegti senesnės versijos 32-bit ManoRivile Gateway komunikatorių, kuris palaiko senesnes Java versijas. Dėl poreikio kreipkitės rivile@rivile.lt

Data 2020-05-19

 • Pataisymas Manorivile-Gateway servise - pataisyta problema dėl didelio atminties (RAM) naudojimo. Išleista nauja versija v1.1.3, atnaujinimo instrukcija čia.
 • Naujas papildomas metodas (GET_K56_LIST) – CRM operacijų sąrašo nuskaitymas.
 • Naujas papildomas metodas (EDIT_K56) – CRM operacijų sukūrimas/koregavimas.
 • Nauja papildoma API galimybė koreguoti kitų vartotojų operacijas (aktualu pardavimo, pirkimo, vidinių, atsargų operacijose), valdoma Rivile Gama parametru RGI_ALL_EDIT.
 • kiti pataisymai

Data 2020-04-22

 • Galimybė GETLIST metodus panaudoti integruojant Microsoft PowerBI įrankį (išspręsta header Expect="100-continue" problema).
 • Naujas papildomas metodas (GET_VIEWS_LIST) – dinamiškas ir universalus sprendimas norint patiems valdyti gaunamus duomenis per API, tiesiog sukuriant tam skirtus reikiamus duomenų rinkinius panaudojant SQL View'us - ir jie bus pasiekiami per API.
 • Naujas papildomas metodas (GET_I06_DOC) – Pardavimų/pirkimo operacijų prikabinų dokumentų (pvz PDF, DOCX ar pan.) gavimas per API base64 formatu. Plačiau apie dokumentų prikabinimo galimybę Rivile GAMA programoje - dokumentų prisegimas.
 • Naujas papildomas metodas (EDIT_I06_KOP) – Pardavimo/pirkimo operacijų keitimo ar kopijavimo galimybė.
 • Papildytas EDIT_I06_FULL metodas nauja galimybe valdyti ką daryti, jeigu įvyksta klaida importuojant dokumentą, pvz jeigu trūskta likučio. Naujas parametras "errorAction": ROLLBACK (default), CONTINUE, EXIT
 • Naujas papildomas metodas (GET_N19_LIST) – grupių sąrašas.
 • Papildoma apsauga vykdant GETLIST metodus (SQL injection validation)

Data 2020-04-07

 • Visuose GET LIST metoduose galimybė nurodyti puslapiavimą nauju parametru „pageNumber“.
 • Papildyta galimybė likučių sąraše (GET_I17_LIST) nurodyti gražinamus likučius pasumuotus norimu pagrupavimu - nauju parametru „group“.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N51_LIST) – sutarčių sąrašas.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N52_LIST) – sutarčių priedų sąrašas.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N09_LIST) – vietovių sąrašas.
 • Pridėta galimybė administruoti API raktui teises, kuriuos metodus leisti vykdyti, kuriuos ne. Jeigu aktuali tokia galimybė kreipkitės į savo atstovą arba rivile@rivile.lt .

Data 2020-03-18

 • Visuose metoduose nauja galimybė grąžinti rezultatą JSON formatu, nurodant HEADER parametrą Accept=application/json. (būtina atsinaujinti Manorivile-Gateway-1.1.x ar naujesnę versiją)
 • fix: Pakoreguoti metodo GET_USER_PROC parametrai
 • fix: Pataisytas netisklumas, kai EDIT metoduose perduodamas "self-closing" tagas, pvz <N08_PASTAS\>
 • fix: Patisklinta gaunama klaida "502 Server Error", kai blogai sukonfigūruota DB prisijungimai

Data 2020-03-01

 • Įdiegti nauji Rivile API v2 (REST web servisai).
 • Visuose EDIT metoduose koreguojant įrašus (oper=U) nėra privalomi nurodyti visų laukų - koreguojami tik tai kas paduodama.
 • Visuose EDIT metoduote kuriant įrašus (oper=I) nėra privaloma nurodyti visus laukus - jeigu paduodami raktiniai laukai - kiti yra užpildomi automatiškai.

  Esminiai skirtumai palyginant su Rivile API v1 (SOAP):

  • Greitaveikos problema išspręsta - ženklus pagreitėjimas x10.
  • Duomenų formatas tiek XML, tiek JSON.
  • Diegiant klientinę dalį nėra būtinas serverio statinis IP - nauji web servisai veikia iš bet kur.
  • Diegiant klientinę dalį nėra reikalingi PORT forward'ing nustatymai
  • Prisijungimas prie SQL DB ne per ODBC o tiesiogiai per TCP/IP protokolą (gali prireikti papildomo administravimo)
  • Nauji REST web servisai gali veikti lygiagrečiai kartu su SOAP web servisais, kol atliekami reikalingi pakeitimai.

SVARBU

Senieji Rivile API v1 (SOAP) web servisai bus palaikomi ir veiks iki 2021-12-31.

Nauji Rivile v2 (REST) web servisai gali veikti lygiagrečiai toje pačioje duomenų bazėje kartu su Rivile API v1 (SOAP) web servisais iki 2020.12.31, vėliau vykdant migravimui reikalingus bandymus ar testavimus rekomenduojame atliktinėti atskirose duomenų bazėse.

Dėl migravimo techninių ar administracinių klausimų prašome kreiptis į aptarnaujančius atstovus arba

rivile@rivile.lt