Atnaujinimai

Data 2020-05-19

 • Pataisymas Manorivile-Gateway servise - pataisyta problema dėl didelio atminties (RAM) naudojimo. Išleista nauja versija v1.1.3, atnaujinimo instrukcija čia.
 • Naujas papildomas metodas (GET_K56_LIST) – CRM operacijų sąrašo nuskaitymas.
 • Naujas papildomas metodas (EDIT_K56) – CRM operacijų sukūrimas/koregavimas.
 • Nauja papildoma API galimybė koreguoti kitų vartotojų operacijas (aktualu pardavimo, pirkimo, vidinių, atsargų operacijose), valdoma Gama parametru RGI_ALL_EDIT.
 • kiti pataisymai

Data 2020-04-22

 • Galimybė GETLIST metodus panaudoti integruojant Microsoft PowerBI įrankį (išspręsta header Expect="100-continue" problema).
 • Naujas papildomas metodas (GET_VIEWS_LIST) – dinamiškas ir universalus sprendimas norint patiems valdyti gaunamus duomenis per API, tiesiog sukuriant tam skirtus reikiamus duomenų rinkinius panaudojant SQL View'us - ir jie bus pasiekiami per API.
 • Naujas papildomas metodas (GET_I06_DOC) – Pardavimų/pirkimo operacijų prikabinų dokumentų (pvz PDF, DOCX ar pan.) gavimas per API base64 formatu. Plačiau apie dokumentų prikabinimo galimybę Rivile GAMA programoje - dokumentų prisegimas.
 • Naujas papildomas metodas (EDIT_I06_KOP) – Pardavimo/pirkimo operacijų keitimo ar kopijavimo galimybė.
 • Papildytas EDIT_I06_FULL metodas nauja galimybe valdyti ką daryti, jeigu įvyksta klaida importuojant dokumentą, pvz jeigu trūskta likučio. Naujas parametras "errorAction": ROLLBACK (default), CONTINUE, EXIT
 • Naujas papildomas metodas (GET_N19_LIST) – grupių sąrašas.
 • Papildoma apsauga vykdant GETLIST metodus (SQL injection validation)

Data 2020-04-07

 • Visuose GET LIST metoduose galimybė nurodyti puslapiavimą nauju parametru „pageNumber“.
 • Papildyta galimybė likučių sąraše (GET_I17_LIST) nurodyti gražinamus likučius pasumuotus norimu pagrupavimu - nauju parametru „group“.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N51_LIST) – sutarčių sąrašas.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N52_LIST) – sutarčių priedų sąrašas.
 • Naujas papildomas metodas (GET_N09_LIST) – vietovių sąrašas.
 • Pridėta galimybė administruoti API raktui teises, kuriuos metodus leisti vykdyti, kuriuos ne. Jeigu aktuali tokia galimybė kreipkitės į savo atstovą arba rivile@rivile.lt .

Data 2020-03-18

 • Visuose metoduose nauja galimybė grąžinti rezultatą JSON formatu, nurodant HEADER parametrą Accept=application/json. (būtina atsinaujinti Manorivile-Gateway-1.1.x ar naujesnę versiją)
 • fix: Pakoreguoti metodo GET_USER_PROC parametrai
 • fix: Pataisytas netisklumas, kai EDIT metoduose perduodamas "self-closing" tagas, pvz <N08_PASTAS\>
 • fix: Patisklinta gaunama klaida "502 Server Error", kai blogai sukonfigūruota DB prisijungimai

Data 2020-03-01

 • Įdiegti nauji Rivile API v2 (REST web servisai).
 • Visuose EDIT metoduose koreguojant įrašus (oper=U) nėra privalomi nurodyti visų laukų - koreguojami tik tai kas paduodama.
 • Visuose EDIT metoduote kuriant įrašus (oper=I) nėra privaloma nurodyti visus laukus - jeigu paduodami raktiniai laukai - kiti yra užpildomi automatiškai.

  Esminiai skirtumai palyginant su Rivile API v1 (SOAP):

  • Greitaveikos problema išspręsta - ženklus pagreitėjimas x10.
  • Duomenų formatas tiek XML, tiek JSON.
  • Diegiant klientinę dalį nėra būtinas serverio statinis IP - nauji web servisai veikia iš bet kur.
  • Diegiant klientinę dalį nėra reikalingi PORT forward'ing nustatymai
  • Prisijungimas prie SQL DB ne per ODBC o tiesiogiai per TCP/IP protokolą (gali prireikti papildomo administravimo)
  • Nauji REST web servisai gali veikti lygiagrečiai kartu su SOAP web servisais, kol atliekami reikalingi pakeitimai.

Senieji SOAP web servisai planuojami palaikyti iki 2021-12-31*.

Dėl migravimo techninių ar administracinių klausimų prašome kreiptis į aptarnaujančius atstovus arba rivile@rivile.lt